1. Hvorfor anser PaperWise bruken av landbruksavfall så viktig?

Jordas ressurser er knappe. PaperWise mener vi bør håndtere råvarer på en smartere måte. Hvorfor skal vi bruke primærråvarer for å skape nye produkter når vi har nok av sekundære råvarer – som restprodukter, avfall og gjenvunnet materiale – tilgjengelig? Vår inspirasjon er; “Naturen sløser ikke”. Avfall kan brukes til nye formål – i dette tilfellet som råvarer for bærekraftig papir av høy kvalitet. PaperWise gir nytt liv til landbruksavfallet. Blader og stilker som er igjen fra innhøsting er helt perfekt som råmateriale for papir og kartong av høy kvalitet.

3. Hvordan vil PaperWise realisere denne drømmen?

PaperWise er dedikerte til å gjøre andelen landbruksavfall som råvare i produksjonen av papir og kartong så høy som mulig. Dette gjør vi i samarbeid med produsenter, sertifiseringsansvarlige, politikere, miljøorganisasjoner, kunder og alle som måtte ønske å bidra til en bedre og mer bærekraftig verden.

6. Hva er landbruksavfall?

Landbruksavfall, eller rester fra jordbruk, består av alle de delene av planten som blir igjen ved behandling av landbruksavlinger som ris, korn og sukkerrør som ikke er egnet som mat, for eksempel stilker og blader. Omtrent 80% av innhøstingen består av slike rester, dermed bruker matindustrien bare en liten del av avlingene, rundt 20%. Den store andelen av avlingen som ikke har noen verdi for matindustrien kalles landbruksavfall, eller rester fra jordbruk. Her hos PaperWise, derimot, anser vi det som alt annet enn avfall. Vi bruker det som råvare for å lage papir og kartong av høy kvalitet.

7. Hvor mye landbruksavfall skapes over hele verden per år?

De fire mest vanlige jordbruksavlingene verden over er ris, korn, mais og sukkerrør. Disse avlingene har en totalvekt på over 16 500 milliarder kilo per år. Omtrent 80% av vekten kan betraktes som landbruksavfall, og er det vi sitter igjen med hvert år.

8. Er det nok landbruksavfall tilgjengelig for produksjon av papir og kartong?

I Europa bruker alle bedrifter og enkeltpersoner sammenlagt omtrent 77,4 milliarder kilo papir og kartong per år. For å transportere dette volumet trengs mer enn 5 millioner lastebiler. For å lage disse 77,4 milliarder kilo papir og kartong trenger vi bare omtrent 1,8% av det tilgjengelige landbruksavfallet over hele verden.

10. Hvorfor brukes trær som råmateriale til papir?

Dette er den tradisjonelle måten å lage papir på. Trær inneholder cellulose, som er råmaterialet som trengs for å lage papir. I Europa er dette råstoffet stort sett lett tilgjengelig.

11. Hvor lenge vokser et tre før det lages papir av det?

Dette avhenger av treslaget. De fleste typer i Europa har en vekstsesong på mellom 25 og 40 år. For furu og gran er dette mellom 70 og 80 år, for bjørk mellom 35 og 40 år, og for eukalyptus mellom 12 og 15 år. Til sammenligning innhøstes avlinger fra jordbruket minst én gang per år, dermed blir store mengder landbruksavfall tilgjengelig årlig.

12. Hvorfor er landbruksavfall bedre som råstoff til papir enn hva trær er?

Landbruksavfall har mange fordeler:

Store mengder blir tilgjengelig hvert år.

Materialer som ellers ville blitt ansett som avfall vil nå få et nytt formål som råvaremateriale til papir som kan resirkuleres inntil 7 ganger.

Ved å bruke landbruksavfall må man felle færre trær, dermed bidrar det til å forhindre avskoging.

Å bruke landbruksavfall for å lage papir har en lavere miljøpåvirkning enn å bruke trefibre som råstoff.

Mengden cellulose man kan utvinne fra avfallet fra en avling er omtrent 1,5 ganger større per hektar enn man vil få fra det samme arealet med skog.

I tillegg får man to produkter fra samme jordbruksareal, og fra samme plante: mat og råstoff for papir.

Kort sagt: sammenlignet med FSC-sertifisert papir laget av trefibre tilbyr PaperWise 100% kvalitet for omtrent 50% av miljøbelastningen. For fem pakker med A4 kopipapir sparer man i gjennomsnitt ett tre. Besparelsen for 400 pakker er én hektar med skog.

