Skillnaden mellan gräspapper och PaperWise

Gräspapper och gräskartong har funnits tillgängliga ett tag, men många undrar vad dessa material är. Dessutom känner en del människor inte till skillnaden mellan gräspapper och det miljövänliga och hållbara alternativet: PaperWise. Vi kommer att titta på skillnaderna i råvarorna som används för att tillverka de båda alternativen av papper och kartong, och sedan förklara vad skillnaden är. Två viktiga råvaror i papper och kartong är cellulosa och fyllmedel. Traditionellt papper innehåller cellulosa från träd för att göra pappret starkt och robust och fyllmedel som krita (kalciumkarbonat) för att göra pappret jämnt och slätt, vilket gör det till en bättre yta att trycka och skriva på. PaperWise tillverkas av cellulosa och fyllmedel, men den cellulosa vi använder kommer från jordbruksavfall. Vilken funktion har gräset i papper och kartong?

Gräspapper och gräskartong är papper och kartong där gräsfibrer läggs till cellulosan och fyllmedlet. Gräs är mest känt som en källa till föda för betande djur och kan torkas och göras till hö för att ge foder till boskap i stall, som exempelvis kor, får, getter, hästar osv. Vi ser också även vid vägkanter och på flodstränder. För att undvika kompostering, jäsning eller förbränning av gräs har industrin börjat experimentera med att tillsätta gräs i papper och kartong. Gräs som används i gräs papper och kartong klipps, rengörs och torkas. Fördelen med dessa enkla behandlingar är dess låga miljöpåverkan. Tyvärr är gräs varken en källa till cellulosa eller fyllmedel, vilket innebär att gräset inte bidrar till pappers- och kartongens robusthet eller släta yta. Då kanske ni undrar varför pappersindustrin tillverkar papper och kartong av gräs.

Gräspapper och -kartong skapades i strävan efter hållbarhet. Råvaror, avfallsprodukter och slutna materialcykler blir allt viktigare. Skulle det inte vara bra att tillsätta överskottsgräs i papper och kartong för att skapa ytterligare värde? Det var detta som ledde till idén om gräspapper och -kartong. Mängden gräs i gräspapper och -kartong är i genomsnitt mellan 5 och 10 % i tryckpapper för böcker, tidskrifter och brevpapper. I vikbar kartong för frukt-, grönsaks- och produktförpackningar är denna mängd mellan 10 och 30 %. Tekniskt sett skulle det vara möjligt att använda upp till 50 % gräs för detta, men detta görs ännu inte i praktiken på grund av kvalitetsproblem. Det finns fortfarande tillräckliga möjligheter till innovation i detta avseende. Gräs ersätter cellulosa och fyllmedel och har främst en estetisk funktion i papper och kartong. Att kunna se gräsfibrerna i materialet bidrar till att berätta er historia.

PaperWise tillverkas, liksom vanligt papper, av cellulosa och fyllmedel för att skapa en stark, robust och smidig produkt. Cellulosan i PaperWise kommer dock från jordbruksavfall i stället för från träd! Efter att ha skördat jordbruksgrödor som ris, vete, korn, hampa, sockerrör med mera, har jordbrukare i utvecklingsländer 80 % av växterna kvar, som oanvända stammar och blad (jordbruksavfall). Över hela världen produceras miljarder ton jordbruksavfall varje år. En del av detta jordbruksavfall plöjs ner i marken, men det mesta av det är värdelöst för jordbrukarna och bränns utomhus. Genom att använda avfallsprodukter från en annan industri som annars skulle brännas, ger PaperWise de resterande delarna av jordbruksgrödorna ett andra liv. PaperWise är ett logiskt och framtidssäkert val ur både en ekologisk och social synvinkel. Våra produkters miljöpåverkan är 47 % lägre än miljöpåverkan av papper som tillverkas av träd, och 29 % lägre än miljöpåverkan av återvunnet papper. Tillsammans kan vi göra världen lite bättre.

CONTACT

More blogs

0
×