1. Varför anser PaperWise att det är så viktigt att använda jordbruksavfall?

Resurserna är knappa. PaperWise anser att vi bör hantera råvaror på ett smartare sätt. Varför ska vi använda primära råvaror för produkter när det finns tillräckligt med sekundära råvaror – restprodukter – tillgängliga? Vår inspiration: ”Naturen känner inget avfall”. Avfall används för ett nytt ändamål. I det här fallet som råmaterial för hållbart papper av hög kvalitet. PaperWise ger jordbruksavfall ett andra liv. Blad och stjälkar som blir över från skörden blir råmaterial för högkvalitativt papper och kartong.

2. Vad är PaperWises dröm?

PaperWise hoppas att skolbarns spontana svar på frågan ”Vad är papper gjort av?” om några år kommer att vara: ”Av jordbruksavfall som blad och stammar”.

3. Hur kommer PaperWise att förverkliga sin dröm?

PaperWise har åtagit sig att få andelen jordbruksavfall som råvara för papper och kartong att bli så hög som möjligt. Det gör vi i samarbete med producenter, certifieringsinstitut, politiker, miljöorganisationer, kunder och alla som vill bidra till en bättre, hållbar värld.

4. Vad är PaperWises uppdrag?

PaperWise vill motivera människor och organisationer för ett hållbart samhälle. Det gör vi med papper som tillverkas av jordbruksavfall, eller jordbruksrester. Vår inspiration: ”Naturen känner inget avfall”. Tillsammans kan vi ge jordbruksavfall ett mervärde genom att göra det till vackert papper. Hållbarhet är inbäddad i vårt namn. PaperWise: Wise With Waste.

5. Varför valde ni namnet PaperWise?

PaperWise anser att det är viktigt att vi hanterar pappersanvändning på ett noggrant och medvetet sätt. Där det är möjligt strävar vi efter att minska användningen. PaperWise vill även inspirera alla till att hantera avfallsmaterial på ett smartare sätt. Vår inspiration: ”Naturen känner inte till avfall”. Tillsammans kan vi ge jordbruksavfall ett mervärde genom att förvandla det till papper. Hållbarhet är inbäddat i vårt namn. PaperWise: Wise With Waste.

6. Vad är jordbruksavfall, eller jordbruksrester?

Jordbruksavfall, eller jordbruksrester, innehåller alla växtdelar som frigörs vid bearbetning av jordbruksgrödor som ris, spannmål och sockerrör, och som inte lämpar sig för mänsklig näring – till exempel stjälkar och blad. Cirka 80 procent av skörden består av detta. Livsmedelsindustrin använder endast en liten del av jordbruksgrödan. Ofta används endast frön, frukter, rötter och safter, vilket utgör cirka 20 procent av växten. Eftersom den största merparten av växten inte har något värde för livsmedelsindustrin, kallar vi detta för jordbruksavfall eller jordbruksrester. För PaperWise är det dock allt annat än avfall. Vi använder det som ett råmaterial för högkvalitativt papper och kartong.

7. Hur mycket jordbruksavfall skapas i världen varje år?

De fyra mest odlade jordbruksgrödorna i världen är ris, spannmål, majs och sockerrör. Dessa grödor har en total vikt på över 16 500 miljarder kilo per år. Ungefär 80 procent av denna vikt kan betraktas som jordbruksavfall och det finns tillgängligt varje år.

8. Finns det tillräckligt med jordbruksavfall tillgängligt för produktion av papper och kartong?

I Europa använder alla människor och företag tillsammans cirka 77,4 miljarder kilo papper och kartong per år. För att transportera denna volym behövs mer än 5 miljoner lastbilar. För att tillverka dessa 77,4 miljarder kilo papper och kartong behöver vi bara cirka 1,8 procent av det jordbruksavfall som finns tillgängligt i hela världen.

9. Tillverkas PaperWise papper av 100 procent jordbruksavfall?

Vissa av våra pappers- och kartongprodukter är redan tillverkade av 100 % jordbruksavfall. Den exakta mängden jordbruksavfall varierar beroende på typ av papper eller kartong, eftersom PaperWise måste uppfylla många kvalitetsstandarder. PaperWise Natural är tillverkad till 100 % av jordbruksavfall. För de papperstyper som ännu inte består av 100 % jordbruksavfall används träd från hållbart skötta FSC- eller PEFC-certifierade skogar för resterande del. Vi kommer att fortsätta att förnya tills alla våra produkter är gjorda av 100 % jordbruksavfall.

