FORSKELLEN MELLEM GRÆSPAPIR OG PAPERWISE

Græspapir og græskarton har været tilgængeligt i et stykke tid, men mange mennesker undrer sig over, hvad disse materialer er. Og ud over det så kender nogle ikke forskellen mellem græspapir og det miljøvenlige og bæredygtige alternativ: PaperWise. Vi vil se på forskellene i de råmaterialer, der bruges til at fremstille begge alternativer af papir og karton, og derefter forklare, hvad forskellen er. To vigtige råmaterialer i papir og karton er cellulose og fyldstoffer. Traditionelt papir indeholder cellulose fra træer, der gør papiret stærkt og robust, og fyldstoffer som f.eks. kridt (calciumcarbonat), der gør papiret jævnt og glat, så det får en bedre overflade til at printe og skrive på. PaperWise er fremstillet af cellulose og fyldstoffer, men den cellulose vi bruger, stammer fra landbrugsaffald. Hvilken funktion har græsset i papir og karton?

Græspapir og græskarton er papir og karton med græsfibre tilsat til cellulosen og fyldstofferne. Græs er mest kendt som en fødekilde for græssende dyr, og kan tørres og laves til hø til foder til husdyr i stalde, f.eks. køer, får, geder, heste osv. Vi finder også græs i vejkanten og på flodbredder. For at undgå kompostering, gæring eller afbrænding af græs er industrien begyndt at eksperimentere med at tilsætte græs til papir og pap. Græs, der anvendes i papir og karton, bliver slået, renset, tørret og skåret. Fordelen ved disse enkle behandlinger er deres lave miljøpåvirkning. Desværre er græs hverken en kilde til cellulose eller fyldstof, hvilket betyder, at græs ikke bidrager til papirets og kartonets robusthed eller glatte overflade. Man kan så undre sig over, hvorfor papirindustrien fremstiller papir og karton af græs.

Papir og karton af græs blev skabt i bestræbelserne på at opnå bæredygtighed. Råmaterialer, affaldsprodukter og lukkede materialekredsløb bliver stadigt vigtigere. Ville det ikke være godt at tilføje overskydende græs til papir og karton for at skabe yderligere værdi? Det var det, der førte til ideen om græspapir og -karton. Mængden af græs i græspapir og -karton er i gennemsnit mellem 5 % og 10 % i trykt papir til bøger, tidsskrifter og papirvarer. Og mængden er mellem 10 % og 30 % i foldet karton til frugt-, grøntsags- og produktemballage. Teknisk set ville det være muligt at anvende op til 50 % græs til dette, men det sker endnu ikke i praksis på grund af kvalitetsproblemer. Der er stadig rigelige muligheder for innovation på dette område. Græs erstatter cellulose og fyldstoffer og tjener hovedsageligt en visuel funktion i papir og karton. At kunne se græsfibrene i materialet er med til at fortælle din historie.

PaperWise er, ligesom almindeligt papir, fremstillet af cellulose og fyldstoffer for at skabe et stærkt, solidt og glat produkt. Cellulosen i PaperWise er dog fra landbrugsaffald i stedet for fra træer! Efter høst af landbrugsafgrøder som ris, hvede, byg, hamp, sukkerrør med mere har landmænd i udviklingslandene 80 % af planterne tilbage som ubrugte stængler og blade (landbrugsaffald). På verdensplan produceres der hvert år milliarder af tons landbrugsaffald. Noget af dette landbrugsaffald bliver pløjet ned i jorden, men det meste er værdiløst for landmændene, og bliver brændt i det fri. Det betyder, at PaperWise giver et nyt liv til anvendelse af affaldsprodukter fra en anden industri, der ellers ville blive brændt. PaperWise er et logisk og fremtidssikret valg ud fra både et økologisk og socialt synspunkt. Vores produkters miljøpåvirkning er 47 % lavere end papir fremstillet af træer og 29 % lavere end genbrugspapir. Sammen kan vi gøre verden en lille smule bedre.

CONTACT
0
×