Header Paperwise sustainable packaging
Bidra till CSR och välj hållbara tryckmaterial

Corporate Social Responsibility (CSR) är dagens stora trend. Allt fler företag är mer medvetna om den inverkan de har på människor, miljö och samhälle. Denna medvetenhet åtföljs av en ökande mängd ”gröna” företag. Företagen och deras kunder inser i allt högre grad vikten av hållbara affärsmetoder, vilket ökar efterfrågan på hållbara produkter.
Varje år trycks hundratals miljoner broschyrer, tidskrifter och rapporter. När dessa trycks används många material som är skadliga för miljön. Genom att byta till hållbara tryckmaterial bidrar du till att minska belastningen på miljön. Forskning visar att människor uppskattar hållbara produkter, samtidigt som du inte behöver göra avkall på kvaliteten. Är du redo att ta steget till hållbara tryck?
  

Vad är hållbara tryckmaterial?  

I Europa trycks nästan 80% av alla tryck på papper. Traditionellt sett har de flesta tryckmaterial en omfattande miljöpåverkan. Även om många naturliga material används vid papperstryckning så uttömmas naturresurser oftast i onödan under produktionsprocessen. Tänk på alla träd som fälls för att producera papper. I den traditionella pappersindustrin används träd som primärt råmaterial för tillverkning av papper och kartong. Detta innebär att trädet planteras i syfte att avverkas för papper. Beroende på art växer de flesta trädslag i Europa mellan 15 och 80 år, så lång tid tar det för ett träd att växa innan det blir till papper. Dessutom tillsätts kemikalier för att uppnå ett bra slutresultat. Varför belasta miljön med onödig trädfällning och miljöförstöring när det finns ett annat sätt?

Lyckligtvis finns det mer hållbara alternativ till konventionellt tryckmaterial som tillverkas av träd eller återvunnet papper. Exempelvis miljövänliga tryckmaterial från PaperWise-papper. PaperWise är papper och kartong som tillverkas av jordbruksavfall. De oätliga stjälkarna och bladen som blir över efter skörden används för att göra miljövänligt papper och kartong. Där råvaror och markyta är knappa. PaperWise anser att vi måste bli allt smartare i vår användning av råvaror och mark. Varför använda primära råvaror – som träd – för produkter när det finns gott om sekundära råvaror? PaperWise ger jordbruksavfall en andra chans. Genom att välja hållbara tryckmaterial från PaperWise minskar du ditt koldioxidavtryck. Miljöpåverkan från PaperWises papper är 29% lägre än återvunnet papper och 47% lägre än papper tillverkat av träd. Genom att välja papper och kartong från PaperWise minskar du ditt koldioxidavtryck och bidrar till företags sociala ansvar. Tillsammans är vi “Wise With Waste”!

PaperWise-sustainable-paper-board-agri-wise-with-waste-eco-printing-printingmatters-images3

Hållbart och socialt ansvarsfullt papper 

Papper och kartong från PaperWise är inte bara hållbart utan även socialt ansvarsfullt. Produktionen sker i fabriker i Sydamerika och Indien, där jobbmöjligheterna i hög grad bidrar till det generella välståndet. Investeringar görs dessutom för utbildning, infrastruktur och hälsovård. Dessutom får de lokala jordbrukarna inte bara pengar för sina ätbara grödor, utan även ersättning för jordbruksavfallet (de oätliga stjälkarna och bladen som blir kvar efter skörden). På så vis är tillverkningen av PaperWise betydelsefull för den lokala befolkningen.

Koldioxidneutrala tryck med PaperWise-papper  

PaperWise är på väg att revolutionera pappersindustrin. Genom att använda stjälkar och blad som blir över efter skörden får restströmmar ett nytt värde. Användningen av jordbruksavfall som annars skulle brännas gör att vi nu kan undvika onödig avverkning av träd för att göra papper. PaperWise har sedan sin början bidragit till att mer än 31 800 träd inte har fällts. Det motsvarar 4 300 fotbollsplaner. Förutom att ha låg miljöpåverkan och att inga fler träd fälls är PaperWises papper och kartong även koldioxidneutralt. Växthusgaser som koldioxid, metan, lustgas och F-gaser som fortfarande frigörs i kedjan från fabrik till lager kompenseras med PaperWise Standard Gold-certifikat. På så vis vet de personer som väljer PaperWise att de bidrar till en bättre värld.