10. Varför används träd som råvara för papper?

Detta kan sägas ha hänt av en vana – en historisk utveckling. Träd innehåller cellulosa, råvaran till papper. Denna råvara finns i stor utsträckning tillgänglig i Europa.

11. Hur länge växer ett träd innan man gör papper av det?

Det beror på trädslaget. De flesta sorter i Europa har en vegetationsperiod på mellan 25 och 40 år. För tall och gran är detta mellan 70 och 80 år. För björkar är det mellan 35 och 40 år. För eukalyptusträd är det mellan 12 och 15 år. Som jämförelse kan nämnas att jordbruksmark ger minst en skörd per år. Jordbruksavfall blir tillgängligt varje år.

12. Varför är jordbruksavfall bättre som råvara för papperstillverkning än träd?

Jordbruksavfall erbjuder många fördelar:

1. Denna restprodukt blir tillgänglig varje år.

2. Material som annars skulle ha behandlats som avfall får nu det högsta värdet: det utgör råmaterial för papper som kan återvinnas upp till sju gånger.

3. Genom att använda jordbruksavfall behöver färre träd fällas och du bidrar till att förhindra avskogning.

4. Att bearbeta jordbruksavfall till papper har mindre miljöpåverkan än att bearbeta träfibrer när detta används som råvara.

5. Råvaruvinsten i cellulosa från jordbruksgrödor per hektar är ungefär 1,5 gånger högre än för en hektar skog.

6. Endast ett stycke jordbruksmark behövs för två produkter: livsmedel och råvara för pappersproduktion.

7. Det behövs endast en växt för båda dessa produkter: livsmedel och råvara för pappersproduktion.

Kort sagt: Jämfört med FSC-papper av träfibrer erbjuder PaperWise 100 procent kvalitet med cirka 50 procent av miljöpåverkan. Per fem lådor utskrifts- eller kopieringspapper i A4-format sparar du i genomsnitt ett träd. Per 400 lådor sparar du en hektar skog.

13. Är PaperWise papper och kartong återvinningsbara?

PaperWise är papper och kartong av hög kvalitet som är perfekt lämpade för återvinning, upp till sju gånger. Pappret och kartongen kan blandas med andra papperstyper.

14. Vilken är kvaliteten på PaperWise?

PaperWise papper och kartong är av utmärkt kvalitet och kan användas för print i både färg och svartvitt. Pappret och den vikbara kartongen kan användas multifunktionellt i alla skrivare, faxmaskiner, fotokopierare, höghastighetstryckpressar, stansmaskiner och limningsmaskiner. PaperWise kan förses med kundspecifika beläggningar. PaperWise finns som grafiskt papper, träfritt, vitt, och som vikkartong i naturlig färg. PaperWise fortsätter att förbättra sina egenskaper och utvidga sitt sortiment.

15. Vad gör PaperWise unikt?

PaperWise är unikt eftersom pappret och kartongen tillverkas av jordbruksavfall. I produktionen används 100 procent grön energi. Unik är den höga kvaliteten på pappret och kartongen i kombination med den låga miljöpåverkan. Jordbruksavfall är en avfallsprodukt från livsmedelsindustrin: det är de blad och stjälkar som blir över efter att de ätbara delarna av växterna har skördats. PaperWise ger avfall från andra industrier ett värdefullt syfte genom att förvandla det till högkvalitativt papper. Att förädla jordbruksavfall till pappersråvara har mindre miljöpåverkan än att använda träd. Grön energi minskar koldioxidutsläppen och användningen av fossila bränslen.

16. Var kan jag köpa PaperWise?

PaperWise finns tillgängligt i webbutiken och via din leverantör. Vi arbetar ständigt med att utöka PaperWise-distributionsnätverket. Har din leverantör ännu inte PaperWise i sitt sortiment? Eller är du en grossist som är intresserad av att distribuera PaperWise? Vänligen kontakta oss för att diskutera möjligheterna.

18. Är PaperWise koldioxidneutralt?

Ja, inom fabrikens grindar är all energi som används i tillverkningen av PaperWise 100 procent grön energi och därmed CO2-neutral.

