LUFTHANSA VÄLJER PAPERWISE

Bidra till en bättre värld genom att välja hållbara förpackningar. Lufthansa vill göra flygresor mer hållbara och vara helt koldioxidneutrala till år 2050. I sitt sökande efter hållbara lösningar har Lufthansa valt PaperWise-förpackningar av jordbruksavfall för sina flyg. Båda företagen var eniga i sitt uppdrag att uppnå hållbarhetsmål, öka den sociala medvetenheten och minska koldioxidutsläpp. Vilka förpackningar utvecklades? Hur såg resan ut? Vilka hållbarhetsresultat har uppnåtts?

HÅLLBARHET INOM LUFTFARTEN

Världens befolkning har nu passerat 8 miljarder människor. Att transportera människor och varor runt om i världen ger ekonomiska och sociala fördelar, men det har också en negativ påverkan på vår miljö. Man har beräknat att flyget står för cirka 2,5 % av de globala koldioxidutsläppen, vilket gör det till en betydande bidragsgivare till den globala uppvärmningen. Flygbolag, partner i leveranskedjan och regeringar är (alltmer) medvetna om denna miljöpåverkan. Därför söker man hållbara lösningar för att minska utsläppen från denna sektor. Lufthansa – ett av Europas största flygbolag – tar sitt ansvar. ”Vi tror att en hållbar luftfart kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta att dra nytta av en sammanlänkad värld”, säger Lufthansa.

LUFTHANSA GROUP

Lufthansa grundades 1926 och har funnits i nästan hundra år! År 2019, före utbrottet av Coronaviruset, transporterade Lufthansa Group mer än 145 miljoner passagerare under ett enda år. Lufthansa är känt bland allmänheten för sina passagerarflyg, men har även andra verksamheter som frakttransport, flygplansunderhåll och catering.

LUFTHANSA: CO2-NEUTRALT TILL 2050

”Vi kopplar samman människor, kulturer och ekonomier runt om i världen – och det är precis vad vi vill fortsätta att göra i framtiden med gott samvete”, säger Lufthansa. Som en stor aktör inom luftfartsindustrin har Lufthansa som mål att leda luftfarten in i en hållbar framtid och bli koldioxidneutralt till 2050. Detta innebär att Lufthansa har åtagit sig att se över, minska och kompensera sina koldioxidutsläpp.

Lufthansa har lanserat ett antal initiativ för att uppnå koldioxidneutralitet;

En bränsleeffektiv flygplansflotta kommer att minska fotogenförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen per flygning med 30 %. Fossila bränslen ska ersättas med hållbara alternativ (Sustainable Aviation Fuel). Markprocesser och flygrutter ska optimeras, vilket leder till ökad effektivitet i flygverksamheten. Genom Lufthansas Compensaid-plattform kan passagerarna kompensera sina koldioxidutsläpp genom långsiktiga klimatprojekt. Samarbete med andra transportföretag kommer att göra Lufthansas knutpunkter tillgängliga med alternativa, mer miljövänliga transportmedel. Samt att engångsplast ersätts med hållbara material. Under 2019 användes mer än 370 miljoner olika engångsförpackningar ombord på Lufthansa Groups flygplansflotta. Detta är förpackningsmaterial, mestadels tillverkat av plast, som bara används en gång och som har en stor miljöpåverkan. Detta måste förändras!

LUFTHANSA VÄLJER PAPERWISE

Plast för engångsbruk omfattar engångsförpackningar som används för catering ombord på flygplanen. Detta omfattar muggar och bestick samt förpackningar för smörgåsar, wraps och sallader. Vid tillverkning av plast används oljebaserade resurser, mycket energi och arbetskraft som orsakar utsläpp av stora mängder koldioxid och andra växthusgaser. Denna typ av förpackningar, även kallade engångsförpackningar, används vanligtvis en gång och slängs sedan. Genom att välja förpackningar tillverkade av miljövänliga råvaror kan man göra stora miljöbesparingar och undvika koldioxidutsläpp.

Därför har Lufthansa reviderat sitt program ”Onboard Delights” och lägger stor vikt vid valet av förpackningar som är tillverkade av miljövänliga råvaror. Förpackningar av petroleumbaserad plast kommer att ersättas av återvunnet och/eller komposterbart material. Senast 2025 har Lufthansa som mål att all engångsplast ombord ska vara helt borttagen eller ersatt med hållbara alternativ. Säg hej till hållbara förpackningar från PaperWise!

