Ansvarsfulla, hållbara och miljövänliga förpackningar?

Medierna ställer allt oftare frågor om användningen av plastförpackningar. Företagen fokuserar för närvarande på att hitta ansvarsfulla, hållbara och miljövänliga förpackningar som ett alternativ. Vilka aspekter kan du vara uppmärksam på om du vill att dina förpackningar ska vara ansvarsfulla, hållbara och mer miljövänliga?

Ingen förpackning

Miljömedvetenheten och förpackningarnas inverkan på vår miljö har ökat kraftigt, så nu är det en bra tidpunkt för företag att ställa sig ett antal frågor om sina förpackningar igen. Vilka produkter förpackar vi? Varför förpackar vi dessa varor? Och varför valde vi just denna förpackning? Företagen kan göra sina första vinster genom att minska förpackningar som är överdrivna eller onödiga. Detta bidrar till både miljöfördelar och kostnadsminskningar.

Hållbara förpackningar

Förpackningar kommer alltid att finnas, för logistiskt skydd, för att förlänga produktens hållbarhet eller helt enkelt för att förmedla rätt budskap. En stor del av förpackningarna består av plast. Den stora fördelen med plastförpackningar är det utmärkta förhållandet mellan pris och kvalitet. I detta avseende bör vi se på ”kvalitet” i ordets bredaste bemärkelse: egenskaper, livslängd, möjliga användningsområden, möjligheter för tryckning osv. Nackdelen med plastförpackningar är den enorma miljöförstöringen. Avfall och nedskräpning på land och i vatten orsakar stora ekologiska problem och enorma sociala kostnader. Dessutom är olja (råvaran för plasttillverkning i form av petroleum) en begränsad resurs som även orsakar stora miljömässiga och sociala skador. Olje- och plastsektorn har inte ägnat tillräcklig med uppmärksamhet åt dessa sociala problem och betalar nu priset för detta i en stor skala. Detta förklarar den allt snabbare trenden att företag övergår till hållbara förpackningar.

Rätt råmaterial

Råvaran som används för att tillverka förpackningar är en viktig faktor för graden av hållbarhet och konsumenternas bild av hållbara förpackningar. Papper är tusentals år äldre än plast. I dagens läge är papper helt i mode och redo att konkurrera med plastförpackningar. Papper och kartong har en naturlig dragningskraft och är lätt att ta på. Konsumenterna vet att det är en naturlig produkt och att den kan återvinnas. På senare år har allt fler typer av papper och kartong också certifierats för kompostering, något som aldrig kommer att vara möjligt med plastförpackningar som tillverkas av olja.

Papper tillverkat av jordbruksavfall

En fantastisk innovation inom pappersindustrin gäller det råmaterial som används för att producera papper. Medan vi är vana vid att papper tillverkas av träd eller använt papper, kan papper och kartong nu även tillverkas av jordbruksavfall! Detta omfattar de stjälkar och blad som har lämnats kvar efter skörd av livsmedelsgrödor som exempelvis ris, spannmål, sockerrör osv. Över hela världen bränns för närvarande jordbruksavfall, men det är inte längre nödvändigt. Samma växt och markyta kan nu ge upphov till två produkter: mat och råmaterial till papper. Det snabbt växande företaget PaperWise är en organisation som tillverkar papper och kartong av jordbruksavfall. Oberoende miljöundersökningar har visat att miljöpåverkan från PaperWise är 47% mindre än för FSC-papper som tillverkas av träd och 29% mindre än för återvunnet papper. Det är ett bra exempel för företag som vill minska sitt ekologiska fotavtryck och göra sina förpackningar mer hållbara. Som företag kan du på detta sätt bidra direkt till den cirkulära ekonomin eftersom du ger jordbruksavfallet ett nytt liv.

Bioplast

Allt fler alternativ till plast lanseras på marknaden i form av bioplaster. Denna typ av råvara skiljer sig från plast som tillverkas av olja (petroleum). Bioplaster tillverkas av förnybara råvaror som jordbruksgrödor och träd. Stärkelse, mjölksyra från sockerarter och cellulosa är de vanligaste råvarorna för bioplaster. Deras egenskaper motsvarar i hög grad egenskaperna hos petroleumbaserad plast. Användningsområdet sträcker sig från flexibla filmer till hårda brickor av bioplast och de lämpar sig även för förpackning av livsmedelsprodukter. Företag som vill göra framsteg inom området av hållbara förpackningar gör ett klokt val i att ytterligare utforska möjligheterna med bioplaster.

Den mest hållbara förpackningen

Det finns därför inget entydigt svar på frågan om vilken typ av förpackning som är mest hållbar. Utgångspunkten är alltid den egna produkten. Skydd – både när det gäller logistik och hållbarhet – och kommunikation är de viktigaste egenskaperna för de flesta företag. Naturligtvis måste den nya hållbara förpackningen också vara enkel och snabb att bearbeta i produktionsanläggningen. Hållbara förpackningar ligger nu helt rätt i tiden. Så vad väntar du på? Säg hejdå till dina petroleumbaserade plastförpackningar redan idag!

CONTACT

More blogs

0
×