19. Vad är den miljömässiga fördelen med PaperWise i jämförelse med papper som tillverkas av träd?

PaperWise tillverkas av jordbruksavfall och med grön energi. Detta ger många fördelar:

1. Jordbruksavfall finns tillgängligt varje år.

2. Material som annars skulle behandlas som avfall (ofta brännas) blir nu värdefullt; det utgör råvara för papper.

3. Genom att använda jordbruksavfall behöver färre träd fällas.

4. Att bearbeta jordbruksavfall till papper har mindre miljöpåverkan än att få fram cellulosa från träfiber.

5. Grön energi minskar utarmningen av fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppen.

6. Jordbruksvinsten från cellulosa är 1,5 gånger högre per hektar jordbruksgrödor än för en hektar skog.

7. Endast ett stycke jordbruksmark behövs för två produkter: livsmedel och råvara för pappersproduktion.

8. Det behövs också bara en växt för dessa två produkter: livsmedel och råvara för pappersproduktion.

Kort sagt: Jämfört med FSC-papper av träfibrer erbjuder PaperWise 100 procent kvalitet med cirka 50 procent av miljöpåverkan. Per fem lådor utskrifts- eller kopieringspapper i A4-format sparar du i genomsnitt ett träd. Per 400 lådor sparar du en hektar skog.

20. Vad är miljöfördelen med PaperWise i jämförelse med återvunnet papper?

PaperWise tillverkas med grön energi från jordbruksavfall. Detta är en råvara som inte behöver renas först, som återvunnet papper. Dessutom frigörs naturliga vätskor från jordbruksavfall som är lämpliga för att generera grön energi. Miljöforskning visar att PaperWise har 29 procent mindre miljöpåverkan än återvunnet papper. PaperWise är positivt inställd till återvunnet papper, eftersom detta också är ett bra exempel på återanvändning av avfallsmaterial. PaperWise lämpar sig utmärkt för återvinning.

21. Vad är miljöfördelen med PaperWise i jämförelse med papper tillverkat av bambu eller miscanthus (elefantgräs)?

PaperWise tillverkas av jordbruksavfall, med grön energi. Detta restmaterial finns i stor utsträckning tillgängligt varje år. Restprodukter som annars ses som avfall får nu ett nytt ändamål. Det är en sekundär råvara. Bambu och miscanthus (elefantgräs), å andra sidan, odlas särskilt för att omvandlas till papper, vilket innebär att det är en primär råvara. Bambu och miscanthus (elefantgräs) blev populärt eftersom växtsäsongen är snabbare än för träd, men inte snabbare än för jordbruksgrödor.

22. Varför har jordbruksavfall inte använts som råvara i pappersproduktion tidigare?

Att vi numera kan göra högkvalitativt papper och kartong av jordbruksavfall har att göra med efterfrågan på papper, den globala befolkningstillväxten och teknisk innovation. För hundra år sedan tillverkades papper och kartong också av jordbruksavfall. På grund av kvalitetshänsyn övergick dock pappersindustrin på den tiden till att använda nyproducerade träfibrer som råmaterial. PaperWise gör det möjligt att återigen använda jordbruksavfall som det mest logiska råmaterialet för papper och kartong. Detta är vad vi kallar ”Wise With Waste”.

23. Hur mycket papper använder vi per år?

I Europa använder vi ungefär 77,4 miljarder kilo papper och kartong varje år (källa: CEPI). För att transportera detta behöver vi mer än 5 miljoner lastbilar varje år.

24. Vad kostar PaperWise?

Priset är beroende av beställningsvolymen. Webbutiken ger en tydlig bild av fördelen med en större beställningsvolym. Långtidsavtal för företag skapar extra inköpsfördelar. Vänligen kontakta oss för att boka in ett möte.

25. Har PaperWise FSC- eller EU Eco-märkning?

PaperWise framställs från jordbruksavfall, det vill säga överblivna stjälkar och blad från skörden. Detta gör att vi inte behöver fälla några träd. FSC- och PEFC-certifieringarna står för en hållbar skogsförvaltning, där avverkning av träd är en del av detta. Alla som vill förhindra avskogning kan alltså välja PaperWises papper och kartong. Med PaperWise kommer två produkter (både livsmedel och råmaterial för PaperWise) från en och samma anläggning och bit mark, dessutom blir restströmmar tillgängliga varje år. Vilket är en mycket effektiv och logisk användning av marken.

