0

Companies

Kvalitativt hållbart papper för företag Genom att välja PaperWise väljer du 100 procent kvalitet och 50 procent mindre miljöpåverkan jämfört med FSC-papper, som tillverkas av färska träfiber. Med [...]

0

For whom

Högkvalitativt, miljövänligt papper och vikbar papp PaperWise ger jordbruksavfall ett andra liv. Blad och stjälkar som blir över från skörden blir till råmaterial för högkvalitativt papper och [...]

0

Government

Högkvalitativt, hållbart papper för regeringen Under de senaste åren har regeringarna uttryckligen fokuserat på hållbarhet. Naturligtvis väljer regeringar hållbara, gröna lösningar där det är [...]

0

High quality

Högkvalitativt och miljövänligt papper och kartong PaperWise är högkvalitativt papper och vikbar kartong som tillverkas av jordbruksavfall (blad och stjälkar). Om du väljer PaperWise väljer du [...]

0

Innovation

INNOVATION: PAPPER SOM TILL 100 % TILLVERKAS AV JORDBRUKSAVFALL Det finns ungefär 7 miljarder människor på jorden. För vår livsmedelsförsörjning odlar vi allt fler växter och grödor. [...]

0

Institutions

Hållbart papper av hög kvalitet för institutioner och icke-statliga organisationer Skolor, sjukhus, vårdinrättningar och andra icke vinstdrivande organisationer känner vanligtvis starkt för [...]

0

Packaging industry

Hållbart papper och vikbar kartong av hög kvalitet för industriellt bruk Miljontals produkter förpackas i papper och vikpapp varje dag. Tänk till exempel på blommor, socker, bröd, grönsaker, [...]

page 1 of 2