LUFTHANSA VELGER PAPERWISE

Gi ditt bidrag til en bedre verden ved å velge bærekraftig emballasje. Lufthansa ønsker å gjøre flyreiser mer bærekraftige og være helt CO2-nøytrale innen 2050. I sin søken etter bærekraftige løsninger har Lufthansa valgt PaperWise-emballasje laget av landbruksavfall. Begge selskapene delte samme mål om å oppnå bærekraftsmål, øke sosial bevissthet og redusere CO2-utslipp. Hva slags emballasje ble utviklet? Hvordan var reisen? Og hvilke bærekraftsresultater er oppnådd?

BÆREKRAFT INNEN LUFTFART

Verdens befolkning har nå passert 8 milliarder mennesker. Transport av mennesker og varer rundt om i verden gir økonomiske og sosiale fordeler, men har også en negativ innvirkning på miljøet. Det er anslått at luftfarten står for rundt 2,5% av de globale CO2-utslippene, noe som gjør den til en betydelig bidragsyter til den globale oppvarmingen. Flyselskaper, forsyningskjedepartnere og myndigheter er (i økende grad) klar over denne miljøpåvirkningen. Derfor søkes det etter bærekraftige løsninger for å redusere utslippene fra denne sektoren. Lufthansa – et av Europas største flyselskaper – tar ansvar. “Vi tror at bærekraftig luftfart vil gjøre det mulig for oss å fortsette å dra nytte av en sammenkoblet verden”, sier Lufthansa.

LUFTHANSA GROUP

Lufthansa ble grunnlagt i 1926 og har dermed eksistert i nesten et århundre! I 2019, før utbruddet av koronapandemien, transporterte Lufthansa Group mer enn 145 millioner passasjerer i løpet av ett år. Lufthansa er almennt kjent for sine passasjerflyvninger, men bedriver også andre aktiviteter, inkludert godstransport, flyvedlikehold og catering.

LUFTHANSA: CO2-NØYTRALITET I 2050

“Vi knytter sammen mennesker, kulturer og økonomier over hele verden – og det er akkurat det vi ønsker å fortsette å gjøre i fremtiden også, med god samvittighet”, sier Lufthansa. Som en stor aktør innen luftfartsindustrien har Lufthansa satt seg som mål å lede luftfarten inn i en bærekraftig fremtid og bli karbonnøytral innen 2050. Dette betyr at Lufthansa har forpliktet seg til å vurdere, redusere og kompensere for sine CO2-utslipp.

Lufthansa har lansert en rekke initiativer for å oppnå karbonnøytralitet;

En drivstoffeffektiv flåte vil redusere drivstoff-forbruket og dermed CO2-utslippene per flyvning med 30%. Fossilt drivstoff skal erstattes med bærekraftige alternativer (Sustainable Aviation Fuel). Bakkeprosesser og flyruter skal optimaliseres, noe som fører til større effektivitet i flyoperasjonene. Gjennom Lufthansas Compensaid-plattform kan passasjerene kompensere for CO2-utslippene sine gjennom langsiktige klimaprosjekter. Samarbeid med andre transportselskaper vil gjøre Lufthansas knutepunkter tilgjengelige med alternative, mer miljøvennlige transportmidler. Og engangsplast erstattes av bærekraftige materialer. I 2019 vil mer enn 370 millioner enheter engangsplast bli brukt om bord i Lufthansa-gruppens flåte. Dette er emballasjematerialer, for det meste laget av plast, som bare brukes én gang og har stor miljøpåvirkning. Dette må endres!

LUFTHANSA VELGER PAPERWISE

Engangsplast inkluderer engangsemballasje som brukes til servering om bord. Dette omfatter kopper og bestikk, samt emballasje til smørbrød, wraps og salater. Produksjonen av plast bruker oljebaserte ressurser, mye energi og arbeidskraft, og er ansvarlig for store mengder CO2 og andre klimagasser. Denne typen emballasje, også kjent som engangsemballasje, brukes vanligvis én gang og kastes deretter. Ved å velge emballasje laget av miljøvennlige råvarer kan man spare miljøet for mye og unngå CO2-utslipp.

Derfor har Lufthansa revidert sitt “Onboard Delights”-program og lagt stor vekt på valg av emballasje laget av miljøvennlige råvarer. Emballasje laget av petroleumsbasert plast vil måtte vike for resirkulerte og/eller komposterbare materialer. Innen 2025 har Lufthansa som mål å fjerne all engangsplast om bord eller erstatte den med bærekraftige alternativer. Hallo bærekraftig emballasje fra PaperWise!

