Hållbara papperskvalitetsmärken

Det finns kunder som frågar oss om FSC- och PEFC-certifiering för hållbart skogsbruk och EU Ecolabel för en hållbar produkt. Dessa är inte möjliga för PaperWise eftersom dessa kvalitetsmärken hänför sig till träd och PaperWise-papper är tillverkat av jordbruksavfall. Vi får också ibland frågan om det tyska kvalitetsmärket De Blauwe Engel, ett kvalitetsmärke för hållbart papper. Den blå ängeln är dock bara ett kvalitetsmärke för återvunnet papper. PaperWise är inte återvunnet papper (men kan återvinnas upp till 25 gånger). PaperWise består av ren cellulosa utvunnen ur växtrester (stjälkar och blad som finns kvar efter skörd). PaperWise är jungfruligt papper och därför livsmedelssäkert.

PaperWise uppfyller följande kvalitetsmärken och certifieringar:
Återvinning, livsmedelssäkerhet EC 1935/2004, hemkompostering DIN CERTCO, industriell kompostering EN 13432, ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, ISO 14001 Miljöledningssystem, ISO 50001 Energiledningssystem, ISO 45001 Ledningssystem för hälsosamt och säkert arbete, ISO 9706 Arkivering upp till 100 år och ECF-blekning.
PaperWise är också ett certifierat B Corp™ (hållbarhetscertifiering).

B CORP
Certified B Corporation

PTS
Recyclable

ISEGA
Food Safe

DIN CERTCO
HOME COMPOSTABLE

EN-13432
Certified Industrial Composting

ISO 9001
Quality Management System

ISO 14001
Environmental Management System

ISO 50001
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 45001
Occupation Health and Safety Assesment Series

ECF BLEACHING
ELEMENTAL CHLORINE FREE

Vi tror på medvetenhet; Tillsammans kan vi koppla samman organisationer och människor och sätta dem i rörelse för ett hållbart samhälle. PaperWise ger jordbruksavfall ett andra liv. Visa med ’PaperWise på produktlogotypen’ att du väljer PaperWise-produkter som bidrar till ett hållbart samhälle. Hållbarhetslogotypen får användas på trycksaker och förpackningar av PaperWise-material. Om du väljer PaperWise on Product-logotypen behöver du bara en logotyp som garanterar alla ovanstående kvalitetsmärken och certifieringar.

paperwise-on-product-logo-agri-waste-plant-based_packaging_41x24_fc
0
×