INNOVATION: PAPPER SOM TILL 100 % TILLVERKAS AV JORDBRUKSAVFALL

Det finns ungefär 7 miljarder människor på jorden. För vår livsmedelsförsörjning odlar vi allt fler växter och grödor. Livsmedelsindustrin använder bara en liten del av detta; i allmänhet bara frön, frukter, rötter och juice. Konkret innebär detta att endast 15-20 procent av de över 16 500 miljarder kilo jordbruksprodukter används som livsmedel. Miljarder ton jordbruksrester, eller jordbruksavfall, återstår. En del av detta kan användas som djurfoder, men en mycket stor del förbränns på plats eller hamnar i kraftverk där det förbränns för att generera energi, vilket är synd eftersom det vore bäst att förädla jordbruksavfallet till råmaterial för PaperWise-papper och -kartong. Dessa kan, liksom alla andra högkvalitativa papperstyper, återvinnas upp till sju gånger. Därefter kan det alltid brännas för att generera energi, eller ännu bättre: genom anaerob nedbrytning till biogas och kompost, så att slutresultatet blir att vi har gjort energi och gödsel av avfallet. PaperWise vita papper består till >85 procent av jordbruksavfall och naturligt brunt papper består till 100 procent av jordbruksavfall. Med tanke på att PaperWise uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna, finns det ingen anledning till att inte byta till papper som är tillverkat av jordbruksavfall.

0
×