Det finns ännu ingen reglering eller certifiering för papper och kartong som baseras på jordbruksavfall, så vissa av de befintliga certifieringarna är inte tillgängliga för PaperWise. Vi erbjuder därför våra PaperWise-användare för papper och kartong att kunna kommunicera sina hållbara val med skrift och PaperWise-loggor helt gratis.

26. Hur är det möjligt att PaperWise-papper är så vackert vitt?

Lignin, även kallat svartlut, tas från jordbruksavfallet. Därefter blir fibern vit med hjälp av ECF-tekniken (Elementary chlorine free). Därför har PaperWise en mycket vacker vit färg. Dagsljus gör så att ligninet missfärgas till en gulbrun färg. Det är det bindemedel som finns i träd och växter som tillsammans med cellulosa ger grödan styrka. Pappersindustrin kallar papper utan lignin för träfritt papper. Ligninet återanvänds för att generera grön energi.

27. Bleks PaperWise papper och kartong?

PaperWise kan delas in i två typer av papper och kartong. PaperWise Natural och PaperWise White. Allt papper och all kartong i gruppen PaperWise Natural är oblekta och har därför en ljusbrun, naturlig nyans. PaperWise White är blekt med ECF (elementary chlorine free) och har därför en vit färg.

28. Var tillverkas PaperWise?

PaperWise tillverkas i pappersbruk i Asien och Sydamerika där många jordbruksgrödor som ris, spannmål, jute, hampa och sockerrör odlas och bearbetas. Fabrikerna ligger i samma område som där jordbruksgrödorna odlas, så vi undviker onödiga transportkilometer. Fabrikerna är av stor betydelse för lokalsamhällena. Investeringar görs i utbildning, infrastruktur och hälsovård och tillverkningsprocessen fokuserar på säkerhet, noll-avfall och bevarande av ekologin.

29. Hur ser arbetsförhållandena ut i PaperWise-fabrikerna?

Arbetsförhållandena är moderna och uppfyller europeiska standarder för företags sociala ansvar (CSR). PaperWise verifierar detta tillsammans med oberoende parter. Pappersmaskinerna byggs mestadels i Europa.  Avancerad automatisering och mekanisering utesluter tungt arbete och barnarbete. De anställda kan fritt gå med i en fackförening.

30. Vilken miljöpåverkan har transporterna av PaperWise?

PaperWise tillverkas i pappersbruk i Asien och Sydamerika, där många jordbruksgrödor odlas och bearbetas. Fabrikerna ligger i samma område där jordbruksgrödorna odlas, så vi undviker onödiga transportkilometer. Det europeiska distributionscentret för PaperWise ligger i Nederländerna. Transporterna sker i containerfartyg med energimärkning A eller B. Miljöforskning visar att 1 000 kilometer sjötransport har samma miljöpåverkan som 51 kilometer lastbilstransport, när det gäller papper och kartong. PaperWise övervakar noggrant transporternas miljöpåverkan och försöker, om möjligt, att minska den ytterligare. På begäran kan koldioxidutsläppen från våra transporter kompenseras för.

31. Konkurrerar PaperWise med livsmedel?

PaperWise konkurrerar inte med livsmedel eftersom papper och kartong tillverkas av avfallet från skörden, inte av de ätbara delarna av den. Först tas de näringsrika delarna bort från växten. Därefter används den återstående delen av växten, stjälkar och blad, som råmaterial i produktionen av  PaperWise papper och kartong.

32. På vilket sätt bidrar PaperWise till välstånd och välbefinnande?

PaperWise tillverkas i pappersfabriker i Asien och Sydamerika, som är av stor betydelse för lokalsamhällena runt fabriken. Investeringar görs i utbildning, infrastruktur och hälsovård och tillverkningsprocessen fokuserar på säkerhet, noll-avfall och bevarande av ekologin.

33. Varför tillverkas PaperWise inte i Europa?

Pappersfabriker i Europa använder vanligtvis träd eller avfallspapper som råmaterial. De träd som används kommer lyckligtvis oftast från ansvarsfulla skogar, FSC- eller PEFC-certifierade. Träd är allmänt tillgängliga i Europa. Stora papperstillverkare är i många fall även ägare till skogsbolag, vilket gör det ekonomiskt svårt att använda en annan råvara än träd. PaperWise produceras i pappersbruk i Asien och Sydamerika, som är helt specialiserade inom att bearbeta jordbruksavfall till papper och kartong av hög kvalitet. Fabrikerna ligger i samma område där jordbruksgrödorna odlas, så vi undviker onödiga transportkilometer. Pappersbruken är av stor betydelse för lokalsamhällena runt fabriken. Investeringar görs i utbildning, infrastruktur och hälsovård och tillverkningsprocessen fokuserar på säkerhet, nollavfall och bevarande av ekologin.

