LUFTHANSA KIEST VOOR PAPERWISE

Positief bijdragen aan een betere wereld door te kiezen voor duurzame verpakkingen. Lufthansa wil de luchtvaart verduurzamen en in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. In haar zoektocht naar duurzame oplossingen heeft Lufthansa uiteindelijk gekozen voor ‘in-flight’ PaperWise verpakkingen van landbouwafval. Beide bedrijven hebben elkaar gevonden in hun missie om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, het maatschappelijk bewustzijn te vergroten en de CO2-uitstoot te verminderen. Welke verpakkingen zijn er ontwikkeld? Hoe is dit traject verlopen? En welke duurzaamheidsresultaten heeft dit opgeleverd?

DUURZAAMHEID BINNEN DE LUCHTVAART

Inmiddels is de wereldbevolking door de grens van 8 miljard mensen gegaan. Het vervoeren van personen en goederen over de hele wereld levert economische en sociale voordelen, maar tegelijkertijd heeft het negatieve milieueffecten. Volgens berekeningen is de luchtvaart verantwoordelijk voor ongeveer 2,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot en draagt daarmee voor een belangrijke mate bij aan de opwarming van de aarde. Luchtvaartmaatschappijen, ketenpartners en overheden zijn zich (steeds meer) bewust van deze impact op het milieu. Daarom wordt er gezocht naar duurzame oplossingen om de uitstoot van deze sector te verminderen. Lufthansa -één van de grootste luchtvaartmaatschappijen in Europa- neemt hier haar verantwoordelijkheid. “Wij geloven dat duurzame luchtvaart ons in staat zal blijven stellen te profiteren van een verbonden wereld”, aldus Lufthansa.

LUFTHANSA GROUP

Lufthansa vindt haar bestaan in 1926 en bestaat inmiddels al bijna een eeuw! In 2019, voor het uitbreken van de Corona pandemie, vervoerde de Lufthansa Group meer dan 145 miljoen passagiers in één jaar. Bij het grote publiek is Lufthansa bekend van passagiersvluchten, maar herbergt ook nog andere activiteiten waaronder cargo-transport, onderhoud van vliegtuigen en catering.

LUFTHANSA: CO2-NEUTRALITEIT IN 2050

“We verbinden mensen, culturen en economieën over de hele wereld – en dat is precies wat we ook in de toekomst met een zuiver geweten willen doen”, aldus Lufthansa. Als één van de grote spelers in de luchtvaart heeft Lufthansa een uitgesproken doel; de luchtvaart naar een duurzame toekomst leiden en in 2050 CO2-neutraal zijn. Dit betekent dat Lufthansa een toezegging doet om de geproduceerde CO2-emissies te evalueren, te verminderen en te compenseren.

“Om CO2-neutraliteit te verwezenlijken heeft Lufthansa een aantal initiatieven uitgerold;
Een brandstof besparende vloot moet het kerosineverbruik en daarmee de CO2-uitstoot per vlucht met 30% verminderen. Fossiele brandstoffen moeten vervangen worden voor duurzame alternatieven (Sustainable Aviation Fuel). Grondprocessen en vliegroutes worden geoptimaliseerd wat leidt tot meer efficiency bij vluchtoperaties. Via Lufthansa’s Compensaid-platform kunnen passagiers hun CO2-uitstoot compenseren met lange termijn klimaatbeschermingsprojecten. Door samenwerkingen met andere vervoersbedrijven worden Lufthansa hubs bereikbaar via alternatieve, milieuvriendelijkere, vervoersopties. En ‘Single-use plastics’ worden vervangen door duurzame materialen. In 2019 werden er aan boord van de Lufthansa Group vloot meer dan 370 miljoen ‘single-use-plastics’ gebruikt. Dit zijn verpakkingen, veelal van plastic, die slechts éénmalig worden gebruikt en die veel milieu-impact met zich meebrengen. Dat moet anders!

