Header Paperwise sustainable packaging
Bærekraftige printevaner: 10 tips

Til tross for at vi lever i en digital tidsalder, er utskrift av dokumenter, fakturaer, bilag, rapporter og bilder fortsatt en nødvendighet for mange. Enten du eier en liten bedrift eller er en del av et stort, multinasjonalt selskap, enten du jobber fra et bedriftskontor eller hjemmekontor, påvirker papirforbruk, strømforbruk, toner- og blekkforbruk karbonavtrykket ditt. Men ved å tenke bærekraftig kan vi alle gjøre vårt for å redusere de uheldige påvirkningene dette kan ha på miljøet. 

Noen ganger kan dette til og med være enklere enn du kanskje tror. Du kan gjøre nesten hvilken som helst printer til en bærekraftig printer, og dermed redusere påvirkningen på både miljøet, så vel som på lommeboken. Hvordan? Benytt deg av disse ti tipsene, så vil du heretter ha bærekraftige printevaner.

Tips 1 – Skriv ut bare når det virkelig er nødvendig  

Dette er kanskje et veldig åpenbart tips, men kan likevel verdt å tenke på: skriver du bare ut når du virkelig trenger det? Dessverre er svaret fortsatt altfor ofte “nei”. E-poster som skrives ut for å enkelt ta notater, store dokumenter som skrives ut litt for tidlig, for så å skrives ut på nytt etter at det har blitt gjort endringer, eller en bunke med utskrifter som ligger ved skriveren og aldri blir hentet. Kjenner du deg igjen? Ved å skape oppmerksomhet rundt dette gjør vi færre og færre slike ‘feil’. Spør deg selv og dine kolleger: er denne utskriften virkelig nødvendig? Eller kan det gjøres digitalt?

Tips 2 – Skriv ut bare siden du trenger 

Hvor ofte består utskriftsjobben av flere sider? En rapport, en e-postutveksling, en inngangsbillett, ofte trenger du bare 1 eller 2 sider fra hele dokumentet, og likevel trykker du automatisk på “skriv ut”, og ser side på side rulle ut av printeren. Ikke bare bruker du unødvendig mye papir på dette, men også blekk og strøm. I feltet “forhåndsvisning” på dataskjermen kan du alltid velge hvilken eller hvilke sider du vil skrive ut. Så snart du skriver inn sidetallene i dette feltet, vil du kunne se den valgte siden i forhåndsvisningen slik at du kan sjekke at du skriver ut riktig side. Gjør denne smarte og effektive utskriftsmetoden til en vane, så bidrar du direkte til mer bærekraftig printing.

Tips 3 – Håndter skrivernes energiforbruk smart 

Er printeren din allerede veldig gammel? Da bør du kanskje vurdere kjøpe en mer moderne printer, da disse ofte er mye mer energieffektive. Ikke bare når det gjelder strømforbruk, men også blekkforbruk. Sammenlign også energiforbruken mellom ulike typer printere. For flere år siden var tonerprinter den beste løsningen, men blekkteknologien har utviklet seg betraktelig, og nå er en typisk “kald” printerteknologi mye mer energieffektiv, både til hjemme- og kontorbruk. Men å kjøpe en ny printer er ikke alltid nødvendig, da også en litt eldre printer kan gjøres mye mer energieffektiv, ved at man rett og slett er smartere på energiforbruket. Slå av printeren, eller koble den til en stikkontakt med av-og-på-bryter, slik at du kan skru den på bare når du skal skrive ut. På jobb kan du gjøre det til en vane å slå på printeren om morgenen, og av om ettermiddagen. Hjemme slår du bare på printeren når du skal skrive ut noe, før du slår den av igjen. Ofte har printere også en hvilemodusinnstilling. Sett dette så strengt som mulig, slik at printeren automatisk går inn i hvilemodus etter bare fem minutters inaktivitet, for eksempel.

