MILJÖFÖRDELAR MED HÅLLBART PAPPER

”Wise With Waste”, det är PaperWises vision. Varför bränna jordbruksavfall när det kan göras till ett perfekt råmaterial för papper? PaperWise högkvalitativa papper och kartong tillverkas av jordbruksavfall (blad och stjälkar) med 100 procent grön energi. Från jordbruksavfall, även kallat jordbruksbiprodukt, återvinner vi cellulosa, som är den viktigaste råvaran för tillverkning av papper. Med stor hänsyn till våra kunders behov och miljön, omvandlar PaperWise denna cellulosa till hållbart papper och kartong av hög kvalitet. Du kommer inte att kunna se eller känna någon skillnad mellan PaperWises produkter och annat högkvalitativt papper och kartong. Genom att välja PaperWise väljer du att ge jordbruksavfallet ett andra liv för produktion av hållbart papper och kartong. Majoriteten av PaperWise-kollektionen består till 100 procent av jordbruksavfall. Du kan läsa mer om detta under ”Vanliga frågor”. Mängden jordbruksavfall ersätter mängden fibrer från träd och därför behöver dessa träd inte längre planteras särskilt, utan kan stå kvar där de är för att absorbera koldioxid och omvandla det till syre; för att bli vanliga skogar igen med en stor mångfald av liv och biologisk mångfald. Hög effektivitet, mat och papper från samma växt, årlig tillgång – allt vi behöver är en bit mark. Avkastningen per hektar är nästan 1,5 gånger högre än för träd. Dessutom är produktionsprocessen från PaperWise koldioxidneutral.

Valet är enkelt: om ni vill kombinera kvalitet med ett hållbart liv kommer ni från och med nu att välja högkvalitativt, miljövänligt papper och (vik)kartong från PaperWise.

Miljöfördelen i siffror

paperwise co2

Allt fler företag vill minska sitt miljöavtryck och PaperWise bidrar till denna ambition. När företagen använder PaperWise minskar de sitt koldioxidutsläpp, vilket leder till lägre miljöpåverkan och därmed lägre kostnader för koldioxidkompensation. Effekten på klimatförändringen, beräknad enligt ReCiPe midpoint 1.07-metoden i form av CO2-ekvivalenter per 1000 kilo PaperWise:

CO2-besparingar per 1 000 kilo PaperWise-papper är:

Jämfört med FSC-papper från träfibrer: – 231 kilo (-20 procent) CO2-ekvivalenter
Jämfört med återvunnet papper: – 756 kilo (-45 procent) CO2-ekvivalenter

LCA miljöforskning PaperWise

Produkters miljöpåverkan går utöver rena klimatförändringar. Därför har PaperWise genomfört en oberoende miljöundersökning som utförts av IVAM University of Amsterdam.

Miljöpåverkan från PaperWise är 47 procent lägre än FSC-papper från träfibrer och 29 procent lägre än återvunnet papper.

Environmental ENENIVAM University of Amsterdam har genomfört en oberoende miljöundersökning. En LCA “quick scan” enligt ReCiPe midpoint 1.07-metoden. I LCA-miljöstudien jämfördes miljöpåverkan från FSC-papper tillverkat av träfibrer, återvunnet papper och PaperWise. I miljöstudien beräknades miljöpåverkan från användningen av råvaror, energi, vatten, kemikalier, maskiner och avfall under en produkts livscykel. Miljöberäkningen omfattar hela kedjan, från utvinning av råvaror, produktion, förpackning och transport. ReCiPe är en metod för konsekvensbedömning (Life Cycle Impact Assessment) i en livscykelanalys (LCA). I en LCA beräknas en produkts (eller organisations) miljöpåverkan utifrån de material och processer som krävs. ISO-standarderna 14040 och 14044 utgör den generiska ramen för detta. ReCiPe skiljer mellan indikatorpoäng för de tre temana (slutpunkterna): människors hälsa, ekosystemets mångfald och tillgång till resurser. De tre temana delas upp i 17 miljöindikatorer på mellanpunktsnivå, t.ex. klimatförändring CO2, ekotoxicitet för mark och vatten, bildande av partiklar, toxicitet för människor, effekter av markanvändning, utarmning av ozonskiktet, bildning av smog, utarmning av fossila resurser, försurning av marken och så vidare. En LCA-beräkning ger en mycket omfattande bild av en produkts totala miljöpåverkan. PaperWise fick 47 procent bättre resultat än FSC-papper tillverkat av träfibrer och 29 procent bättre än återvunnet papper.

printed on paperwise

0
×