LUFTHANSA KIEST VOOR PAPERWISE

‘Single-use plastics’ zijn onder andere wegwerpverpakkingen die tijdens de vlucht worden gebruikt voor de catering. Denk aan bekers en bestek, maar ook de verpakkingen van de broodjes, wraps en salades. De productie van plastic kost olie-gebaseerde grondstoffen, veel energie en arbeid én is verantwoordelijk voor veel CO2 uitstoot en andere broeikasgassen. Deze groep verpakkingen worden ook wel disposables genoemd en worden meestal slechts één keer gebruikt en daarna weggegooid. Door te kiezen voor verpakkingen gemaakt van milieuvriendelijke grondstoffen wordt veel milieubesparing bereikt en CO2 uitstoot vermeden.

Daarom heeft Lufthansa haar ‘Onboard Delights’ programma vernieuwd, waarbij ze grote nadruk heeft gelegd op het selecteren van verpakkingen gemaakt van milieuverantwoorde grondstoffen. Verpakkingen van aardolie-gebaseerde plastics moeten plek maken voor gerecyclede en /of composteerbare materialen. In 2025 wil Lufthansa alle ‘single-use plastics’ aan boord volledig verwijderd dan wel ingeruild hebben voor duurzame alternatieven. Hallo duurzame verpakking van PaperWise!

MILIEUWINST DOOR PAPERWISE

PaperWise is CO2-neutraal papier en karton van landbouwafval voor verpakkingen en drukwerk. Boomvrij én plasticvrij. Goed voor onze planeet. De duurzame PaperWise verpakkingen voor Lufthansa zijn recyclebaar, composteerbaar en voedselveilig. Ze zijn gemaakt van 100 procent landbouwafval, stengels en bladeren die overblijven na de oogst, een reststroom van de akkerbouw dus. Waar plastic (veelal) wordt gemaakt van primaire grondstoffen, is landbouwafval een secundaire grondstof welke jaarlijks beschikbaar komt. Ook bosbouw is een primaire grondstof met groeitijden van 10 tot 80 jaar. Door verpakkingen te maken van PaperWise karton, worden er bomen bespaard en krijgt landbouwafval een tweede leven. Dit betekent ook dat dit landbouwafval niet meer wordt verbrand in energiecentrales of in de open lucht. Het niet verbranden van landbouwafval voorkomt veel CO2-uitstoot. Wise With Waste!

Maar er is meer. Sinds 2021 is PaperWise volledig CO2-neutraal. PaperWise wordt met zo min mogelijk energie geproduceerd en waar mogelijk met groene energie. Maar dan nog is er sprake van CO2-uitstoot. Denk maar aan de tractoren op de landerijen, de vrachtwagens, treinen en boten die nodig zijn voor het transport van de grondstoffen en het papier. Die rijden of varen nog niet allemaal op groene energie. PaperWise berekent haar CO2 uitstoot over de hele keten en compenseert dit (via Gold Standard en GoodShipping)

PLASTICVRIJE VERPAKKINGEN VAN LANDBOUWAFVAL

Lufthansa’s zoektocht naar duurzame wegwerpverpakkingen is natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. De Ster (leverancier van innovatieve verpakkingen en serviceconcepten voor de luchtvaart- en foodservice-industrie) is de initiator en kartrekker van dit project. Duurzaamheid vormt één van de belangrijkste speerpunten. Daarnaast zijn er nog een aantal andere factoren die belangrijk zijn bij de keuze voor wegwerpverpakkingen. Denk aan voedselveiligheid, stevigheid, lichtgewicht, vetresistentie, uitstraling, kwaliteit en een passende presentatie.

Uiteraard dienen de verpakkingen gecertificeerd te zijn voor voedselveiligheid en van een hoogwaardige kwaliteit te zijn. Sommige voedingsmiddelen bevatten vetten welke door verpakkingen heen kunnen dringen. Het materiaal van de verpakkingen dient hier tegen bestand te zijn. Ruimte en gewicht zijn belangrijke criteria aan boord en dus moeten de verpakkingen ook licht en compact zijn. Tegelijkertijd moeten ze stevig zijn om de inhoud tijdens het transport te beschermen. Ook de uitstraling is belangrijk; de verpakking en het product moeten namelijk bijdragen aan de presentatie van de maaltijden en de uitstraling van Lufthansa. Waarbij er een sterke pré is voor verpakkingen die in look and feel het duurzame karakter onderstrepen.

