PAPERWISE DONATION BIDRAR TILL HÅLLBAR PÅVERKAN

Tänk om hälsosam mat, rent dricksvatten, rimlig inkomst, utbildning och medicinsk hjälp inte var en självklarhet? PaperWise tillverkas i fabriker i Indien och Sydamerika, regioner där det tyvärr fortfarande finns mycket fattigdom. Lyckligtvis ökar medvetenheten om att saker och ting kan göras annorlunda, att vi måste ta ansvar och tillsammans skapa en hållbar framtid för alla.

Vill du aktivt bidra till detta? Då kan du bestämma dig för att börja köpa produkter från hållbara företag, som PaperWise, som styrs av målen för hållbar utveckling (SDG). PaperWise bidrar till en bättre värld och förändrar pappersindustrin i positiv riktning. PaperWise fokuserar på människor och miljö och använder de globala målen för hållbar utveckling som en kompass. Genom att föregå med gott exempel motiverar PaperWise pappersindustrin, politiker, företag och konsumenter att följa med i förändringen. För att tillsammans bidra till en bättre värld för alla.

DONATIONSPOLICY

I linje med denna vision har PaperWise antagit en donationspolicy sedan 2022. Varje år doneras mellan 3 % och 5 % av nettovinsten (efter skatt) till projekt i de regioner där PaperWise produceras. På så sätt bidrar PaperWise till att förbättra levnadsvillkoren för missgynnade grupper i dessa regioner. När allt kommer omkring, förtjänar inte alla en bättre värld? Genom att välja PaperWise bidrar du till den sociala, miljömässiga och ekonomiska utvecklingen i dessa regioner. Ju fler företag och människor som väljer PaperWise > desto större belopp kan doneras > och desto större blir effekten.

DONATION PROPAL FOUNDATION

Det totala belopp som PaperWise donerar fördelas proportionellt mellan de olika pappersbruk där PaperWise papper och kartong produceras. PaperWise konsulterar bruken om utvecklingsprojekt i deras regioner. Det var så PaperWise kom i kontakt med Propal Foundation 2022. En privat, social stiftelse i Colombia som lanserar utvecklingsprogram för att förbättra livskvaliteten för fattiga samhällen i lokala regioner. Under PaperWises fabriksbesök i Colombia förra året träffades PaperWises grundare Peter van Rosmalen (till vänster) och Eduoardo Posada (till höger), verkställande direktör för Propal Foundation. Peter överlämnade den första donationen på 5 000 USD till Propal på PaperWises vägnar.

PROPALS UTVECKLINGSPROGRAM

Fylla ett glas med rent dricksvatten från kranen. Rikligt med färsk frukt och hälsosam mat för små barn och gravida mödrar. Ett eget marknadsstånd där man kan sälja lokalt tillverkade varor för att få en dräglig inkomst. Gratis läkarhjälp från en vårdcentral som Propal har inrättat. Allt detta är konkreta exempel på faciliteter som Propal Foundation har förverkligat sedan starten för 30 år sedan.

Propal Foundation fokuserar på fyra sociala utvecklingsprogram: ”Health”, ”Young Children”, ”Income Generation” och ”Good Neighbours Programme”. Genom dessa program bidrar stiftelsen till ekonomisk, social och miljömässig utveckling av lokala samhällen i närheten av pappersbruken. Naturligtvis kan stiftelsen inte göra detta ensam. Propal arbetar tillsammans med den colombianska regeringen, icke-statliga organisationer, (inter)nationella partier, regionala industrier och universitet för att få så stor effekt som möjligt. Läkarcentret sysselsätter till exempel mer än 50 medicinstudenter från universitetet i Cali, Colombias näst största stad med 4 miljoner invånare.

PaperWises donation gick direkt till det sociala utvecklingsprogrammet som fokuserar på hälsosam kost för små barn och gravida mödrar. Syftet med projektet är att bekämpa undernäring i detta fattiga område och samtidigt utbilda samhället om vikten av hälsosam mat i samarbete med föräldrar och lärare. Bra näring, särskilt under de första sex åren av ett barns liv, är avgörande för en stark kognitiv och fysisk utveckling. PaperWises pengar har investerats i nutritionsprojektet där cirka 500 pojkar och flickor (0-6 år) och gravida mödrar från Cauca-regionen kommer att delta fram till 2023.

BIDRA TILL EN FRAMTIDSSÄKER VÄRLD

Som ett socialt företag är PaperWise dag för dag medveten om sin vision: att bidra till en framtidssäker värld. Varje dag tittar PaperWise på hur man – med hjälp av sina tillgångar – bäst kan uppfylla denna vision. Genom att engagera sig i Propal Foundation och donera pengar bidrar PaperWise till flera globala mål tillsammans med stiftelsen: 1 (ingen fattigdom), 2 (ingen hunger), 3 (god hälsa och välbefinnande), 4 (utbildning), 6 (rent vatten och sanitet), 8 (rättvisa arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 12 (hållbar konsumtion och produktion) och 17 (partnerskap).

PaperWise är bara den sammanbindande länken. Det är PaperWises kunder som väljer att få sina trycksaker och förpackningar tillverkade av papper och kartong från PaperWise. Det är dessa kunder som gör donationerna möjliga. Alla kunder som redan har valt PaperWise och alla nya kunder kommer att bidra. Samhörigheten stärker och påskyndar vägen till en framtidssäker värld. Tillsammans kan vi göra skillnad.

CONTACT
0
×