Nyhet: CO2-neutralt och träfritt kopierings- och utskriftspapper från växtavfall

PaperWise introducerar oblekt CO2-neutralt kopierings- och utskriftspapper som är tillverkat av växtrester, dvs. stjälkar och blad från jordbruksavfall. Detta gör PaperWise kopieringspapper 100% träfritt. Fördelen med denna pappersinnovation är den extremt låga miljöpåverkan och det maximala bidraget till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Undrar du hur PaperWise kopieringspapper bidrar till detta?

Varför trycka papper som är tillverkat av växtrester från jordbruket?

”Det är bara kopieringspapper”, tänker du kanske. Och det är det. Just för att det är en så vanlig och ofta använd produkt tänker du ofta inte på vilken inverkan du kan ha genom att välja en miljövänlig variant. Utskriftspapper används främst för att snabbt och bekvämt läsa information och vid behov göra anteckningar. Alla använder det, hemma och/eller på jobbet, och det är just därför som kopierings- och utskriftspapper har en sådan påverkan på miljön. Det mesta kopieringspapper tillverkas av träd med en tillväxt på mellan 15 och 80 år. Det tar alltså många år för träden att växa innan de fälls, medan utskriftspappers livslängd är relativt kort. På PaperWise visar vi att detta kan göras annorlunda. PaperWise Natural Copy & Printing A4 72 grams papper, som är helt tillverkat av växtrester från jordbruket, erbjuder lösningen för personer och företag som letar efter det mest miljövänliga och hållbara kopierings- och tryckpappret.

Miljöpåverkan från kopierings- och utskriftspapper

I Europa använder vi 75 miljoner ton papper och kartong varje år. 55% av detta återvinns och resterande 45% tillverkas av träd (källa: CEPI). Bli inte förskräckt, men för detta fäller vi 265 miljoner träd varje år! Den skogsareal som behövs för detta har en yta som är större än Storbritannien. Den globala konsumtionen av papper och kartong är fyra gånger så stor (Källa: CEPI). Om man dessutom lägger till det faktum att världsbefolkningen fortfarande växer och därmed även pappersförbrukningen, förstår alla att extra markanvändning för skogsbruk och papperssektorns räkning inte är logisk och inte heller väldigt ekologiskt.

Cirkulärt utskrifts- och kopieringspapper

Varför bränns växtrester (stjälkar och blad) som blir över efter skörd av jordbruksgrödor istället för att återanvändas som råmaterial för kopierings- och tryckpapper? Vad kan vi förbättra med det befintliga kopierings- och tryckpappret? Frågor som vi har ställt oss själva. PaperWise har varit helt inriktade på den cirkulära ekonomin sedan vår lansering 2015. Vi vill bidra till så många hållbarhetsmål som det är möjligt. Därför föddes idén att utveckla en ny generation av kopieringspapper med den allra minsta miljöpåverkan och skapa en grund för ett högre välstånd i utvecklingsländer.

Bidra till hållbarhetsmålen med PaperWise kopierings- och utskriftspapper

PaperWise har medvetet valt att använda växtrester från jordbruket för alla PaperWises papper. På så sätt kan vi bidra till FN:s 17 hållbarhetsmål:

Flera fördelar med avfall

Växtrester från jordbruket skapar ytterligare inkomster för fattiga jordbrukare. Detta ökar deras välstånd, livsmedelssäkerheten ökar, sjukvård och utbildning blir en möjlighet. Den ekonomiska ojämlikheten minskar och det lägger grunden för säkra och hållbara samhällen.

Jämlikhet, respekt och partnerskap för ett hållbart samhälle

Grunden för rättvisa affärsmetoder och ett fredligt och rättvist samhälle börjar med medvetenhet. Respekt och jämlikhet mellan män, kvinnor, företag och organisationer är mycket viktigt för oss på PaperWise. Att knyta kontakter med varandra. Att tillsammans som partners skapa hållbar industrialisering och infrastruktur för alla.

WISE WITH WASTE

Råvaran till papper och kartong, cellulosafibrer från jordbruksrester, kan återvinnas med mindre energi, kemikalier och vatten än från träd. Från samma mark och gröda kommer både mat och råmaterial till papper för PaperWise. Säkerhet och processer där avfallsströmmar används som råmaterial håller de ekologiska systemen i balans.

PaperWises naturliga kopieringspapper ger mervärde

Genom att välja PaperWise bidrar du till extra inkomster för jordbrukare i utvecklingsländer, men du bidrar även till ren luft eftersom jordbruksavfall inte längre behöver brännas på marken. Det oblekta PaperWise Natural-pappret har en ljusbrun färg och har därför ett hållbart utseende. Texter är mycket behagliga att läsa. PaperWise Natural 72 grams kopieringspapper känns lika fast som blekt 80 grams vitt papper från träd, men är 10% lättare, vilket är ytterligare en fördel med att inte bleka papper. Förpackningen till PaperWise Natural-kopieringspappret är tillverkad av samma material, vilket innebär att hållbarheten genomförs fullt ut. En nyhet är de mycket praktiska utskurna handtagen i kartongen som gör de lättare att lyfta och bära.

Alla fördelar på ett ögonblick:

100% växtrester
100% träfritt
100% koldioxidneutralt
100% återvinningsbart
100% besparingar av markanvändning

Är du nyfiken? Upplev och testa:

Vill du testa dig själv, klicka här och testa PaperWise Natural Copy & Printing A4 72 grams box 5×500 ark. Tillgänglig från 30,11 € per låda vid beställning av en hel pall med 48 lådor (exkl. moms, exkl. frakt). Ju fler lådor du beställer, desto lägre blir priset per låda. Lycka till med utskrifterna!

CONTACT

More blogs

0
×