PAPERWISE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

PaperWise levererar stora ark och rullar av papper och kartong till tryckerier och kartongkonverterare. Våra slutkunder är bland annat företag, icke-statliga organisationer, detaljister, kontor, stormarknader, offentliga myndigheter, skolor, institut och konsumenter. Produkterna som anges nedan har tillverkats av tryckerier och kartongförädlare för våra slutkunders räkning. Vi har kategoriserat dem i följande segment: kontor, tryckeri och förpackning.

Förpackningsmaterial
Tryckt material
Kontor
0
×