Coronakrisen minskar omsättningen men leder till miljövinster

Coronakrisen har orsakat en 50-procentig minskning av PaperWises omsättning av kopieringspapper bland våra befintliga kunder! Med tanke på att PaperWises kopieringspapper främst levereras till företag där de flesta anställda har börjat att arbeta hemifrån är vi inte förvånade över denna minskning. Men den minskade omsättningen har resulterat i miljövinster och en ökad efterfrågan på hållbarhet!

Vi har räknat och jämfört vissa siffror med tidigare år. Sedan PaperWise skapades 2015 har vi levererat hållbara PaperWise-utskrifter och kopieringspapper till över 100 kunder i Nederländerna och utomlands. Detta inkluderar inte de grossister som säljer vårt miljövänliga utskrifts- och kopieringspapper. Våra resultat visade att vår omsättning i genomsnitt halverades bland befintliga kunder på grund av åtgärderna mot coronaviruset. Detta kan förklaras av att många anställda arbetar hemifrån och inte tar med sig kopieringspapper från arbetet hem. Vi frågar oss även om coronakrisen har varit den sista knuffen som behövs för ett papperslöst kontor.

Fram till 2010 har den europeiska marknaden för olika typer av grafiskt papper fortsatt att växa. Detta omfattar papper för böcker, tidskrifter, broschyrer, brevpapper, kuvert samt tryck- och kopieringspapper (källa: CEPI Key Statistics). Från och med 2010 har vi sett den europeiska marknaden för grafiskt papper minska snabbt. År 2019 minskade marknaden med 40% jämfört med 2010. Den främsta orsaken till detta är digitaliseringen. Vi läser nyheterna digitalt. Broschyrer har ersatts av webbplatser. Fakturor och flygblad skickas via e-post, och både kopierings- och utskriftsbeteenden förändras. På årsbasis innebär detta en minskning som uppgår till nästan 4,5% per år. Som jämförelse är en 50-procentig minskning av utskrifts- och kopieringspapper (bland befintliga kunder) på ett antal månader enormt.

Men låt oss se positivt på detta – för på PaperWise tror vi på kraften av positivt tänkande. Från första dagen har vi skrivit följande budskap på framsidan av vårt hållbara PaperWise-kopieringspapper: ”Naturen slösar inte. Tillsammans förvandlar vi avfall till vackert papper. Om möjligt, använd mindre papper. Om du använder papper, välj PaperWise. På PaperWise är vi glada över att coronakrisen har haft en positiv effekt genom att drastiskt minska mängden papper som används. Det bidrar till vårt uppdrag att göra världen till en bättre plats. Även om PaperWise är det mest hållbara utskrifts- och kopieringspapper som finns tillgängligt är det ännu bättre att inte använda något alls!

Trots att PaperWises omsättning av utskrifts- och kopieringspapper minskade (bland befintliga kunder) på grund av coronakrisen har vi märkt att marknaden helt och hållet har anammat hållbarhet. Allt fler människor och företag inser att hållbarhet är det nya normala snarare än en modefluga. Efterfrågan på information och prover på hållbara förpackningar och trycksaker har aldrig varit större än nu. PaperWise fortsätter att växa kraftigt under 2020. I slutet av det tredje kvartalet 2020 kunde vi återigen hjälpa ytterligare 35% av kunderna, jämfört med föregående år, att uppnå sina hållbarhetsmål. Vi är mycket stolta över detta och oerhört nöjda med resultatet. I slutändan bidrar vi tillsammans på ett positivt sätt till en bättre värld!

Vill du också veta hur du kan bidra till en bättre värld genom att välja PaperWise-papper och -kartong? Är du intresserad av att lära dig hur jordbruksrester kan göras till råvaror för högkvalitativt papper? Är du öppen för att gå samman för att säkerställa en cirkulär ekonomi? Vill du göra kopieringspapper tillgängligt för dina anställda som arbetar hemifrån? Om du har svarat ja på någon av frågorna ovan kan du kontakta oss eller be om ett exempelpaket med alla de papperstyper som PaperWise erbjuder. Vi hjälper dig gärna.

CONTACT

More blogs

0
×