MILJÖFÖRDELAR GENOM PAPERWISE

PaperWise är koldioxidneutralt papper och kartong som tillverkas av jordbruksavfall för förpackningar och tryck. Trädfritt och plastfritt. Bra för planeten. Lufthansas hållbara PaperWise-förpackningar är återvinningsbara, komposterbara och livsmedelssäkra. De tillverkas till 100 procent av jordbruksavfall – stjälkar och blad som blir över efter skörd. Medan plast (oftast) tillverkas av primära råvaror är jordbruksavfall en sekundär råvara som finns tillgänglig efter varje skörd. Skogsavfall är också en primär resurs med en vegetationsperiod på 10 till 80 år. Att tillverka PaperWise-kartonger sparar både på träd och ger jordbruksavfall ett andra liv. Det innebär också att detta jordbruksavfall inte längre förbränns i kraftverk eller utomhus. Genom att inte bränna jordbruksavfall undviks en hel del koldioxidutsläpp. Wise with waste!

Men det finns mer. Från och med 2021 kommer PaperWise att vara helt koldioxidneutralt. PaperWise produceras med så lite energi som möjligt och om möjligt med grön energi. Men det finns fortfarande koldioxidutsläpp. Tänk bara på traktorerna på marken, lastbilarna, tågen och båtarna som behövs för att transportera råvaror och papper. Alla dessa drivs inte av grön energi. PaperWise beräknar och kompenserar sina koldioxidutsläpp genom hela kedjan (via Gold Standard och GoodShipping).

PLASTFRIA FÖRPACKNINGAR TILLVERKADE AV JORDBRUKSAVFALL

Lufthansas sökande efter hållbara engångsförpackningar skedde naturligtvis inte över en natt. De Ster (leverantör av innovativa förpacknings- och servicekoncept inom flyg- och restaurangbranschen) är initiativtagare till detta projekt. Hållbarhet är att ligga i framkant. Dessutom finns det ett antal andra faktorer som är viktiga när man väljer engångsförpackningar. Till dessa hör livsmedelssäkerhet, robusthet, lättvikt, fettbeständighet, utseende, kvalitet och en lämplig presentation.

Naturligtvis ska förpackningarna vara certifierade för livsmedelssäkerhet och av hög kvalitet. Vissa livsmedel innehåller fett som kan tränga igenom förpackningar. Förpackningsmaterialet måste kunna motstå detta. Utrymme och vikt är viktiga kriterier ombord, så förpackningarna bör även vara lätta och kompakta. Samtidigt ska de vara robusta för att skydda innehållet under transporten. Utseendet är också viktigt; förpackningen och produkten måste trots allt bidra till att presentera måltiderna och Lufthansas image. Därmed finns det en stark preferens för förpackningar som understryker den hållbara karaktären i utseende och känsla.

De Sters produktinnovationsteam hittade till PaperWise i sitt sökande efter hållbara engångsförpackningar. Den oblekta PaperWise Natural Grease Resistant-kartongen, som är tillverkad av 100 % jordbruksavfall, uppfyller alla krav och har med sin ljusbruna naturliga färg även det perfekta utseendet och känslan.

FÖRLOPP: PROJEKT FÖR HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

Efter det första mötet mellan De Ster och PaperWise var båda parter entusiastiska över möjligheten att samarbeta. Nästa steg var att inventera alla cateringförpackningar som används på Lufthansas flygningar. Vilka cateringförpackningar och engångsartiklar användes ombord? Vilka råvaror användes för att tillverka de ”gamla” förpackningarna? Hur stor är den årliga produktionen av varje typ av förpackning? Vilka är de nuvarande leverantörerna? Vilka PaperWise-kartongtyper skulle kunna ersätta de ”gamla” förpackningarna? Vilka tillverkare skulle kunna producera dessa typer av förpackningar? Vad kommer förpackningarna att kosta?

Uppgifterna samlades in från båda sidor (De Ster och PaperWise) och sammanställdes i ett exceldokument. Med denna information kontaktade De Ster sina befintliga och nya leverantörer. Demomodeller av alla förpackningar för catering ombord utformades, tillverkades och offerter begärdes in. Detta gjorde det möjligt att jämföra kvalitet, utseende, styrka, bearbetbarhet och pris. Parallellt med denna fas köpte De Ster en minimikvantitet av alla PaperWise-kartongtyper och -konstruktioner. Detta gjorde det möjligt för De Sters produktinnovationsteam att utföra sina egna produkttester.

Alla resultat, demonstrationsmodeller och priser presenterades för Lufthansas cateringteam ombord, som gjorde det slutliga valet. Nästa steg var testfasen. Flera tiotusentals versioner av alla paket tillverkades och testades på ett antal kontinentala och interkontinentala flygningar med Lufthansa. På grund av detta omfattande test gjordes slutliga justeringar av förpackningsdesignen. Lufthansas PaperWise-sortiment för flyg omfattar nu hållbara PaperWise-förpackningar för smörgåsar, apfelstrudel, kakor, sallader och wraps.

Lufthansa, De Ster och PaperWise är stolta över sitt samarbete och resultatet: ett komplett sortiment av miljövänliga engångsförpackningar som en del av Lufthansas förnyade ”Onboard Delights”-program. Att PaperWise har anslutit sig till Lufthansa är ett viktigt steg i flygbranschens hållbarhetsarbete.