Het productinnovatie team van De Ster is in haar zoektocht naar duurzame wegwerpverpakkingen bij PaperWise uitgekomen. Het ongebleekte PaperWise Natural Grease Resistant karton, gemaakt van 100% landbouwafval, voldoet aan alle gestelde eisen en heeft met zijn lichtbruine natuurlijke kleur ook nog eens de perfecte uitstraling.

VERLOOP: PROJECT DUURZAME VERPAKKINGEN

Na de eerste kennismaking tussen De Ster en PaperWise was er aan beide kanten enthousiasme over de mogelijke samenwerking. De volgende stap betrof de inventarisatiefase van alle aanwezige Lufthansa ‘in-flight’ cateringverpakkingen. Welke cateringverpakkingen en disposables worden aan boord gebruikt? Van welke grondstoffen werden de “oude” verpakkingen gemaakt? Wat zijn de jaarvolumes van iedere verpakking? Wie zijn de huidige leveranciers? Welke PaperWise kartonsoorten zouden de “oude” verpakkingen kunnen vervangen? Welke producenten zouden deze verpakkingen kunnen produceren? Wat worden de prijzen van de verpakkingen?

Vanuit beide kanten (De Ster en PaperWise) is er data verzameld welke gebundeld is een Excel-file. Met deze informatie heeft De Ster haar bestaande en nieuwe leveranciers benaderd. Van alle ‘in-flight’ cateringverpakkingen werden demo modellen ontworpen, gemaakt en offertes opgevraagd. Op deze manier kon de kwaliteit, uitstraling, stevigheid, verwerkbaarheid en prijzen vergeleken worden. Parallel aan deze fase heeft De Ster van alle PaperWise kartonsoorten en uitvoeringen een minimale hoeveelheid gekocht. Hiermee kon het productinnovatie team van De Ster hun eigen producttesten uitvoeren.

Alle bevindingen, demo modellen en prijzen zijn gepresenteerd aan het Lufthansa ‘in-flight’ catering team waarop de uiteindelijke keuzes zijn bepaald. De volgende stap betrof de try out fase. Van alle verpakkingen werden enkele tienduizenden uitvoeringen geproduceerd en op verschillende continentale en intercontinentale Lufthansa-vluchten getest. Op basis van deze grote praktijktest zijn de laatste aanpassingen in de verpakkingsontwerpen doorgevoerd. Inmiddels bestaat het Lufthansa ‘in-flight’ PaperWise assortiment uit duurzame PaperWise verpakkingen voor broodjes, appelstrudel, cake, salades en wraps.

Lufthansa, De Ster en PaperWise zijn trots op hun samenwerking en resultaat: een complete lijn milieuvriendelijke wegwerpverpakkingen als onderdeel van het vernieuwde Lufthansa’s ‘Onboard Delights’ programma. Het aan boord nemen van PaperWise is een belangrijke stap in de duurzaamheidsinspanningen binnen de luchtvaarindustrie.

HET COMMUNICATIE CONCEPT EN DE MILIEU-IMPACT

De samenwerking ging verder dan alleen de verpakking. Concrete stappen zetten op het vlak van duurzaamheid is belangrijk. Communicatie over duurzaamheid naar medewerkers, passagiers en andere stakeholders is nét zo belangrijk. Het delen van deze informatie bevordert transparantie en versterkt betrokkenheid en begrip voor de visie en missie van Lufthansa. Het maakt inzichtelijk waarom Lufthansa bepaalde keuzes maakt en wat ze daarmee wil bereiken. Lufthansa Group heeft tienduizenden medewerkers, waarvan een groot deel direct in contact staan met meer dan 100 miljoen passagiers (op jaarbasis). Hoe vertel je het verhaal van CO2-neutraal karton van landbouwafval? Wat zijn de beste communicatiemiddelen en kanalen? Lufthansa en PaperWise hebben daarom in de samenwerking een communicatie concept over duurzaamheid ontwikkeld wat uit verschillende onderdelen bestaat:

1. Info video

Lufthansa wilde alle medewerkers informeren over de duurzame keuze voor PaperWise en toelichten wat PaperWise is. Hiervoor heeft PaperWise een video gemaakt die in 20 seconden een tipje van de sluier oplicht over het voordeel en verschil van PaperWise in vergelijk met karton van bomen. Deze info video is onder het personeel van Lufthansa verspreid met de mededeling dat éxtra informatie over PaperWise gemakkelijk te verkrijgen is door het scannen van de QR code in de ‘Onboard Delights’ brochure. Doordat ook alle stewards en stewardessen op deze manier geïnformeerd zijn, kunnen zij op hun beurt passagiers aan boord informeren bij vragen over PaperWise.

