Header Paperwise sustainable packaging
HÅLLBARA KONTORSVAROR FÖR ETT GRÖNARE KONTOR

Kontorsmaterial bidrar i hög grad till den enorma mängd plast- och pappersavfall som genereras varje år. Man räknar med att pappersförbrukningen kommer att fördubblas i hela världen mellan 2010 och 2060. För den mängden papper kommer det att behövas många träd. Totalt 386 miljoner hektar skog har redan gått förlorade mellan 2001 och 2019 (källa). I takt med att medvetenheten om avskogning ökar och problemen blir allt mer synliga, väljer allt fler människor och företag att minska sitt koldioxidavtryck. Att välja hållbart papper och skrivmaterial från PaperWise är ett enkelt steg för att göra din del.

Många organisationer försöker gå över till papperslöst arbete för att minska sitt pappersavfall. Forskning visar att papperslöst arbete har blivit mer populärt mellan 2018 och 2020 (källa). Men i praktiken är detta fortfarande ganska svårt. Behovet av hållbara kontorsprodukter kvarstår därför. PaperWise erbjuder en hjälpande hand. Hur? Genom att göra papper och kartong av jordbruksavfall, som sedan används för att producera hållbara kontorsmaterial. Genom att välja hållbara kontorsvaror skapar du ett grönare kontor och tar ett viktigt steg mot en renare värld. Om vi alla byter till miljövänliga pappersvaror hjälper vi till att göra världen till en renare och hälsosammare plats.

paperwise sustainable paper board agri wise with waste eco office stationery images2

VAD ÄR HÅLLBARA PAPPERSVAROR?

Varje dag används enorma mängder kopieringspapper, skrivarpapper, brevpapper, visitkort, mappar, kuvert och anteckningsblock världen över. Håll i hatten: en genomsnittlig kontorsarbetare använder 10 000 ark utskriftspapper per år, varav nästan hälften hamnar i papperskorgen samma dag (källa). För att tillverka allt detta papper krävs råvaror, främst träfiber, som erhålls genom trädavverkning. Sedan kommer produktionsprocessen, där det används massor av vatten, energi och kemikalier för att göra pappret så vackert som vi önskar att ha det: slätt och vitt. Hållbara kontorsmaterial som tillverkas av PaperWise-papper och -kartong tillverkas på ett sådant sätt där de är mycket mindre skadliga för miljön än kontorsmaterial som tillverkas av träd.

MILJÖVÄNLIGA KONTORSMATERIAL TILLVERKADE AV KARTONG OCH PAPPER FRÅN JORDBRUKSAVFALL

Hållbara kontorsmaterial som tillverkas av PaperWise består av papper och kartong som tillverkas av växtrester. Dessa växtrester, jordbruksavfall som blir kvar på fälten efter skörden, samlas in och bearbetas till en ny generation av miljövänligt papper och kartong. Växtresterna, som annars skulle brännas, förhindrar att tusentals träd fälls. Sedan starten har PaperWise redan återanvänt mer än 10,7 miljoner kg jordbruksavfall. Detta innebär 77 040 träd som har förhindrats från att fällas! Dessutom finns det en annan fördel med att inte bränna dessa växtrester: det förhindrar bildandet av smog, miljöföroreningar av marken och onödiga koldioxidutsläpp. Sedan PaperWise grundades 2015 har 16 100 00 kg CO2-ekvivalenter sparats eftersom jordbruksavfallet inte förbränns i det fria längre. Det bidrar alltså till en mycket mindre belastning på miljön!

Produktionsprocessen hos PaperWise är även den miljövänlig. PaperWise tillverkas av grön energi från biologisk gödsling. För detta använder man den del av jordbruksavfallen som inte kan bearbetas som pappersråvaror, men som lämpar sig utmärkt för jäsning. Under processen frigörs metangas som producerar värme och el, som ett helt eget kraftverk. Detta är ett utmärkt exempel på ett restflöde från ett restflöde, för produktion av en egen och grön energi. Detta sparar koldioxidutsläpp och minskar användningen av fossila bränslen.

Miljöpåverkan från PaperWise är 47 % lägre än från papper av träd och 29 % lägre än återvunnet papper. Genom att välja hållbara kontorsprodukter som är tillverkade av PaperWise-papper eller PaperWise-kartong minskar du din påverkan på miljön och bidrar till ett grönare kontor.

paperwise sustainable paper board agri wise with waste eco office stationery images3_tekengebied

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT ANVÄNDA HÅLLBARA KONTORSPRODUKTER?

