Bekæmpelse af fattigdom med emballage og trykte materialer

Mere end tre milliarder mennesker lever under fattigdomsgrænsen og overlever for en indkomst på under 4,75 euro om dagen, hvoraf mere end 750 millioner mennesker lever for mindre end 1,65 euro om dagen (kilde: Verdensbanken). Størstedelen af de mennesker, der tilhører denne gruppe, er landmænd. Dit valg af emballage og tryksager kan yde et direkte bidrag til bekæmpelse af fattigdom.

Ca. 875 millioner mennesker i verden arbejder i landbruget. Det svarer til 25 % af den globale arbejdsstyrke (kilde: ILO). I udviklingslandene arbejder over 50 % af arbejdsstyrken i landbruget (kilde: Verdensbanken). Langt de fleste af de mennesker, der tilhører denne gruppe, er landmænd og ekstremt fattige. De lave priser på og udbyttet af fødevarer pr. hektar er årsagen hertil. Vidste du, at når planter som korn, ris, majs og sukkerrør forarbejdes, kan kun 20 % af planten anvendes som fødevarer, og de resterende 780 % består af stængler og blade (landbrugsaffald)?

PaperWise bruger som råmateriale til sit papir og karton det landbrugsaffald og det planteaffald, der er tilbage, efter at landmændene har høstet deres afgrøder. Det betyder, at landbrugerne får økonomisk kompensation for 100 % af deres planter i stedet for 20 %. Ved at vælge det rigtige materiale til din emballage og dine tryksager kan du have en betydelig indvirkning på velstandsniveauet for landmænd i udviklingslandene. Spørg din trykkeripartner om PaperWise, eller spørg os om flere oplysninger. Sammen kan vi yde et bidrag til bekæmpelse af fattigdom. Wise With Waste, sammen.

CONTACT

More blogs

0
×