Tips 4 – Velg bærekraftig papir

Hvis du ønsker å skrive ut på en bærekraftig måte, vil du sannsynligvis oppnå best effekt ved å velge bærekraftig papir. I motsetning til hva man kanskje tror, trenger ikke dette å være noe dyrere enn ikke-bærekraftig papir, og det går heller ikke på kompromiss med kvaliteten. Det lages fortsatt mye trykkpapir av trær som krever en vekstperiode på mellom 15 og 80 år før de kan felles for å lage papir. Det er mange vekstår kontra en veldig kort levetid for det ferdige papiret. All denne trefellingen fører dessuten også til at verdifull flora og fauna tapt, noe som igjen betyr at det er færre trær som bidrar til å fjerne CO2 fra luften og omdanne den til oksygen – med alle dets konsekvenser. PaperWise lager ubleket og CO2-nøytralt kopi- og trykkpapir av landbruksavfall. Dette er stilkene og bladene som er igjen etter høsting, så det er ikke noen trær involvert. PaperWise Natural utskriftspapir er 100% trefritt og har ekstremt lav miljøpåvirkning. Alt dette, samtidig som det er papir av høyest mulig kvalitet.

Tips 5 – Returner brukte tonere og kassetter

Sjansen er stor for at du har kastet en tom blekkpatron eller toner i søpla. Uten å være klar over det, utsetter du dermed miljøet for skadelige stoffer. Selv tomme kassetter og tonere inneholder alltid rester av blekk eller pulver, og disse restene inneholder skadelige stoffer som kan ende opp i naturen når patronene kastes sammen med vanlig husholdnings- og restavfall. Velg derfor å levere inn tomme tonere og kassetter. Dette kan du gjøre i butikker som selger de, men også hos mange matbutikker, byggevarebutikker og hagesentre. Der blir de så samlet og deponert på forsvarlig måte slik at de skadelige stoffene ikke havner på feil steder. Det finnes også leverandører av blekkpatroner og tonere som har opprettet sitt eget pantekonsept. Som kunde får du da verdipoeng når du returnerer den tomme patronen, noe som igjen gir deg rabatt på ditt neste kjøp. Dette er flotte initiativ.

Tips 6 – Skriv ut på begge sider av arket

En veldig enkel måte å bruke mindre papir på ved utskrift er selvfølgelig å velge “dobbeltsidig utskrift”. Dette skriver ut begge sider av papiret, og halverer antallet ark du trenger å bruke. Mange printere tilbyr innstillinger for å velge dobbeltsidig utskrift. Du kan til og med velge å angi tosidig utskrift som standard, da skriver du ut dobbeltsidig med mindre du spesifiserer at du ikke ønsker dette. Og du kan selvfølgelig skrive ut tosidig på bærekraftig papir. PaperWise-papir er sertifisert for arkivering i minst 100 år for både enkelt- og dobbeltsidig utskrift.

Tips 7 – Velg en økonomisk font

At skrifttypen du velger også har betydning for hvor bærekraftig utskriften er, er kanskje mindre kjent. Dette er fordi enkelte skrifttyper bruker mer blekk og plass enn andre. Dette har å gjøre med standard størrelse, bredde og høyde på skriften. Arial, Calibri og Verdana er kjent som de mer energieffektive variantene blant de velkjente fontene. Men hvis du virkelig vil gjøre det riktig, sjekk ut ecofont.com. De konverterer vanlige skrifttyper i dokumentene dine til en blekkbesparende ekvivalent, noe som betyr at teksten ser lik ut, men skrives ut med mindre blekk. På denne måten sparer du ikke bare papir, men også blekk.