Otaliga mängder kontorsmaterial passerar genom våra händer varje dag runt om i hela världen. Det behövs mycket papper för att framställa kontorsmaterial. Genom att välja kontorsmaterial som är tillverkat av papper från trä bidrar du till avverkning av träd. Pappersindustrin är en av de största orsakerna till avskogning. Avskogning skapar katastrofala konsekvenser för viktiga ekosystem och bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar. Det är inte utan anledning som ett av målen från FN:s klimatkonferens 2021 i Glasgow blev att stoppa avskogning runt om i världen senast år 2030 (källa). Det finns ingen planet B! Tillsammans måste vi göra skillnad.

PaperWise arbetar på ett revolutionerande sätt inom pappersindustrin, som även vill förändra systemet i en positiv riktning. Varför ska vi alla fortsätta att fälla träd och bränna jordbruksavfall som är fullt av cellulosa (råvaran till papper)? Värdefulla råvaror går förlorade, koldioxid släpps ut i onödan och mark samt luft förorenas. Vilken skam! Tillsammans med dig vill PaperWise förändra pappersindustrin och bidra positivt till välfärd och natur världen över.

KVALITET, UTSEENDE OCH HÅLLBAR KOMMUNIKATION

PaperWise uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. Så med PaperWise kan du enkelt bidra till ett grönare kontor och du kommer inte att märka någon skillnad. Papper och kartong från PaperWise lämpar sig för tillverkning av många olika kontorsmaterial. Oavsett om du letar efter brevpapper, kopieringspapper, kuvert, visitkort, anteckningsblock eller hållbara kalendrar och dagböcker är allt möjligt. Om du väljer papper och kartong från PaperWise kanske du visa och kommunicera ditt hållbara val. PaperWise är redo för dig med ett kommunikationskoncept och hållbarhetslogotyper samt hjälper dig med kommunikationen.

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco office stationery images

EXEMPEL PÅ HÅLLBARA KONTORSMATERIAL

Är du nyfiken på vad du kan få gjort med hållbara PaperWise, eller vad du kan beställa som slutprodukt? Låt dig inspireras nedan av de många möjligheterna från hållbara kontorsmaterial tillverkade av PaperWise.

MILJÖVÄNLIGT KONTORSMATERIAL: KOPIERINGS- OCH UTSKRIFTSPAPPER

PaperWise kopieringspapper är perfekt för alla! Det bidrar positivt till en bättre värld och är problemfritt att använda. Det spelar ingen roll om du väljer vitt eller ljusbrunt papper, alla varianter har en låg miljöpåverkan. Fördelen med det ljusbruna samt oblekta kopieringspappret är att alla kan se att du gör ett bra jobb. Men ja, att inte bleka är alltid bättre än att bleka, även om det vita PaperWise-pappret är klorfritt och ECF-blekt.

PaperWise kopierings- och utskriftspapper är koldioxidneutralt och vi uppnår detta genom att använda energi som är så ekonomiskt fördelaktigt som det är möjligt genom hela processen. Vi använder grön energi när det är möjligt och kompenserar de återstående CO2-utsläppen för att kunna leverera CO2-neutralt kopieringspapper till dig.

Allt miljövänligt kopierings- och utskriftspapper från PaperWise tillverkas av jordbruksavfall, från stjälkar och blad som blir över efter skörd. PaperWise White, vårt vita papper, har redan en andel av jordbruksavfall på 55% och PaperWise Natural, det oblekta och ljusbruna pappret, är till och med 100%. Vi strävar efter att ha högsta möjliga andel jordbruksavfall i allt PaperWise-papper, men i praktiken är detta en stor utmaning. Kan du hjälpa oss att öka volymen? Då blir det lättare och lättare att öka andelen jordbruksavfall i våra produkter.

Vill du arkivera? Då har vi goda nyheter. PaperWise White copy paper är certifierat för arkivering i upp till 100 år enligt ISO-norm 9706. Om du bestämmer dig för att göra dig av med pappret, gör det i papperskorgen. PaperWise är av högsta kvalitet och perfekt för återvinning. Se vårt sortiment av PaperWise-kopieringspapper nedan:

PaperWise eco friendly copy printing paper A4 75gram sustainable stationere office
PaperWise eco friendly sustainable copy printing paper A4 80 gram CSR office
PaperWise eco friendly sustainable copy printing paper A4 80 gram CSR office
PaperWise Natural CSR copy printing paper A4 72gram wisewithwaste sustainable eco friendly paper office
PaperWise Natural eco copy printing paper A4 72gram atwork agriwaste office_c
PaperWise Natural CSR copy printing paper A4 72gram wisewithwaste sustainable eco friendly paper office

MILJÖVÄNLIGT KONTORSMATERIAL: SKRIV- OCH ANTECKNINGSBLOCK

Skriv- och anteckningsblock är praktiska att använda och roliga att ge bort. Du bidrar till en bättre miljö genom att välja kontorsmaterial tillverkade av miljövänligt PaperWise-papper eller -kartong. I exemplen nedan har oblekt PaperWise-kartong i naturlig färg använts för omslaget och finns i 245 till 310 gram. PaperWise Natural har ett trevligt ekologiskt utseende med en naturlig och ljusbrun nyans. För insidan kan du välja PaperWise White med 90 gram papper eller PaperWise Natural i 70 eller 90 grams papper. Om du väljer PaperWise hållbara papper kanske du även vill informera om ditt hållbara val på omslaget eller insidan. PaperWise är redo med hållbarhetslogotyper för dig och hjälper dig gärna med din hållbara kommunikation.