MILJØFORDELER GJENNOM PAPERWISE

PaperWise er CO2-nøytralt papir og kartong laget av landbruksavfall til emballasje og trykk. Trefritt og plastfritt, og bra for planeten. Lufthansas bærekraftige PaperWise-emballasje er resirkulerbar, komposterbar og matsikker. Den er laget av 100 prosent landbruksavfall fra innhøsting – stilker og blader som er til overs fra jordbruket. Mens plast (for det meste) lages av primære råmaterialer, er landbruksavfall et sekundært råmateriale som er tilgjengelig hvert år. Skogbruk er også en primærressurs med en vekstsesong på 10 til 80 år. Produksjon av PaperWise-kartonger sparer trær og gir landbruksavfall et nytt liv. Det betyr også at dette landbruksavfallet ikke lenger brennes i kraftverk eller ute i det fri. Ved ikke å brenne landbruksavfall unngår man store CO2-utslipp. Wise With Waste!

Men det er ikke alt. Fra 2021 vil PaperWise være helt karbonnøytralt. PaperWise produseres med så lite energi som mulig og, der det er mulig produseres det med grønn energi. Men det er fortsatt CO2-utslipp. Bare tenk på traktorene, lastebilene, togene og båtene som trengs for å transportere råvarene og papiret. Ikke alle disse drives av grønn energi. PaperWise beregner og kompenserer for sine CO2-utslipp gjennom hele kjeden (via Gold Standard og GoodShipping).

PLASTFRI EMBALLASJE LAGET AV LANDBRUKSAVFALL

Lufthansas søken etter bærekraftig engangsemballasje skjedde selvsagt ikke over natten. De Ster (leverandør av innovative emballasje- og servicekonsepter for luftfarts- og næringsmiddelindustrien) er initiativtaker til dette prosjektet. Bærekraft er en av de viktigste fokusområdene. I tillegg er det en rekke andre faktorer som er viktige ved valg av engangsemballasje. Disse inkluderer mattrygghet, robusthet, lav vekt, fettbestandighet, utseende, kvalitet og en passende presentasjon.

Selvfølgelig bør emballasjen være sertifisert for mattrygghet og av høy kvalitet. Noen matvarer inneholder fett som kan trenge gjennom emballasjen. Emballasjematerialet må tåle dette. Plass og vekt er viktige kriterier om bord, så emballasjen bør også være lett og kompakt. Samtidig bør den være robust for å beskytte innholdet under transport. Utseende er også viktig; når alt kommer til alt må emballasjen og produktet bidra til en delikat presentasjon av måltidene og å ivareta Lufthansas image. Dermed er det en sterk preferanse for emballasje som understreker den bærekraftige karakteren i både utseende og følelse.

De Sters produktinnovasjonsteam kom til PaperWise i sin søken etter bærekraftig engangsemballasje. Den ublekede PaperWise Natural fettbestandige kartongen, laget av 100 % landbruksavfall, oppfyller alle fastsatte krav og har med sin lysebrune naturlige farge også det perfekte utseendet og følelsen.

UTVIKLING: BÆREKRAFTIG EMBALLASJEPROSJEKT

Etter det første møtet mellom De Ster og PaperWise var det entusiasme på begge sider for muligheten til å samarbeide. Neste skritt var å kartlegge all cateringemballasjen som ble brukt på Lufthansas flyvninger. Hvilken cateringemballasje og engangsartikler ble brukt om bord? Hvilke råvarer ble brukt til å lage den “gamle” emballasjen? Hva er det årlige volumet av hver type emballasje? Hvem er de nåværende leverandørene? Hvilke PaperWise-kartongtyper kan erstatte den “gamle” emballasjen? Hvilke produsenter kan produsere disse emballasjetypene? Hva vil prisen på emballasjen være?

Data ble samlet inn fra begge sider (De Ster og PaperWise) og samlet i en Excel-fil. Med denne informasjonen kontaktet De Ster sine eksisterende og nye leverandører. Demomodeller av all flycateringemballasje ble designet og produsert, og tilbud ble innhentet. Dette gjorde det mulig å sammenligne kvalitet, utseende, styrke, bearbeidbarhet og pris. Parallelt med denne fasen kjøpte De Ster en minimumsmengde av alle PaperWise-kartongtyper og -design. Dette gjorde det mulig for De Sters produktinnovasjonsteam å utføre sine egne produkttester.

Alle resultater, demomodeller og priser ble presentert for Lufthansas cateringteam, som foretok det endelige valget. Neste trinn var utprøvingsfasen. Flere titusen versjoner av alle pakkene ble produsert og testet på en rekke av Lufthansas kontinentale og interkontinentale flyvninger. Basert på denne omfattende felttesten ble det gjort endelige justeringer av emballasjedesignene. Lufthansas PaperWise-sortiment for fly inkluderer nå bærekraftig PaperWise-emballasje for smørbrød, eplestrudel, kaker, salater og wraps.

Lufthansa, De Ster og PaperWise er stolte av samarbeidet og resultatet: et komplett utvalg av miljøvennlig engangsemballasje som en del av Lufthansas fornyede “Onboard Delights”-program. Innføringen av PaperWise er et viktig skritt i luftfartsindustriens bærekraftsatsing.