Genom att trycka dina tryckmaterial med PaperWises hållbara papper bidrar du till en renare miljö och ett bättre samhälle. Genom att välja PaperWise väljer du inte endast hållbarhet, koldioxidneutralitet och sociala ansvar, du väljer även kvalitet. PaperWises papper uppfyller högsta standard av kvalitet, är prisvärt och lämpar sig för praktiskt taget alla tillämpningar av material, exempelvis böcker, tidskrifter, broschyrer, flygblad, visitkort, kalendrar, vykort, skrivblock, anteckningsböcker, kuvert och tidningar. PaperWise White kopieringspapper är certifierat för arkivering i upp till 100 år (enligt ISO 9706).

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco printing printingmatters images2

Varför välja ekotryck? 

Som beskrivits tidigare är miljöpåverkan från konventionellt tryck mycket stort. Värdefull mark används för plantering av skogar, kemiska tillverkningsprocesser för papper förorenar det ekologiska systemet och koldioxidutsläppen från hela pappersindustrin är större än från flygtrafiken (källa). De konventionella tryckta produkternas miljöpåverkan är således mycket stor. Om du behöver regelbundna tryckmaterial kan du därför i hög grad bidra till att minska miljöföroreningarna genom att välja hållbara tryckprodukter. Ett relativt ”litet” val med stor inverkan på miljön. Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad och göra världen till en bättre plats! 

Men inte ensam, forskning från PWC 2019 har visat att 30% av de nederländska konsumenterna aktivt letar efter miljövänliga produkter. I hela världen är denna andel 37% enligt denna undersökning (källa). Användningen av hållbara produkter passar därför helt och hållet in i den positiva rörelse som fler och fler människor har behov av.

Forskning visar att sociala och miljömässiga risker kan ha en strukturellt negativ inverkan på företags långsiktiga lönsamhet. Om vi ser det från en positiv vinkel visar forskning från University of Oxford att 88% av de företag som aktivt anpassar sig till ett miljömässigt och socialt ansvar uppnår bättre operativa resultat än de som inte gör det (källa). Hållbara tryck är alltså inte bara positiva för konsumenter och samhälle, utan även för företag.

Undrar du vad du kan få gjort med miljövänliga PaperWise? Bli inspirerad av de många möjligheterna nedan.

Hållbara tryck: böcker 

Oavsett om du väljer PaperWise White eller det oblekta PaperWise Natural som är gjort av 100% jordbruksavfall och har en autentisk naturlig färg, får dina tryckmaterial en modern karaktär och är miljövänliga utan att kompromissa med kvaliteten. Dessutom kan tryckeriet trycka böcker med minsta möjliga ekologiska fotavtryck. Olika grammaturer är möjliga för omslaget och innehållet. Om du väljer PaperWises hållbara papper kanske du även vill förmedla ditt hållbara val, exempelvis i kolofonen. PaperWise är redo med hållbarhets-loggor och hjälper dig gärna med kommunikationen.

PaperWise sustainable paper book eco friendly printing circularbusiness

Hållbar tryckt bok med ett omslag av PaperWise Natural Coated 1 sida White 342 gram tryckt på PaperWise White 110 gram.

PaperWise sustainable printing paper eco board books HBO

Hållbart tryckta böcker tillverkade med koldioxidneutralt och miljövänligt PaperWise-papper och -kartong.

PaperWise eco paper board promo printing brochure leaflet folder book sustainable office top tends toptrends

Hållbar tryckt bok med ett omslag av PaperWise Natural Coated 1 sida White 342 gram tryckt på PaperWise White 110 gram.

PaperWise eco paper board promo printing brochure leaflet folder book sustainable office trilliondollarshift

Hållbar tryckt bok med insidan tryckt på PaperWise White 110 gram.