KOMMUNIKATIONSKONCEPTET OCH MILJÖPÅVERKAN

Samarbetet gick längre än att bara handla om förpackningar. Det är viktigt att ta konkreta steg mot hållbarhet. Lika viktigt är det att kommunicera hållbarhet till anställda, passagerare och andra intressenter. Att dela denna information främjar öppenhet och stärker engagemanget och förståelsen för Lufthansas vision och uppdrag. Det klargör varför Lufthansa fattar vissa beslut och vad företaget vill uppnå. Lufthansa Group har tiotusentals anställda, varav många har direktkontakt med mer än 100 miljoner passagerare (per år). Hur berättar du historien om koldioxidneutral kartong tillverkad av jordbruksavfall? Vilka är de bästa kommunikationsverktygen och kommunikationskanalerna att använda? Lufthansa och PaperWise arbetade därför tillsammans för att utveckla ett kommunikationskoncept för hållbarhet som består av flera komponenter:

1. Informationsvideo

Lufthansa ville informera alla anställda om det hållbara valet av PaperWise och förklara vad PaperWise är. PaperWise producerade därför en 20 sekunder lång video som förklarar fördelarna med PaperWise och skillnaden mellan PaperWise och kartong tillverkad av träd. Videon delades ut till Lufthansas personal tillsammans med ett meddelande om att ytterligare information om PaperWise enkelt kan erhållas genom att skanna QR-koden i broschyren “Onboard Delights”. Eftersom alla flygvärdar och flygvärdinnor också informeras på detta sätt kan de i sin tur informera passagerare ombord som har frågor om PaperWise.

2. PaperWise Logo

Alla cateringförpackningar på flygen som tillverkas av PaperWise kommer att ha PaperWise-logotypen ”on product”. Logotypen gör det tydligt för passagerarna att förpackningen är tillverkad av PaperWise och de blir lätta att känna igen. Det hållbara ursprunget för PaperWise stärker passagerarnas och de anställdas förtroende för Lufthansas hållbarhetspolitik, vilket leder till ökad medvetenhet och uppmuntrar till hållbart tänkande.

3. Pamflett och broschyr om ”Onboard Delights”

De mat- och dryckesalternativ som finns tillgängliga under flygresan finns i broschyrerna ”Onboard Delights” som finns tillgängliga vid varje sittplats. Dessa pamfletter och broschyrer innehåller en kort artikel om Lufthansas engagemang för hållbarhet och PaperWise. Under rubriken ”Sustainability at heart” uppmanas passagerarna att läsa mer om hållbarhet. Om en passagerare vill läsa mer kan de enkelt göra det genom att skanna den unika QR-koden från PaperWise för Lufthansa. Genom att förklara Lufthansas hållbara val av miljövänliga cateringförpackningar stärks passagerarnas förtroende för Lufthansas.

4. Miljöbesparingar i siffror

Tydliga förklaringar och avslöjande siffror. PaperWise hjälpte Lufthansa att klargöra de miljöbesparingar som är förknippade med Lufthansas val av PaperWises kartongförpackningar. Dessa resultat och de källor som beräkningarna berörde sammanställdes i ett dokument som Lufthansa använder som referens och ett internt kommunikationsdokument. Ett exempel på ett årsresultat:

År 2021 gav Lufthansa 185 670 kg jordbruksavfall ett nytt liv.
Detta sparar 278 505 kg CO2-utsläpp genom att jordbruksavfall inte förbränns utomhus.
Denna mängd CO2-utsläpp motsvarar 2 282 822 bilkilometer.
1 336 träd räddades från att fällas tack vare Lufthansa.
18,6 hektar avskogning har undvikits. Det motsvarar 19,5 fotbollsplaner

Genom att använda PaperWise bidrar Lufthansa även till att förbättra livet för de lokala samhällena i de utvecklingsländer där PaperWise produceras. Med andra ord miljövänligt och socialt ansvarstagande. Wise with waste!

KAN VI HJÄLPA DIG PÅ DIN RESA MOT HÅLLBARHET?

Att ta hand om vår planet hjälper oss alla. Oavsett om du arbetar för ett stort företag, ett litet företag eller är egenföretagare. Varje val i rätt riktning hjälper. Vill du lämna en bättre värld till de kommande generationerna och minska ditt företags miljöpåverkan? Samtidigt som du ökar medvetenheten hos dina anställda och samarbetspartner? Då kanske vi kan hjälpa varandra. PaperWise diskuterar gärna detta med dig utan några förpliktelser.

NYFIKEN? UPPLEV OCH TESTA:

Vill du ha mer information, prata med PaperWise eller ha prov på A4-papper och kartong? Kontakta oss genom att trycka på knappen nedan eller dela den här berättelsen via ett av dina sociala nätverk.

CONTACT

More articles

0
×