2. PaperWise Logo

Op alle ‘in-flight’ cateringverpakkingen gemaakt van PaperWise, is het PaperWise ‘on product’ logo gedrukt bij wijze van keurmerk. Dit logo maakt de passagiers duidelijk dat de verpakkingen van PaperWise zijn gemaakt en zorgt voor herkenbaarheid. De duurzame herkomst van PaperWise versterkt het vertrouwen van de passagiers en medewerkers in het duurzaamheidsbeleid van Lufthansa, wat leidt tot extra bewustwording en stimuleert het duurzaam denken.

3. Onboard Delights leaflet en brochure

Het aanbod eten en drinken tijdens de vliegreis is te vinden in de ‘Onboard Delights’ leaflets en brochures welke op alle zitplaatsen worden aangeboden. In deze leaflets en brochures is een kort artikel over Lufthansa’s keuze voor duurzaamheid en PaperWise te lezen. Onder de titel ‘Sustainability at heart’ worden passagiers uitgenodigd meer te lezen over duurzaamheid. Wil een passagier nóg meer informatie lezen, dan kan dat gemakkelijk door de unieke QR code te scannen welke PaperWise voor Lufthansa heeft verzorgd. Het toelichten van Lufthansa’s duurzame keuze voor milieuvriendelijke cateringverpakkingen versterkt het vertrouwen van de passagiers in Lufthansa’s duurzaamheidsbeleid.

4. MILIEUBESPARING IN CIJFERS

Heldere uitleg en inzichtelijke cijfers. PaperWise heeft Lufthansa geholpen met het inzichtelijk maken van de milieubesparingen, die gepaard gaan met Lufthansa’s keuze voor verpakkingen van PaperWise karton. Deze uitkomsten en de bronnen waaruit de berekeningen zijn voortgekomen, zijn gebundeld in een document welke als naslagwerk en intern communicatiedocument door Lufthansa gebruikt wordt. Als voorbeeld van een jaarresultaat:

Lufthansa gaf in 2021 185.670 kg landbouwafval een tweede leven
Dit bespaarde 278.505 kg CO2-eq. door landbouwafval niet in de open lucht te verbranden
Deze hoeveelheid CO2-eq. staat gelijk aan 2.282.822 km autorijden
Dankzij Lufthansa werden 1336 bomen niet gekapt
Er werd 18,6 hectare ontbossing voorkomen. Dit komt overeen met 19,5 voetbalvelden

Door PaperWise te gebruiken helpt Lufthansa óók de omstandigheden te verbeteren van de lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden waar PaperWise wordt geproduceerd. Milieuvriendelijk én sociaal verantwoord dus. Wise With Waste!

MOGEN WIJ OOK JOU HELPEN OP JOUW REIS NAAR DUURZAAMHEID?

Hoe we onze aarde kunnen behouden raakt ons allemaal. Of je nu werkzaam bent voor een groot bedrijf, een midden/klein bedrijf of als zelfstandig ondernemer. Elke keuze in de goede richting helpt. Wil jij de wereld ook een stukje mooier achterlaten voor de generaties na ons en de milieu-impact van jouw bedrijf verkleinen? Tegelijkertijd bewustwording bij jouw werknemers en relaties vergroten? Dan zijn wij misschien een goede match. PaperWise gaat graag vrijblijvend het gesprek met jou aan.

BENIEUWD? ERVAAR EN TEST:

Wil je meer informatie, in gesprek met PaperWise of ben je opzoek naar papier en karton voorbeelden op A4 formaat? Neem dan via onderstaande button even contact met ons op, of deel deze story via een van je socials.

CONTACT

Meer artikelen

0
×