REDUSER PAPIRBRUKEN

I løpet av de siste 15 årene har papirindustrien engasjert seg for å redusere miljøpåvirkningen. Ved å jobbe miljøeffektivt har store miljøbesparelser i forbindelse med energi, vann, kjemi, utslipp og avfall blitt realisert. PaperWise tar dette et skritt videre ved å velge landbruksavfall som råvare og ved å bruke 100% grønn energi i produksjonsprosessen. Du kan også gi et viktig bidrag til å redusere miljøpåvirkningen ved å bytte til PaperWise-papir, samt ved å følge disse tipsene for å redusere papirbruk:

– Velg en lavere papirvekt (tynnere papir)
– Skriv ut på begge sider av arket
– Send informasjon digitalt der det er mulig
– Velg én sentral kopimaskin/faksmaskin/skanner per avdeling på arbeidsplassen
– Ha en miljøoversikt på en skjerm som viser blant annet utskriftsvaner
– Bytt til et ‘papirløst kontor’

Har du andre tips for å spare papir? Del dem her. Vi vil utvide listen med de beste og/eller mest aktuelle forslagene.

0
×