Tips 8 – Skriv ut i gråtoner

I mange tilfeller brukes trykte sider til intern kommunikasjon eller personlig bruk. Disse utskriftene trenger ikke alltid være av høy kvalitet. Med mindre farge virkelig er nødvendig, er det best å skrive ut i gråtoner. Du bruker da kun svart blekk, som generelt har mye lavere miljøbelastning enn farget blekk. Dette er fordi fargen svart krever mindre skadelige stoffer som tungmetaller. Så ved å skrive ut i gråtoner bidrar du til bærekraftig utskrift, og slipper også å sløse med farget blekk. Bruk fargetrykk kun for trykk som går til for eksempel kunder eller andre eksterne interessenter.

Tips 9 – Kast brukt utskriftspapir riktig

Det er ikke bare kassetter og tonere du bør unngå å kaste i restavfallet – papir med utskrift hører heller ikke hjemme der. Ikke bare på grunn av skadelige stoffer, men hovedsakelig fordi dette papiret kan gjenbrukes, slik at man reduserer behovet for felling av trær. Pass derfor på at du kaster dokumentene du er ferdig med i papirgjenvinningen – selv bærekraftig papir kan enkelt kastes på denne måten. Til og med PaperWise sitt papir, laget av landbruksavfall, kan kastes i papirgjenvinningen og deretter resirkuleres opptil syv ganger.

Miljøfordelene ved resirkulering, eller gjenbruk, blir umiddelbart synlige når man ser på «avfallshierarkiet». Visuelt er dette en pyramide som viser miljøpåvirkningen, med de minst miljøskadelige alternativene øverst og den minst foretrukne løsningen nederst. Fra minst til mest miljøpåvirkende viser den forebygging, reduksjon, gjenbruk, resirkulering, forbrenning og til slutt deponi.

Men ikke all resirkulering er det samme. Selv om det kanskje ikke er kjent for alle, så finnes det faktisk 3 ulike typer resirkulering som har ulik effektivitet når det kommer til å fornye verdien og kvaliteten på det aktuelle materialet. Fra mest til minst effektive typer resirkulering har vi “oppsirkulering”, vanlig resirkulering, og “nedsirkulering”. Oppsirkulering, eller “upcycling” som det ofte kalles, konverterer råmaterialet fra et materiale til noe av større verdi enn det opprinnelig var. Resirkulering, gjenvinning, konverterer råvaren til materialet til noe av samme verdi som det opprinnelig var. Nedsirkulering, eller “downcycling”, konverterer råmaterialet til materialet til noe av mindre verdi enn det opprinnelig var. PaperWise er et eksempel på upcycling, hvor landbruksavfall omdannes til noe mer verdifullt, nemlig papir og papp. Dette papiret og pappen brukes deretter til å lage bærekraftig emballasje, trykk- og skrivesaker.

Tips 10 – Frem energieffektiv utskrift

Energieffektiv utskrift starter kanskje med deg selv, men ved å oppmuntre andre til å ta de samme grepene kan du gjøre en enda større forskjell. Den mest effektive måten er kanskje å gå foran med et godt eksempel selv. Hvis du skriver ut tosidig, bruker øko-fonten og slår av skriveren etter bruk, vil også kollegaene dine bli oppmerksomme på tiltakene du gjør. Ved å snakke om hvorfor du gjør det du gjør inspirerer du andre, og sjansene for at andre følger etter er gode. Du kan selvfølgelig også tiltrekke deg folks oppmerksomhet med et spørsmål om utskriften virkelig er nødvendig, eller stille det samme spørsmålet med en plakat eller post-it-lapp i nærheten av printeren. Du kan også legge til en melding i den automatiske signaturen i e-posten din, for eksempel “skriv ut denne e-posten eller vedleggene kun dersom det virkelig er nødvendig, tenk på miljøet”. Forskning viser at det å være et godt eksempel er mye mer inspirerende enn å rette pekefingeren mot andre. Velger du bærekraftig papir? La omverdenen få vite det! Hos PaperWise kan du velge å ha en av deres bærekraftlogoer subtilt innlemmet i papiret for å vise andre at du velger bærekraftige alternativer.

CONTACT

More articles

0
×