PAPERWISE FIRAR MILSTOLPE MED B CORP™-CERTIFIERING HÅLLBARHET SOM ÄR TRANSPARENT OCH MÄTBAR

Goda nyheter! PaperWise är nu ett certifierat B Corp™-företag efter att ha framgångsrikt genomgått en omfattande granskning med fokus på hållbarhet. I en värld där resurserna håller på att ta slut, den biologiska mångfalden minskar, klimatet förändras och över 3 miljarder människor lever under fattigdomsgränsen krävs handling. Företag bör inte bara sträva efter vinst utan också ha en positiv inverkan på människor, samhälle och miljö. B Corp™ gör hållbarhet transparent och mätbar, vilket ger insikt i organisationers hållbara prestanda. Var gör PaperWise avtryck som företag och hur gynnar det dig?  

Bakgrund  

Historien börjar 2015 när vi lanserar en ny typ av papper på den europeiska marknaden under varumärket PaperWise. På PaperWise tror vi att pappersindustrin kan och måste bli mer hållbar. För att uppnå detta mål ändrar PaperWise radikalt inriktning och presenterar papper tillverkat av jordbruksavfall för förpackningar, tryck och kontorsmaterial. Jordbruksavfall är växtrester som stjälkar och blad som blir över efter skörd av livsmedelsgrödor som vete, korn, råg, ris, hampa och sockerrör. Dessa sekundära råvaror ger många miljöfördelar och dessutom extra inkomster för jordbrukare i utvecklingsländer där PaperWise produceras. PaperWises miljöpåverkan är 47% lägre än papper från träd och 29% lägre än återvunnet papper.

KVALITETSSÄKRING 

År 2015 saknade PaperWise fortfarande etiketter och certifieringar. Intresset för det miljövänliga PaperWise-pappret har varit stort sedan introduktionen, men kunderna efterfrågar märkningar, certifieringar och bevis. En oberoende miljöstudie i form av en livscykelanalys (LCA) visade de stora miljövinsterna på 47% respektive 29% mellan PaperWise, papper från träd och returpapper. Detta följdes snabbt av certifieringar för industriell kompostering (EN 13432), hemkompostering (DIN CERTCO) livsmedelssäkerhet (EC 1935/2004), återvinning och nu hållbarhetcertifiering som ett B Corp™-företag.

VAD ÄR B CORP™? 

Förutom en hållbar produkt vill kunder också veta hur hållbar organisationen bakom produkten är. B Corp™ gör PaperWises hållbarhet transparent och mätbar. Alla PaperWises processer, policyer, styrning, certifieringar och påståenden har verifierats genom en intensiv revision. B Corp™-certifieringen är en ytterligare garanti för kunderna att våra hållbarhetsmål är sanna och att våra processer är hållbara. Den delas endast ut till vinstdrivande företag som har visat sig ha en stor positiv inverkan på människor och miljö. Alla företag som förenas under B Corp™-bannern drivs av ett gemensamt uppdrag att förbättra världen.

SYFTET MED B CORP™ 

B Corp™ står för ”Benefit Corporation” (förmånsbolag). Att tillsammans bygga ett samhälle där alla och allt gynnas. Sedan starten 2006 har B Global Network vuxit till en kraftfull global rörelse med över 8500 B Corp™-certifierade företag i 162 branscher i 98 länder. B Lab™ är organisationen bakom B Corp™-certifieringen. För att bli B Corp™-certifierad måste du framgångsrikt genomföra B Impact Assessment. Förutom B Impact Assessment utvecklar B Lab™ också standarder, policyer, verktyg och program för hållbarhet. B Lab™ främjar en global rörelse av företag som inte bara strävar efter vinst, utan också genererar positiv påverkan för människor, samhälle och miljö.

B IMPACT ASSESMENT 

Kärnan i B Corp™-rörelsen är B Impact Assessment, en mycket omfattande och grundlig undersökning som utvärderar företag utifrån deras sociala och miljömässiga prestanda, transparens och ansvarsskyldighet. B Impact Assessment mätte PaperWises påverkan genom mer än 300 djupgående frågor inom områdena styrning, miljö, samhälle, anställda och kunder. Fullständig information om affärsprocesser och policyer är nyckeln på denna resa.

TRANSPARENT OCH MÄTBAR 

PaperWise klarade B Impact Assessment på ett positivt sätt och fick ett utmärkt resultat på 100,3 poäng. Utifrån denna poäng har en hållbarhetsprofil sammanställts, som presenteras offentligt på B Corp™ webbplats. PaperWise-profilen kan hittas via följande länk: PaperWise B Corp™-sida. Giltighetstiden för PaperWises B Corp™-certifiering är 3 år, en bra period för att göra vår organisation ännu mer hållbar så att poängen kan bli högre nästa gång.

RESULTATET 

För PaperWise innebär B Corp™-certifieringen mer än bara ett erkännande. Det är en bekräftelse på företagets bidrag till en bättre värld för alla. En värld där företag inte bara mäter framgång i vinst, utan också i deras inverkan på framtiden. Att vara ett B Corp™ visar att man som organisation går i bräschen för att förändra den globala ekonomin till förmån för människor och planeten. Som B Corp™ inleder PaperWise ett nytt kapitel med tillväxt, ansvar och inspiration.

”Som certifierad B Corp™ förstärker vi inte bara vårt motto ’Wise With Waste’, utan visar också vår övergripande positiva inverkan på världen och samhället. Wise With Waste, tillsammans.”

-Peter van Rosmalen, CEO PaperWise- 

GÖR AVTRYCK MED DITT FÖRETAG 

Vill du också göra avtryck i ditt företag? Att välja PaperWise kan vara en bra början. Är du osäker på var du ska börja eller har du någon annan fråga? Ring eller mejla oss gärna utan förpliktelser. Vi vill gärna komma i kontakt med dig.

CONTACT

More blogs

0
×