Minska pappersanvändningen

Under de senaste 15 åren har pappersindustrin engagerat sig starkt för att minska miljöpåverkan. Genom att arbeta miljöeffektivt har man uppnått enorma (miljö)besparingar i fråga om energi, vatten, kemi, emissioner och avfall. PaperWise går steget längre, genom att välja jordbruksavfall som råmaterial och 100 procent grön energi i produktionsprocessen. Du kan också göra ett stort bidrag till att minska miljöpåverkan genom att byta till PaperWise-papper, och genom att tillämpa följande tips för att minska pappersanvändningen:

– Välj en lägre pappersvikt (tunnare papper).
– Skriv ut två sidor på ett pappersark.
– Övergå till att skicka information digitalt.
– Välj en central kopiator/faxmaskin/skanner per avdelning.
– Utskriftsbegränsning för de anställda inom företaget.
– Visa utskriftsbeteende på en miljö-dashboard på en skärm.
– Övergå till ett ”papperslöst kontor”.

Har ni några andra tips för att spara papper? Dela dem här. Vi kommer att utöka listan med de bästa och/eller vanligaste förslagen.

0
×