Tapp.online och PaperWise: Sensorer i hållbara papper och förpackningar som sparar på kostnader

Såklart du vill förhindra skador under transporten. Förutom fysiska skador på grund av dålig förpackning kan skador även orsakas av alltför stora variationer i temperatur, luftfuktighet, koldioxid eller en onormal syrehalt. Men hur får avsändaren och mottagaren tillgång till dessa parametrar under transporten på ett enkelt och prisvärt vis? Hur vet du om temperaturen under transporten av exempelvis läkemedel, blommor, grönsaker, frukt, frön etc. höll sig inom de bestämda angivelserna? PaperWise och Tapp.Online går ihop och erbjuder en lösning med sensorer i papper och förpackningar!

Smart papper

”Smart papper” kallar Niels Postma, grundare av Tapp.online, sin uppfinning. Efter flera års utveckling har Tapp.online lyckats utrusta papper med sensorer som mäter temperatur, fuktighet, hårda stötar, lutning, syrehalt, koldioxidhalter och mer under transporten. Både avsändare och mottagare kan på ett mycket enkelt vis se de exakta uppgifterna under transporten, var som helst i världen.

Helt enkelt genom att använda din mobiltelefon. Utan att du behöver någon särskild programvara, app, kabel, elektricitet, batteri eller annat. Du behöver bara hållan en smartphone med NFC-läsare nära chipet i PaperWise-pappret. Men hur sparar detta pengar? Här är två praktiska exempel.

Förståelse för hur temperaturvariationer ökar avkastningen per hektar åkermark

Sädesslag transporteras av företag över hela världen. För en optimal groning måste fröna hålla sig inom en viss temperaturintervall under transporten. Om temperaturen avviker för mycket under transporten kommer fröet fortfarande att se bra ut, men det kommer inte att gro lika bra. Avkastningen per hektar av grödan kommer att minska drastiskt.

För att förhindra denna skada kan de olika förpackningarna, exempelvis lådor, pallar och storsäckar, förses med en tryckt PaperWise-etikett som är utrustad med en Smart Paper-temperatursensor. Sensorn med inbyggt chip sätts in i pappret under utskriften av etiketterna. Batterier behövs inte. Mottagaren behöver bara hålla sin smartphone nära chipet i etiketten. Han eller hon ser direkt en temperaturgraf på sin skärm och eventuell ytterligare information om fröna, exempelvis art, användning och bild.

PaperWise eco friendly paper board agri waste story Tapp imageS

Smart papper ökar säkerheten för läkemedel

Loggning av data om temperaturfluktuationer och möjligheten att skicka med ytterligare information om läkemedel under transport ökar säkerheten för läkemedelsindustrin. Läkemedel transporteras även de över hela världen. Till avlägsna, torra och varma områden i Afrika och till fuktiga tropiska områden runt ekvatorn. Du kan tänka dig att en pall full med läkemedel i en avlägsen by i Afrika eller i ett glesbefolkat område i tropikerna väcker många frågor. Vilka läkemedel finns på denna pall? Vilka läkemedel är avsedda för vilket ändamål? Och har läkemedlen hållits tillräckligt svala och torra under transporten så att de fortfarande är användbara? Långt från den civiliserade världen, där elektricitet, batterier och speciella programvaror inte alltid är lättillgängliga, erbjuder PaperWises etiketter och hållbara förpackningar utrustade med Smart Paper-sensorer den perfekta lösningen. På mottagarens mobiltelefon syns omedelbart all information om försändelsen – vilka läkemedel, förvarings rekommendationer och temperaturfluktuationer. Genom att helt enkelt hålla mobiltelefonen mot den smarta förpackningen med NFC-chippet.

Hur Paperwise fungerar utrustade med smarta pappers-sensorer

Data är kunskap. Att samla in data är en integrerad del av vårt samhälle. Analys av stordata ger kunskap som kan användas för att spara på kostnader eller förbättra kvalitet och säkerhet. Innan Smart Paper introducerades på marknaden använde transportmarknaden dataloggers för att mäta miljövariabler. Dessa dataloggers innehöll dock en hel del nackdelar för denna tillämpning. Förutom det höga priset är du fast med elektronik, kablar, pluggar och batterier. Dessutom, vart gömmer du dataloggers? PaperWise utrustad med Smart Paper-sensorer erbjuder en lösning på dessa problem.

Det blir mycket enkelt att samla in data om miljöfaktorer som temperatur, fuktighet, hårda stötar, koldioxid- eller syrehalt under transport. Under tryckningen av förpackningen, eller etiketten, sätts Smart Paper-sensorn och chipet in i pappret. Bläcket blir positivt och negativt laddat och fungerar som ett batteri med en livslängd på minst 6 månader. Chipet i sensorn mäter omgivningen var 15:e minut, men denna intervall kan även justeras till en kortare eller längre period. Intervallen kan justeras helt och hållet efter användaren.

Uppgifterna om miljövariablerna visar så fort mottagaren håller sin smartphone nära NFC-chippet och de skickas till en säker och skyddad internetmiljö. Uppgifterna är tillgängliga via personliga instrumentpaneler i molnet. Molnet erbjuder även utrymme för ytterligare information, bilder, filmer och foton. Inget krångel med USB-kablar, du behöver bara en smartphone med en NFC-läsare. Både mottagaren och avsändaren, när telefonen har läst av chipet, har omedelbar tillgång till alla data. Med traditionella dataloggers kan det vara svårt att få all data till den avsändande parten.

Smart Paper-sensorerna från Tapp.online kan användas i många hållbara förpackningar från PaperWise, skräddarsydda och med egen design. Eget varumärke är alltså möjligt till skillnad från traditionella dataloggers. PaperWise utrustad med Smart Paper-sensorer är återvinningsbara genom den normala avfallsströmmen för papper. Sensorn, chipet och bläcket har ingen negativ inverkan på återvinningsprocessen för papper, där traditionella dataloggers förknippas med plast, metall och ibland till och med kvicksilver. Bläcket lämnar pappersbruket tillsammans med bläck från annat avfallspapper. Chipet är en mycket liten metallbit som kastas tillsammans med häftklamrar och gem via restavfallet. PaperWises papper återanvänds till nytt papper. Att välja PaperWise med Smart Paper-sensorer är att välja ett mer hållbart och kostnadseffektivt alternativ jämfört med traditionella dataloggers.

Vad kostar Smart Paper?

I internetmiljön där uppgifterna lagras och hanteras kan vara helt personlig och skräddarsydd efter avsändarens eller mottagarens identitet. Uppgifterna kan även analyseras i denna internetmiljö. Naturligtvis kan uppgifterna exporteras till XML, Excel, CSV eller pdf. En investering på 5-15 euro per förpackning eller etikett bör beaktas för en upplaga på mellan 100 och 100 000 exemplar.

Varför väljer Tapp.online och PaperWise att sammarbeta?

PaperWise vill bidra positivt till en bättre värld och gör det med papper och kartong som tillverkas av jordbruksavfall. Denna innovation förändrar pappersindustrin på ett positivt sätt. Smart Paper gör dataloggning för omgivningen enkel, prisvärd, återvinningsbar och tillgänglig för en mycket bred marknad. Både PaperWise och Tapp.Online tror på varandras innovationer och tror att de kan erbjuda marknaden den bästa lösningen genom att samarbeta. Om du vill mäta och logga miljöfaktorer under transporten kan du välja PaperWises papper och miljövänliga förpackningar som är utrustade med Smart Paper-sensorer. Tillsammans kan vi göra världen till en bättre plats.

CONTACT

More articles

0
×