PaperWise eco paper board magazine sustainable printing book colophon logo

Hållbar tryckt bok med ett omslag av PaperWise Natural Coated 1 sida White 342 gram tryckt på PaperWise White 110 gram.

Hållbart tryckt bok med omslag och insida av PaperWise Natural 150 gram.

Hållbara tryck: tidningar  

När du ger ut en miljösmart företagstidning kan det vara ett (eko) logiskt val att välja PaperWises miljövänliga papper. På så vis ökar du ditt ställningstagande bland kollegor, kunder och inom dina affärsrelationer samtidigt som du minskar ditt ekologiska fotavtryck. Det hållbara PaperWise White 100 grams pappret White 100 gram är idealiskt för trycket av insidan på en tidning. Ett omslag kan exempelvis tillverkas av robust, oblekt och ensidigt PaperWise Natural 342 grams kartong.

På så vis kombinerar du både hållbarhet och ett högkvalitativt utseende.

PaperWise eco friendly magazine inhouse socially responsible CSR circular printing VanOers

Hållbart tryckt affärstidning med ett omslag av PaperWise Natural Coated 1 sida White 342 gram tryckt på PaperWise White 110 gram. Läs mer på vår blogg.

PaperWise environmentally friendly paper magazine socially responsible sustainable printing

Hållbart tryckt tidning med ett omslag av PaperWise Natural 295 gram tryckt på PaperWise White 90 gram.

PaperWise environmentally friendly paper magazine socially responsible sustainable printing

Hållbart tryckta tidningar tillverkade med koldioxidneutralt och miljövänligt PaperWise-papper och -kartong.

Hållbara tryck: broschyrer, flygblad och pamfletter  

Tryckmaterial för reklam, som exempelvis broschyrer, flygblad och pamfletter, har ofta ett dubbelt syfte: de måste förmedla ett kraftfullt och tydligt budskap, men har samtidigt en tillfällig karaktär. Även om materialet ska vara tilltalande nog hamnar oftast tryckmaterialet i soptunnan i det långa loppet. Med detta i åtanke är det viktigt att se till att det tryckta materialet är hållbart och har en så liten inverkan på miljön som det är möjligt. Det är bra att veta att PaperWises tryckmaterial är återvinningsbart upp till sju gånger. PaperWises papper och kartong kan även återvinnas med andra papperstyper.

PaperWise eco paper board promo printing brochure leaflet folder sustainable office Moonen Moonenpackaging

Hållbar broschyr med ett omslag av PaperWise Natural 295 gram tryckt på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise environmentally friendly paper brochure organic leaflet sustainable printing Meglerhuset Norway

Hållbar broschyr med ett omslag av PaperWise Natural 295 gram tryckt på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise sustainable paper eco magazine leaflet brochure printing gaia park

Hållbar broschyr tryckt på PaperWise Natural 295 gram.

Hållbara tryck: kuvert och brevpapper 

Letar du efter hållbara brevpapper? Båda standarderna för brevpapper, 80 och 90 gram, finns på PaperWise. De hållbara vita brevpapper som tillverkas av PaperWise White har en mycket låg miljöpåverkan och är elementärt klorfritt (ECF) blekt. Det lämpar sig både för fullfärgs- och svartvita tryck, för alla skrivare i svartvitt och färg samt är utmärkt för dubbelsidig utskrift. Vill du ha matchande miljövänliga kuvert? Förutom papper med 80 och 90 gram kan du också välja ett mer lyxigt utseende och känsla genom att välja ett tyngre gram, till exempel PaperWise White 110 gram. Kuvert kan även tryckas med din logotyp och andra märken, i färg eller svartvitt.

PaperWise eco friendly paper board office sustainable envelopes mailing white natural

Hållbart harmonika kuvert tryckt på koldioxidneutralt och oblekt PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise eco friendly paper board office sustainable envelopes mailing white natural

Hållbart fönsterkuvert tryckt på ECF-blekt PaperWise White 90 gram.

PaperWise socially responsible paper board eco packaging office envelopes mailing webshop Star Socks

Hållbart kuvert tryckt på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise socially responsible paper board eco packaging office envelopes mailing webshop vanhulley

Hållbart kuvert tryckt på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise eco friendly paper writingpaper letterhead socially responsible CSR circular printing Zalsman

Hållbart brevpapper tryckt på ECF-blekt PaperWise White 90 gram.

