sustainable development goals

VISION

Att bidra till en bättre värld genom att vara det ledande varumärket inom tillverkning av miljövänligt och socialt ansvarsfullt papper och kartong av jordbruksavfall. De globala målen för hållbar utveckling är vår kompass. Vårt mål är att fortsätta tills barnen i skolan lär sig att papper och kartong tillverkas av jordbruksavfall!

DÄRFÖR STARTADE VI PAPERWISE

Det nuvarande systemet i vilket världen fungerar är inte längre hållbart. Råvarorna håller på att ta slut, den biologiska mångfalden minskar, miljöföroreningarna ökar, klimatet förändras och mer än 3 miljarder människor lever under fattigdomsgränsen med en inkomst på mindre än 5,50 dollar (4,85 euro) per dag, varav mer än 750 miljoner människor lever på mindre än 1,90 dollar (1,65 euro) per dag (källa: World Bank, Piecing Together the Poverty Puzzle 2018). PaperWise vill bidra till en bättre värld genom att fokusera på sociala och miljömässiga aspekter. FN:s mål för hållbar utveckling tjänar som vår kompass i detta arbete.

HUR PAPERWISE VILL GÖRA ETT POSITIVT BIDRAG

I hanteringen av grödor som ris, vete, korn, spannmål, majs, hampa och sockerrör, lämnas 80 procent av växten – dess stjälkar och blad (jordbruksavfall) – oanvänd. Över hela världen produceras miljarder ton jordbruksavfall varje år. I dagsläget bränns det mesta av detta jordbruksavfall. I den utvecklade världen sker detta i kraftverk för biomassa. I fattigare delar av världen bränns jordbruksavfallet utomhus, vilket leder till att värdefulla resurser går förlorade, onödiga koldioxidutsläpp, miljöföroreningar i marken och smog som ett resultat av röken. Hundratals miljoner småskaliga jordbrukare med mycket låga inkomster i utvecklingsländer tjänar endast pengar på den mat som växten producerar, vilket bara motsvarar 20 procent av den faktiska växten.

Den europeiska marknaden för papper och kartong är värd över 100 miljarder euro och utgör 20 procent av världsmarknaden. I dagsläget tillverkas 50 procent av allt papper och all kartong av träd från plantageskogsbruk, och 50 procent av återvunnet papper. Varje år minskar den totala skogsarealen i världen med områden som motsvarar tusentals fotbollsplaner. Detta är förödande för den biologiska mångfalden, koldioxidbindningen och luftens renhet. Trä från skogarna är en primär råvara som tar mellan 10 och 80 år att odla fram. Jordbruksavfall är en sekundär råvara som skapas inom loppet av ett år. Genom att använda jordbruksavfall som råvara i tillverkningen av papper och kartong, får vi både mat och råvara för pappers- och kartongtillverkning från samma växt och från samma bit mark. Ur ett ekologiskt perspektiv, är detta mer logiskt och mycket bättre. Dessutom ger det oss möjlighet att skapa ett system där jordbrukarna får ersättning både för den mat de producerar, och för jordbruksavfallet.

UPPDRAG

PaperWise är en ny generation miljövänligt och socialt ansvarstagande papper och kartong som tillverkas med hjälp av stjälkar och blad från växter som lämnas kvar efter skörd. Våra produkters miljöpåverkan är 47 procent lägre miljöpåverkan av papper som tillverkas av träd, och 29 procent lägre än miljöpåverkan av återvunnet papper. PaperWise tillverkas i fabriker i Indien och Sydamerika som gör stor skillnad för lokalsamhällena. Investeringar görs i utbildning, infrastruktur och sjukvård, samtidigt som tillverkningsprocessen är inriktad på säkerhet, nollavfall och bevarandet av den lokala ekologin.

Vår ambition är att förändra pappersindustrin och bidra positivt till välmående och natur världen över. PaperWise är skalbart och kan, med de rätta anpassningarna, tillämpas inom hela pappersindustrin. Konceptet behöver uppmärksammas mer. Om ni vill bidra till att ge jordbruksavfall ett andra liv, förhindra slöseri med värdefulla råvaror och understödja företagens sociala ansvar, använd då PaperWise – be Wise With Waste.

0
×