Bekämpa fattigdom med förpackningar och tryckmaterial

Mer än tre miljarder människor lever under fattigdomsgränsen och överlever med en inkomst på mindre än 4,75 euro per dag, varav mer än 750 miljoner människor lever på mindre än 1,65 euro per dag (källa: Världsbanken). Majoriteten av de människor som tillhör denna grupp är jordbrukare. Ditt val av förpackningar och tryckmaterial kan ge ett direkt bidrag till fattigdomsbekämpningen.

Ungefär 875 miljoner människor i världen arbetar inom jordbruket. Detta motsvarar 25% av den globala arbetskraften (källa: ILO). I utvecklingsländerna arbetar över 50% av arbetskraften inom jordbruket (källa: Världsbanken). Den stora majoriteten av de människor som tillhör denna grupp är jordbrukare och extremt fattiga. De låga priserna och avkastningen av livsmedel per hektar är orsaken till detta. Visste du att när växter som spannmål, ris, majs och sockerrör bearbetas kan endast 20% av växten användas som mat och resterande 80% består av stjälkar och blad (jordbruksavfall)?

PaperWise använder jordbruksavfall och växtavfall som återstår efter att jordbrukarna har skördat sina grödor som råvara för papper och kartong. Detta innebär att jordbrukarna får ekonomisk ersättning för 100% av sina växter, i stället för 20%. Genom att välja rätt material för dina förpackningar och tryckmaterial kan du ha en betydande inverkan för jordbrukare i utvecklingsländer och deras välstånd. Fråga din tryckpartner om PaperWise eller fråga oss för mer information. Tillsammans kan vi bidra till att bekämpa fattigdomen. Tillsammans är vi “Wise With Waste”.

CONTACT

More blogs

0
×