PaperWise environmentally friendly paper board mailing envelope natural office printing BamboNature

Hållbart kuvert av oblekt PaperWise Natural 295 gram.

Hållbara tryck: kort  

Vykort, gratulationskort, födelsedagskort, julkort, kondoleanskort, bröllopskort, födelseannonser eller noteringskort: PaperWise erbjuder hållbara kort med minsta möjliga miljöpåverkan. Kort som skrivs ut på PaperWise Natural har en naturlig ljusbrun ”miljö-look” och är tillverkade av 100% jordbruksavfall. PaperWise Natural kan perfekt kombineras med både färg och svartvita tryck. 

PaperWise-eco friendly paper sustainable stationery cards wrapping gift printing packaging silly goose

Hållbara kort tryckta på oblekt PaperWise Natural 295 gram.

PaperWise eco friendly paper board sustainable card greetingcard holidaycard office promo Achmea

Hållbart julkort tryckt på oblekt PaperWise Natural 295 gram.

PaperWise sustainable paper board eco cards stationery office printing matter

Ett urval av hållbara kort tryckta på PaperWise-kartong från jordbruksavfall.

Hållbara tryck: årsrapporter och CSR-rapporter  

CSR-rapporter (Corporate Social Responsibility) lämpar sig naturligtvis utmärkt för utskrift på PaperWise. Eftersom PaperWise producerar papper och kartong på ett både miljömässigt och socialt ansvarsfullt vis stöder PaperWise CSR-rapporterna på ett optimalt sätt. Men även genom att trycka en vanlig årsrapport på PaperWise-papper kan ett företags CSR-karaktär förstärkas på ett betydelsefullt sätt.

PaperWise eco paper board sustainable printing annual report magazine book CSR MVO KPN

KPN:s hållbara årsredovisning tryckt på PaperWise White 90 gram: miljömässigt och socialt ansvarsfullt.  

PaperWise sustainable paper annual report CSR eco friendy printing Tony'sChocolonely

Hållbara årsredovisningar från Tony’s Chocolonely tryckta på PaperWise White 90 gram.

PaperWise socially responsible eco paper board sustainable printing annual report reports Cycloon

Hållbar CSR-rapport tryckt på PaperWise Natural 150 gram: oblekt och koldioxidneutralt.

PaperWise hjälper dig att kommunicera ditt hållbara val av PaperWise-papper genom att erbjuda alla typer av hållbarhets-loggor. Med PaperWise “på produkt” logga kan du visa att du använder PaperWise-produkter som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Denna hållbarhets-logga kan användas på alla typer av tryckprodukter. På så vis kan du utfärda CSR-rapporter med en miljömedveten inriktning och samtidigt uttrycka ditt engagemang för företagets sociala ansvar.

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco printing printingmatters images4

Hållbara tryck: dagböcker och kalendrar  

PaperWises hållbara papper och kartong är utmärkta för att skriva ut agendor och kalendrar. Det obestrukna pappret är mycket lätt att skriva på utan att bläcket kladdar. Perfekt för dagböcker och kalendrar. För omslagen finns tjockare papperstyper med mer än 245 gr/m2.

Förutom PaperWise White är det ljusbruna PaperWise Natural också perfekt för att skriva ut miljövänliga brevpapper. Det oblekta PaperWise Natural, som är 100% tillverkat av jordbruksavfall, ger dina kalendrar och dagböcker ett naturligt miljö-utseende som visuellt understryker ditt miljöval och tilltalar många konsumenter. När du väljer PaperWise väljer du hållbara brevpapper utan att behöva kompromissa med kvalitet eller ett lyxigt utseende.

PaperWise eco friendly paper calender agenda writing pad notebook sustainable stationery office Agrar ZettlerKalender

Hållbara kalendrar och dagböcker tryckta på PaperWise Natural 295 gram och PaperWise Natural 70 gram.

