Världsutställningen 2020 i Dubai väljer Natural Bag bärkassar från PaperWise

Inom huvudtemat: ”Connecting Minds, Creating the Future” var hållbarhet ett av tre underteman under världsutställningen i Dubai, Förenade Arabemiraten. Denna internationella utställning, som involverade 192 länder, välkomnade 24 miljoner besökare mellan den 1 oktober 2021 och den 31 mars 2022. Två år före världsutställningen 2020 inleddes ett anbudsförfarande för hållbara bärkassar. Globalt sett fick tillverkare och leverantörer av bärkassar lov att erbjuda sin mest hållbara lösning på bärkassar. Den officiella bärkassen för detaljhandeln för världsutställningen 2020 i Dubai tilldelades Natural Bag med bärkassar som tillverkas av PaperWise. Hur gick upphandlingen till och varför valde organisationen PaperWise? Läs mer om det…

NATURAL BAG VINNER EN GLOBAL UPPHANDLING MED TRÄDFRIA KASSAR

Natural Bag specialiserar sig på trädfria papperspåsar från PaperWise och har arbetat i två år med upphandlingen av hållbara papperspåsar för världsutställningen 2020 i Dubai. Efter att ha publicerat denna upphandling tvekade de inte en sekund och ansökte omedelbart med sin produktserie: ”Tree Free Natural Bags”, tillverkade av PaperWise-papper från jordbruksavfall. Världsutställningen 2020 hade ett starkt fokus på anbudskriterierna hållbarhet och innovation. Det måste vara en ikonisk bärkasse som understryker organisationens hållbarhetsambitioner och uppdrag. Det PaperWise-papper som används för dessa påsar är tillverkade av 100 % jordbruksavfall, stjälkar och blad som blir över efter skörd. Inga träd har alltså fällts för dessa påsar. Men det är mer…

KRITERIER FÖR ANBUDET: SLÅ IHOP IDÉER, SKAPA FRAMTIDEN

Att koppla samman människor för att tillsammans skapa en bättre framtid – det var det centrala temat för den här världsutställningen. Leverantörerna var tvungna att med sina produkter bidra till underteman om hållbarhet, social rörlighet och skapande av nya möjligheter. Inspirera människor till att agera och visa att vi tillsammans är ansvariga för ett framtidssäkert och inkluderande samhälle. ”Oavsett hur liten insatsen är, så länge den görs tillsammans kommer den att ha en positiv spridningseffekt på samhällen och miljön”, sa organisationen (källa). Produkter och tjänster värderades särskilt om de bidrog till att inspirera för tekniska framsteg och ett bättre användande av naturresurser. Organisationen letade efter exempel på bästa praxis. Produkter och tjänster som maximerade en medvetenhet om hållbarhet och dessutom kundupplevelsen.

ORGANISATIONER MED HÅLLBARA AMBITIONER STÄRKER VARANDRA.

När hållbara ambitioner förstärker varandra uppstår underbara samarbeten, det är en slutsats som kan dras i efterhand. Natural Bag har en tydlig vision: bärkassar ska tillverkas av förnybara råvaror, vara certifierade för kompostering och vara återvinningsbara. Framtidssäkra bärkassar designade för den cirkulära ekonomin. PaperWise-pappret som kassarna från världsutställningen 2020 i Dubai är tillverkade av passar därför perfekt in i Natural Bags hållbara sortiment. PaperWise-papper tillverkas av jordbruksavfall i utvecklingsländer. Detta är växtrester som blir över efter skörden och som genererar extra inkomster för jordbrukarna. Behandlingen av dessa rester, även kallade sekundära råvaror, sker i en produktionsmiljö med fokus på noll avfall och bevarande av ekologin. PaperWise är papper av hög kvalitet, certifierat för kompostering, certifierat för direktkontakt med livsmedel och är koldioxidneutralt. De trädfria PaperWise-kassarna från världsutställningen 2020 i Dubai är inga vanliga bärkassar, utan bevisar att en hållbar övergång är möjlig. Tack vare Natural Bag kunde världsutställningen 2020 i Dubai uppfylla sina ambitioner att inspirera och öka medvetenheten om tekniska framsteg inom hållbarhetsområdet, förutom att ge en konkret och värdefull påminnelse att ta med sig hem…

NATURAL BAG FÅR CERTIFIKAT SOM UTMÄRKT LEVERANTÖR – HÅLLBARHET

Natural Bag tilldelades certifikatet för exceptionell leverans – hållbarhet efter världsutställningen 2020 i Dubai. Enligt organisationen bidrog Natural Bag på ett exceptionellt sätt till ett lyckat evenemang med hållbara kassar från PaperWise. Av cirka 3 300 leverantörer från 101 länder valdes 30 företag ut för att få detta exklusiva certifikat baserat på deras produkt och engagemang. PaperWise gratulerar Natural Bag och är mycket stolta över att ha uppnått denna fantastiska prestation!