34. Hur säkerställer PaperWise sitt bidrag till företags sociala ansvar (CSR)?

Med Corporate Social Responsibility (CSR) menar PaperWise att organisationen kontinuerligt upprätthåller den rätta balansen mellan socialt och miljömässigt ansvarsfullt företagande, i syfte att upprätthålla organisationens kontinuitet. Riktlinjer som OECD, SA8000, ILO-deklaration, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 26000 utgör grunden för våra val och vår strategi. Naturen är vår inspirationskälla.

35. Är PaperWise lämpligt för arkivering?

PaperWise-papper är ISO 9706-certifierat, den internationella arkiveringsstandarden för permanent åldersbeständigt papper, och lämpar sig för arkivering i 100 år. Standarden beskriver kriterierna för träfritt pappers livslängd när det gäller hållfasthet, surhetsgrad och åldringsämnen. ISO 9706-standarden efterfrågas ofta av statliga organisationer när det gäller arkivlagstiftning.

36. Hur miljövänlig är förpackningen?

PaperWise förpackar sitt papper och sin kartong med omsorg för att skydda produkten och miljön. Konkret innebär detta att PaperWise i möjligaste mån använder sina papperstyper som förpackningsmaterial. Wellpapp som förpackningsmaterial tillverkas av återvunnet papper. Vi gör kontinuerligt våra förpackningar tunnare. Vissa förpackningar är försedda med en beläggning. Detta görs för att hålla PaperWise-materialet i utmärkt skick och för att skydda mot fukt. PaperWise-förpackningar är återvinningsbara.

37. Är paperwise fritt från genetiskt modifierade organismer (GMO)?

PaperWise har inget att göra med genetiskt modifierade organismer. De länder från vilka PaperWise hämtar sitt jordbruksavfall tillåter inte genetisk modifiering av grödorna i fråga.

38. Vad är skillnaden mellan gräspapper och PaperWise-papper.

Den viktigaste råvaran vid tillverkning av papper och kartong är cellulosa, eftersom den ger pappret dess robusthet. Förutom cellulosa innehåller gräspapper och gräskartong en liten andel gräsfibrer (i genomsnitt mellan 5 och 30 procent). Det gräs som används för detta är överskottsgräs som annars skulle brännas. Gräs består inte av cellulosa och bidrar inte till papprets eller kartongens robusthet. PaperWise är liksom vanligt papper tillverkat av cellulosa, vilket gör det till en robust produkt av hög kvalitet. Cellulosan i PaperWise kommer dock från jordbruksavfall i stället för från träd. Efter att ha skördat grödor avsedda för konsumtion, till exempel ris, vete, korn, hampa, sockerrör med mer, har jordbrukare i utvecklingsländerna 80 procent av växterna kvar, som oanvända stammar och blad (jordbruksavfall). En del av detta jordbruksavfall plöjs ner i marken, men det mesta av det är värdelöst för jordbrukarna och bränns utomhus. Genom att använda PaperWise bidrar du till att minska miljöföroreningar och slöseri med värdefulla resurser.

Läs hela berättelsen om gräspapper på vår blogg.

39. Har din fråga inte besvarats?

Om din fråga inte har besvarats kan du klicka här för att ställa din fråga.

41. Bidrar PaperWise till välgörenhetsorganisationer?

Ja, det gör vi. PaperWise bidrar till en bättre värld. I linje med sin vision har PaperWise en donationspolicy från 2022. PaperWise donerar årligen mellan 3 % och 5 % av nettovinsten (efter skatt) till projekt i de regioner där PaperWise tillverkas. Detta initiativ ger ett positivt bidrag till ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Läs mer om vår donationspolicy här.

40. Är PaperWise certifierad?

PaperWise är certifierat för industriell kompostering EN 13432, hemkompostering DIN CERTCO, livsmedelssäkerhet EC 1935/2004 och återvinning. PaperWise är ett certifierat B Corp™ (hållbarhetscertifiering).

0
×