PaperWise socially responsible paper board sustainable stationery calenders agenda CSR Rabobank

Hållbara kalendrar från Rabobank med ett PaperWise White 110 grams omslag och PaperWise White 90 grams insida.

PaperWise-eco-paper-calender-agenda-writing pad notebook socially responsible stationery office MooiGraphicStudio

Hållbart brevpapper från Mooi Graphic Studio tryckt på PaperWise Natural 295 gram och PaperWise Natural 90 gram.

Hållbara tryck: skriv- och anteckningsblock  

Skriv- och anteckningsblock är praktiska att använda och trevliga att ge bort. Bidra till en bättre miljö genom att välja ett miljövänligt papper från PaperWise. För omslaget finns det exempelvis den oblekta PaperWise Natural-kartongen i 295 gram som tillverkas av 100% jordbruksavfall. För insidan är PaperWise White på 90 gram, eller mer, lämpligt då det är blekt av elementärt klorfritt (ECF). Eller välj oblekt PaperWise Natural-papper med en naturlig ljusbrun färg. Om du väljer hållbart PaperWise-papper kanske du även vill förmedla ditt hållbara val på omslaget eller insidan. PaperWise är redo med hållbarhets-loggor och hjälper dig gärna med kommunikationen.

PaperWise-socially-responsible-paper-writing-pad-notebook-office-sustainable-stationery-UnitedEconomy (2)-min

Hållbara anteckningsblock från Mooi Graphic Studio tryckta på PaperWise Natural 70 gram i kombination med PaperWise Natural 90 gram.

PaperWise sociall responsible paper writing pad notebook office sustainable stationery UnitedEconomy

Hållbart skrivblock för United Economy med ett 295 grams PaperWise Natural-omslag och en 80 grams PaperWise White-insida.

PaperWise-sustainable-paper-notebooks-white-notes-eco-stationery organic writing pad office

Hållbara tryck: visitkort 

Är visitkort något från det förflutna? Det är så långt från sanningen man kan komma! Över hela världen skrivs fortfarande 27 miljoner visitkort ut varje dag (källa). Det är inte förvånande, för med rätt val ger du bokstavligen bort en hel del visitkort. Följ med tiden, inte genom att ignorera visitkort, utan genom att välja visitkort med minsta möjliga ekologiska fotavtryck. Oavsett hur enkelt eller tjusigt visitkortet är PaperWise-papper, som tillverkas av jordbruksavfall, alltid lämpligt. Det är perfekt både för tryckning i färg eller svartvitt. Förtryckning är också ett alternativ och ger ditt visitkort det där lilla extra.

PaperWise eco sustainable paper board printing business cards office promo printingmatters

Hållbara visitkort tryckta på oblekt koldioxidneutralt PaperWise Natural 295 gram.

PaperWise sustainable paper board eco friendly name badge printing office promo tradeshow congres businesscard

Hållbara visitkort tryckta på PaperWise Natural Coated 1 Side White 342 gram.

PaperWise eco sustainable paper board printing business cards office promo printingmatters

Hållbara visitkort tryckta på oblekt koldioxidneutralt PaperWise Natural 295 gram.

Hållbara tryck: mappar 

Mappar tillverkade av PaperWises naturliga kartong har en naturlig ljusbrun färg. PaperWise Natural är oblekt, tillverkas av 100% jordbruksavfall och kan återvinnas upp till sju gånger genom normala restströmmar för papper. Välj exempelvis PaperWise Natural 226 gram. Alla PaperWises papper och kartonger är perfekta för tryck i färg och svartvitt, både ECF-blekt och oblekt. Om du på ett subtilt vis vill förmedla att din mapp är tillverkad av miljövänlig kartong från jordbruksavfall, förser vi dig gärna med PaperWises hållbarhets-loggor. Tillsammans är vi “Wise With Waste”!

PaperWise agriwaste sustainable paper board eco printing book leaflet folder Norway

Hållbar mapp tryckt på PaperWise Natural 295 gram från 100 % jordbruksavfall.

PaperWise socially responsible eco paper board folding leaflet brochures office printing

Hållbara mappar tillverkade av oblekt koldioxidneutralt PaperWise Natural 226 gram.

