Bekjemp fattigdom med emballasje og trykt materiale

Mer enn tre milliarder mennesker lever under fattigdomsgrensen og overlever på en inntekt på under 4,75 euro per dag, hvorav mer enn 750 millioner mennesker lever for mindre enn 1,65 euro per dag (kilde: Verdensbanken). Flertallet av menneskene som tilhører denne gruppen er bønder. Ditt valg av emballasje og trykt materiale kan gi et direkte bidrag til å bekjempe fattigdom.

Omtrent 875 millioner mennesker over hele verden jobber i landbruket. Dette tilsvarer 25% av den globale arbeidsstyrken (kilde: ILO). I utviklingsland jobber over 50% av arbeidsstyrken innen landbruk (kilde: Verdensbanken). De aller fleste som tilhører denne gruppen er bønder og ekstremt fattige. De lave prisene for og avlingene av mat per hektar er årsaken til dette. Visste du at når planter som korn, ris, mais og sukkerrør behandles, kan bare 20% av planten brukes som mat og de resterende 80% består av stilker og blader (landbruksavfall)?

PaperWise bruker landbruksavfallet og planteavfallet som blir igjen etter at bøndene har høstet avlingene sine som råstoff til papir og kartong. Dette betyr at bøndene får økonomisk kompensasjon for 100% av plantene sine, i motsetning til 20% som de ellers ville ha fått. Ved å velge riktig materiale for emballasje og trykte materialer, kan du ha en betydelig innvirkning på velstandsnivået til bønder i utviklingsland. Spør din trykkpartner om PaperWise, eller spør oss om mer informasjon. Sammen kan vi bidra til å bekjempe fattigdom. Wise With Waste, sammen.

CONTACT

More blogs

0
×