PaperWise sustainable paper notebooks a5 notes natural eco stationery organic writing pad office_c

Hållbart A5-noteringsblock med PaperWise White-papper 80 gram

PaperWise eco friendy paper notebook notepad paperontherocks

Hållbara anteckningsböcker från Paper on the Rocks med PaperWise Natural-papper 90 gram

PaperWise socially responsible paper writing pad notebook office sustainable stationery UnitedEconomy

Hållbart anteckningsbok från United Economy med ett 295 grams PaperWise Natural-omslag och 80 grams PaperWise White-papper.

PaperWise sustainable paper notebooks notes white eco stationery organic writing pad office moonenpackaging

Hållbart A4-skrivblock från Moonen Packaging med PaperWise White-papper 80 gram

PaperWise eco paper calender agenda writing pad notebook socially responsible stationery office MooiGraphicStudio

Hållbara skrivblock från Mooi Graphic Studio med tryck på PaperWise Natural 70 gram i kombination med PaperWise Natural 90 gram

PaperWise sustainable paper notebooks notes white eco stationery organic writing pad office vermeulen

Hållbart A4-skrivblock med PaperWise Natural Coated 1 Side White 342 grams omslag och PaperWise White 80 grams insida

PaperWise sustainable paper notebooks A5 unbleached natural eco stationery organic writing pad office

Slitstarkt PaperWise A5-skrivblock med 295 grams PaperWise Natural-omslag och 80 grams PaperWise White-papper.

PaperWise sustainable paper notebooks white notes eco stationery organic writing pad office

Hållbar PaperWise anteckningsbok A4 med ett 295 grams PaperWise Natural-omslag och 80 grams PaperWise White-papper.

PaperWise sustainable paper notebooks A4 white eco stationery organic writing pad office

Hållbart PaperWise skrivblock A4 med ett 295 grams PaperWise Natural-omslag och 80 grams PaperWise White-papper.

MILJÖVÄNLIGT KONTORSMATERIAL: SKRIVBLOCK & ANTECKNINGSBÖCKER

Trots digitaliseringen blir du förvånad över hur många kontor och hushåll som fortfarande har (pappers)kalendrar, dagböcker eller planeringsscheman i papper. Tillverkade av PaperWise är dessa ”pappershjälpare” inte bara praktiska utan även hållbara! Miljövänliga papper och kartonger från PaperWise lämpar sig utmärkt för att skriva ut personliga agendor och kalendrar. Det obelagna pappret är mycket lätt att skriva på, utan att bläcket kladdar. Perfekt för dagböcker och kalendrar. För omslagen finns tjockare papperstyper tillgängliga, över 245 gr/m2. Förutom PaperWise White är det ljusbruna PaperWise Natural även utmärkt för tryckning av hållbart kontorsmaterial. Det oblekta PaperWise Natural, som till 100 % är tillverkat av jordbruksavfall, ger dina kalendrar och dagböcker ett naturligt samt miljövänligt utseende som visuellt understryker ditt miljöval och tilltalar många konsumenter. När du väljer PaperWise väljer du hållbara kontorsmaterial utan att kompromissa med kvaliteten eller ett lyxigt utseende.

PaperWise eco friendly paper calender agenda writing pad notebook sustainable stationery office Agrar ZettlerKalender

Hållbara dagböcker och kalendrar från Zettler Calendar på PaperWise Natural 295 gram och PaperWise White 70 gram.

PaperWise eco paper calender agenda writing pad notebook socially responsible stationery office MooiGraphicStudio

Hållbar kalender från Mooi Graphic Studio tryckt på PaperWise Natural 295 gram och PaperWise Natural 90 gram.

PaperWise socially responsible paper board sustainable stationery calenders agenda CSR Rabobank

Hållbar kalender för Rabobank med en framsida i PaperWise White på 110 gram och en insida i PaperWise White på 90 gram.