PaperWise sustainable paper board agriwaste office eco printing folder insert inside promo

Hållbar vikmapp från PaperWise Natural 295 gram: socialt ansvarstagande och miljövänlig.

Hållbara tryck: kopierings- och utskriftspapper  

”Det är bara kopieringspapper” kanske du tänker. Vilket det är. Just för att det är en så pass vanlig och allmänt använd produkt inser vi ofta inte vilket inflytande vi kan ha genom att välja en miljövänlig produkt. Utskriftspapper används främst för att läsa information snabbt samt enkelt och ibland för att göra anteckningar om så önskas. Alla använder det, hemma och/eller på jobbet och det är just därför som kopierings- och utskriftspapper har en sådan inverkan på miljön. Det mesta kopieringspapper tillverkas från träd som har växt på mellan 15 och 80 år. Det tar alltså många år för träden att växa innan de huggs ner, medan utskriftspapper har en relativt kort livslängd. På PaperWise visar vi att detta kan göras annorlunda. PaperWise Natural Copy & Printing A4 72 grams papper, som är helt tillverkat av växtavfall från jordbruket, erbjuder vi lösningen för personer och företag som söker de mest miljövänliga och hållbara kopierings- och utskriftspapperna.

Genom att välja PaperWise bidrar du till extra inkomster för jordbrukare i utvecklingsländer, men även till ren luft eftersom jordbruksavfall inte längre behöver brännas på plats. Det oblekta PaperWise Natural-pappret har en ljusbrun färg och har därför ett hållbart utseende. Texter är därför mycket behagliga och lugnande att läsa. PaperWise Natural 72 grams kopieringspapper känns lika fast som blekt 80 grams vitt papper gjort från träd, men är 10% lättare, vilket är ytterligare en fördel med att inte bleka papper.

Om du fortfarande föredrar vitt utskriftspapper gör du fortfarande ett miljövänligt val genom att välja PaperWise White kopieringspapper. PaperWise White copy paper A4 finns i 75 och 80 grams papper. PaperWise White A3 kopieringspapper finns i 80 grams papper. PaperWise utskrifts- och kopieringspapper lämpar sig för alla skrivare och kan skrivas ut skarpt i färg och svartvitt samt dubbelsidigt. Dessutom är det vita PaperWise kopieringspappret certifierat för arkivering i upp till 100 år (ISO-9706). Efter användning är allt PaperWise-kopieringspapper återvinningsbart likt normalt pappersavfall.

PaperWise eco friendly copy printing paper A4 75gram sustainable stationere office

Hållbart PaperWise Vitt kopieringspapper A4 75 gram. koldioxidneutralt. Köp här.

PaperWise Natural CSR copy printing paper A4 72gram wisewithwaste sustainable eco friendly paper office

Hållbart oblekt PaperWise Natural kopieringspapper A4 72 gram från 100 % jordbruksavfall! Köp här.

paperwise eco friendly sustainable copy printing paper a4 80 gram csr office 7

Hållbart PaperWise Vitt kopieringspapper A4 80 gram. Saocialt ansvarsfullt och miljövänligt. Köp här.

Råd från PaperWise  

På PaperWise vet vi vilka utmaningar som företag kan ställas inför när det gäller klimatneutrala utskrifter. Hur kan du exempelvis låta kunderna veta att du använder hållbara tryck? Det kan även uppstå frågor om PaperWises papper och kartongers lämplighet för olika ändamål.

PaperWises papper och kartonger uppfyller den högsta standarden av kvalitet, är lätt att skriva ut på och är idealisk för hållbara tryck så som visitkort, broschyrer, tidningar, årsredovisningar och mer. Genom att använda en av PaperWises “på produkt” loggor kan du på ett elegant och diskret sätt visa att du har gjort ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt val av papper och kartong.

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco printing printingmatters images5

Vi vill hjälpa dig på din hållbara väg 

Om du behöver råd om hur du väljer rätt typ av papper eller kartong för ditt tryck, de olika användningsmöjligheterna eller om du har någon annan fråga:  experterna på PaperWise är redo att hjälpa dig.

CONTACT

More articles

0
×