KOMMUNIKASJONSKONSEPTET OG MILJØKONSEKVENSER

Samarbeidet handlet ikke bare om emballasje – det å ta konkrete skritt mot bærekraft er viktig, men like viktig er det å kommunisere bærekraft til ansatte, passasjerer og andre interessenter. Å dele denne informasjonen fremmer åpenhet og styrker engasjementet og forståelsen for Lufthansas visjon og oppdrag. Det gjør det klart hvorfor Lufthansa tar visse beslutninger, og hva de ønsker å oppnå. Lufthansa-konsernet har titusenvis av ansatte, hvorav mange har direkte kontakt med mer enn 100 millioner passasjerer (på årsbasis). Hvordan forteller du historien om CO2-nøytral kartong laget av landbruksavfall? Hva er de beste kommunikasjonsverktøyene og -kanalene å bruke? Lufthansa og PaperWise samarbeidet derfor om å utvikle et kommunikasjonskonsept for bærekraft som består av flere komponenter:

1. Info-video

Lufthansa ønsket å informere alle ansatte om det bærekraftige valget av PaperWise og forklare hva PaperWise er. For dette formålet produserte PaperWise en 20 sekunders video som forklarer fordelene med PaperWise og forskjellen mellom PaperWise, og papir og kartong laget av trær. Denne videoen ble distribuert til Lufthansa-ansatte med beskjed om at ytterligere informasjon om PaperWise lett kunne finnes ved å skanne QR-koden i brosjyren “Onboard Delights”. Siden alle flyverter og -vertinner også blir informert på denne måten, kan de videre informere passasjerer om bord som har spørsmål om PaperWise.

2. PaperWise Logo

All serveringsemballasje laget av PaperWise vil bære PaperWise-logoen på. Denne logoen gjør det tydelig for passasjerene at emballasjen er laget av PaperWise, og åpner for gjenkjennelse. Den bærekraftige opprinnelsen til PaperWise styrker passasjerenes og de ansattes tillit til Lufthansas bærekraftpolitikk, noe som fører til økt bevissthet og oppmuntrer til bærekraftig tenkning.

3. Onboard Delights-brosjyrer

Hvilken mat og drikke som er tilgjengelig under flyturen, finner man i brosjyrene “Onboard Delights” som er tilgjengelige ved hvert sete. Disse brosjyrene inneholder en kort artikkel om Lufthansas engasjement for bærekraft, og om PaperWise. Under overskriften “Sustainability at heart” inviteres passasjerene til å lese mer om bærekraft. Hvis en passasjer ønsker å lese mer, kan de enkelt gjøre det ved å skanne den unike QR-koden som PaperWise har laget for Lufthansa. Ved å forklare Lufthansas bærekraftige valg av miljøvennlig serveringsemballasje styrkes passasjerenes tillit til Lufthansas bærekraftspolitikk.

4. MILJØBESPARELSER VIST I TALL

Tydelige forklaringer og avslørende tall. PaperWise hjalp Lufthansa med å tydeliggjøre miljøbesparelsene forbundet med Lufthansas valg av PaperWise-kartongemballasje. Disse resultatene og kildene som beregningene ble hentet fra, ble samlet i et dokument som Lufthansa bruker som referanse og internt kommunikasjonsdokument. Et eksempel på et årlig resultat:

I 2021 ga Lufthansa 185 670 kg landbruksavfall nytt liv.
Dette sparer 278.505 kg CO2-ekvivalenter ved at landbruksavfall ikke ble brent utendørs.
Denne mengden CO2-ekvivalenter tilsvarer 2 282 822 bilkilometer.
1336 trær ble reddet fra å bli felt takket være Lufthansa.
18,6 hektar med avskoging har blitt unngått. Det tilsvarer 19,5 fotballbaner.

Ved å bruke PaperWise bidrar Lufthansa også til å forbedre livene i lokalsamfunnene i utviklingsland der PaperWise produseres. Med andre ord, miljøvennlig og sosialt ansvarlig. Wise With Waste!

KAN VI HJELPE DEG OGSÅ PÅ VEIEN MOT BÆREKRAFT?

Å ta vare på planeten vår angår oss alle. Enten du jobber for et stort selskap, en liten bedrift eller er selvstendig næringsdrivende. Alle valg i riktig retning hjelper. Ønsker du å etterlate en bedre verden til kommende generasjoner og redusere bedriftens miljøpåvirkning? Og samtidig øke bevisstheten til dine ansatte og forbindelser? Da kan vi kanskje jobbe sammen. PaperWise vil gjerne diskutere dette med deg uten forpliktelser.

NYSGJERRIG? OPPLEV OG PRØV:

Ønsker du mer informasjon, vil du snakke med PaperWise eller er du på utkikk etter A4-papir- og kartongprøver? Ta kontakt via knappen nedenfor eller del denne historien via et av dine sosiale nettverk.

CONTACT

More articles

0
×