MILJÖVÄNLIGA KONTORSMATERIAL: BREVPAPPER OCH KUVERT

Båda standarderna för brevpapper, 80 och 90 gram, finns hos PaperWise. Det hållbara vita brevpapper som tillverkas av PaperWise White har en mycket låg miljöpåverkan och är elementärt klorfritt (ECF) blekt. Det kan tryckas på båda sidor i färg eller svartvitt och är lämpligt för alla typer av tryck, offsetmaskiner eller digitala tryckpressar. Även kuvert kan tillverkas av PaperWise-papper. Deras miljöpåverkan är 47 % lägre än papper tillverkat av träd och 29 % lägre än återvunnet papper och kartong. Genom att byta till kuvert tillverkade av jordbruksavfall bidrar du till att bevara miljön. Förutom papper på 80 och 90 gram kan du även välja ett lyxigare utseende genom att välja en tyngre vikt, exempelvis PaperWise Natural 150 gram. Kuvert kan även tryckas med din logotyp och andra varumärken, i färg eller svartvitt.

PaperWise eco friendly paper board office sustainable envelopes mailing white natural

Hållbart kuvert tryckt med koldioxidneutralt och oblekt PaperWise Natural 150 gram

Hållbart fönsterkuvert tryckt med ECF-blekt PaperWise White 90 gram

Hållbart kuvert tryckt med ECF-blekt PaperWise White 90 gram och oblekt PaperWise Natural 90 gram

PaperWise-socially-responsible-paper-board-eco-packaging-office-envelopes-mailing-webshop-vanhulley

Hållbart postkuvert tryckt på PaperWise Natural 150 gram

PaperWise agriwaste sustainable paper board eco paper letterpaper

Hållbart brevpapper tryckt på ECF blekt PaperWise White 90 gram

PaperWise environmentally friendly paper board mailing envelope natural office printing BamboNature

Hållbart postkuvert av oblekt PaperWise Natural 295 gram

MILJÖVÄNLIGA KONTORSMATERIAL: VISITKORT

Är visitkort något från det förflutna? Inget kan vara längre från sanningen! Över hela världen trycks fortfarande 27 miljoner visitkort varje dag (källa). Vilket inte är förvånande, för med rätt val kan du bokstavligen göra ett riktigt bra visitkort. Med hållbara visitkort tillverkade av PaperWise ger du jordbruksavfallet ett andra liv och bidrar till att göra ditt kontor grönare. Alla PaperWise papperstyper är utmärkta för utskrift i färg eller svartvitt. Att använda en beläggning är ett alternativ, vilket ger visitkortet det lilla extra.

PaperWise eco sustainable paper board printing business cards office promo printingmatters

Hållbara visitkort tryckta med oblekt CO2-neutralt PaperWise Natural 295 gram.

PaperWise sustainable paper board eco friendly name badge printing office promo tradeshow congres businesscard

Hållbara visitkort som trycks med PaperWise Natural Coated 1 sida White 342 gram.

PaperWise eco sustainable paper board printing business cards office promo printingmatters

Hållbara visitkort tryckta med oblekt CO2-neutralt PaperWise Natural 295 gram.

MILJÖVÄNLIGA KONTORSMATERIAL: MAPPAR

Mappar tillverkade av PaperWise Natural-kartong har en naturlig ljusbrun färg. PaperWise Natural är oblekt, tillverkas till 100 % av jordbruksavfall och kan återvinnas upp till sju gånger genom den normala papperskretsen. Välj exempelvis PaperWise Natural 226 gram. Alla papper och kartonger från PaperWise, både ECF-blekt och oblekt, är perfekta för tryck i färg eller svartvitt. Om du vill kommunicera på ett subtilt sätt att din mapp är tillverkad av miljövänlig kartong från jordbruksavfall, förser vi dig gärna med PaperWises hållbarhetslogotyper. Tillsammans är vi wise with waste!

PaperWise socially responsible eco paper board folding leaflet brochures office printing

Hållbara kontorsmappar tillverkade av oblekt CO2-neutralt PaperWise Natural 226 gram

PaperWise agriwaste sustainable paper board eco printing book leaflet folder Norway

Hållbar mapp tryckt på PaperWise Natural 295 gram från 100 % jordbruksavfall

PaperWise sustainable paper board agriwaste office eco printing folder insert inside promo

Hållbar mapp av PaperWise Natural 295 gram: socialt ansvarstagande och miljövänlig

ÖVERGÅR ÄVEN DU TILL MILJÖVÄNLIGA KONTORSMATERIAL?

Gör smarta val för ett grönare kontor och byt till hållbara kontorsmaterial från PaperWise; ett litet steg med en stor effekt. Även du kan göra skillnad. Tillsammans kan vi bidra till en bättre värld och minska vår miljöpåverkan. Tillsammans är vi wise with waste! Är du nyfiken eller har du frågor? Vill du lära känna PaperWise eller känna och uppleva papper tillverkat av jordbruksavfall? Vänligen kontakta oss, vi hjälper gärna till.

CONTACT

More articles

0
×