MERVÄRDE AV HÅLLBARHET I SIFFROR

PaperWise-papper är unikt när det gäller hållbarhet och erbjuder ett stort mervärde. Detta mervärde kan beskrivas på följande sätt:

PaperWise;
skapar extra inkomster för fattiga jordbrukare genom att ge mervärde åt jordbruksavfall (välstånd);
sätter stopp för den onödiga avverkningen av träd för pappersindustrin (biologisk mångfald);
är koldioxidneutral, effektiv markanvändning och konkurrerar inte ut livsmedel (framtidssäkert);
förhindrar smog och koldioxidutsläpp genom att jordbruksavfall inte bränns på åkern (hälsosam luft);
är återvinningsbart och certifierad för hem- och industrikompostering (cirkulär ekonomi);
Miljöpåverkan från PaperWise är 47 % lägre än papper från träd (ekologiskt fotavtryck).

Extra inkomster för jordbrukare i utvecklingsländer bidrar direkt till nummer 1 och 2 av FN:s mål för hållbar utveckling (agenda 2030), ingen fattigdom och ingen hunger. Det kan också bidra till nummer 3 och 4, god hälsa, välfärd och utbildning. Men det handlar inte om vilket mål för hållbar utveckling en organisation, produkt eller tjänst bidrar till. Det är det ömsesidiga sambandet, hur de passar ihop och kan förstärka varandra, som är viktigt. Målen för hållbar utveckling är PaperWises kompass.

Världsutställningen 2020 i Dubai valde hållbara kassar från Natural Bag och PaperWise, vilket dessutom kan omsättas i siffror. Under en period på sex månader har mer än en miljon bärkassar hjälpt besökare att transportera fina minnen hem. På ett trevligt sätt och där det hållbara budskapet tydligt har kommuniceras. Med sitt val av Natural Bag PaperWise-bärkassar har världsutställningen 2020 konkret bidragit till hållbarhet. Organisationen har gett ett andra liv åt totalt 127 500 kg jordbruksavfall. Detta sparade 191 250 kg koldioxid eftersom jordbruksavfallet inte behövde förbrännas (vilket motsvarar att köra en bil 4,7 gånger runt jorden). Världsutställningen 2020 i Dubai räddade 918 träd som inte behövde fällas. Totalt har 12,8 hektar avskogning förhindrats. Ett område som är lika stort som 14 fotbollsplaner. Ett hållbart samarbete som resulterar i en vinst för miljön och samhället.

HÅLLBARHET & KOMMUNIKATION

Detta skapade en ny fråga för organisationen av världsutställningen 2020 i Dubai. PaperWise-papperspåsar är extremt hållbara, men hur kommunicerar man detta till allmänheten på ett ögonblick? PaperWise-papper, som tillverkas av jordbruksavfall, luktar, känns och ser ut som ”vanligt” papper, men det är det inte. Allmänheten är van att papperskassar tillverkas av träd. Hur vet du att detta inte är fallet?

Bärkassarna fyller en viktig funktion i marknadsförings- och kommunikationskonceptet. Finns i flera färger, olika storlekar och med texter på engelska och arabiska. Se här hela sortimentet av hållbara bärkassar för världsutställningen 2020 i Dubai. Förutom budskapet: ”Detta är ingen vanlig papperspåse, den här papperspåsen är tillverkad av jordbruksfibrer” och på de andra påsarna: ”En gång i tiden var jag avfall, den här påsen var gjord av jordbruksfibrer”, var alla påsar dessutom försedda med en QR-kod för extra bakgrundsinformation.

TILLSAMMANS ÄR VI WISE WITH WASTE

Och det är vad PaperWise vill sträva efter tillsammans (med dig). Att informera och inspirera så många människor som möjligt. Att skapa kontakter. Det är trots allt bara tillsammans som vi kan göra en verklig skillnad och lämna jorden framtidssäker för kommande generationer. Låt oss välja hållbarhet tillsammans och låt oss kommunicera det tillsammans. Genom att kommunicera om era hållbara val uppnår ni som organisation två saker, ni informerar anställda, kunder, affärskontakter och allmänheten. Ni kan dessutom inspirera andra att följa i era fotspår och göra hållbara val. PaperWise hjälper dig på vägen. Med testprodukter, information och kommunikation.

CONTACT

More articles

0
×