13. Er PaperWise papir og kartong resirkulerbart?

Papir og kartong fra PaperWise er av høy kvalitet, og perfekt egnet for resirkulering opptil syv ganger. Papir og kartong kan blandes med andre papirtyper.

14. Hvordan er kvaliteten på PaperWise-produktene?

PaperWise papir og kartong er av utmerket kvalitet, og fungerer godt med utskrift og trykk i både farger og sort-hvitt. Papiret og kartongen kan brukes i alle printere, faksmaskiner, fotokopimaskiner, høyhastighets trykkpresser, stansemaskiner og limemaskiner. PaperWise kan leveres med ulike overflatebelegg avhengig av kundens behov. PaperWise er tilgjengelig som grafisk papir, trefritt, hvitt og som brettbar kartong i naturlig farge. PaperWise jobber stadig for å forbedre kvaliteten og utvide utvalget av sine produkter.

15. Hva er det som gjør PaperWise-produkter unike?

PaperWise-produkter er unike fordi papiret og kartongen er laget av landbruksavfall, og produksjonen bruker 100% grønn energi. Den høye kvaliteten på produktene i kombinasjon med den lave miljøpåvirkningen er det som gjør PaperWise-produktene unike. Landbruksavfall er et avfallsprodukt fra næringsmiddelindustrien: det består av blader og stilker som er igjen etter at de spiselige delene av plantene er innhøstet. PaperWise gir avfall fra andre næringer et verdifullt formål ved å gjøre det om til papirprodukter av høy kvalitet. Å bruke landbruksavfall som råmateriale for papir har mindre miljøpåvirkning enn bruk av trær. Grønn energi reduserer CO2-utslipp og bruken av fossilt brensel.

16. Hvor kan jeg kjøpe PaperWise?

PaperWise er tilgjengelig i nettbutikken vår og via din leverandør. Vi jobber kontinuerlig med å utvide distribusjonsnettverket vårt. Har ikke din leverandør PaperWise i sortimentet enda? Eller er du en grossist som er interessert i å distribuere PaperWise? Ta kontakt med oss ??for å diskutere mulighetene.

18. Er PaperWise karbonnøytral?

Ja, innenfor portene til fabrikken vår er all energien vi bruker 100% grønn energi, dermed er vi karbonnøytrale.

19. Hva er miljøfordelene ved å bruke PaperWise-produkter sammenlignet med papir laget av trær?

PaperWise er laget av landbruksavfall og med grønn energi. Dette gir mange fordeler:

  1. Store mengder jordbruksavfall er tilgjengelig hvert år.
  2. Materiale som ellers ville bli behandlet som avfall (ofte brent), får nå et nytt formål: det danner råmaterialet for papir.
  3. Ved å bruke landbruksavfall må færre trær felles.
  4. Å bruke landbruksavfall for å produsere papir har en lavere miljøpåvirkning enn å utvinne cellulose fra trær.
  5. Grønn energi reduserer bruken av fossilt brensel og gir lavere CO2-utslipp.
  6. Mengden cellulose man får fra landbruksavlingene er 1,5 ganger høyere per hektar enn fra skog.
  7. Vi kan produsere to produkter på samme jordbruksareal: mat og råmateriale til papir.
  8. Vi får også to produkter fra den samme planten: mat og råmateriale til papir.

Kort sagt: sammenlignet med FSC-sertifisert papir laget av trefibre tilbyr PaperWise 100% kvalitet for omtrent 50% av miljøbelastningen. For fem pakker med A4 kopipapir sparer man i gjennomsnitt ett tre. For 400 pakker er besparelsen én hektar skog.

20. Hva er miljøfordelene ved å bruke PaperWise-produkter sammenlignet med resirkulert papir?

PaperWise er laget med grønn energi fra landbruksavfall. Dette er et rent råstoff som ikke trenger å renses først, i motsetning til resirkulert papir. Videre frigjøres naturlige væsker fra landbruksavfall som er egnet for å produsere grønn energi. Miljøforskning viser at PaperWise har 29% mindre miljøpåvirkning enn resirkulert papir. PaperWise-papir egner seg også svært godt for resirkulering.

21. Hva er miljøfordelene ved å bruke PaperWise-produkter sammenlignet med papir laget av bambus eller miscanthus (elefantgress)?

PaperWise er laget av landbruksavfall ved hjelp av grønn energi. Dette restavfallet blir stort sett tilgjengelig hvert år. Rester som ellers anses som avfall får dermed et helt nytt formål som sekundært råstoff. Bambus og miscanthus (silkekinagress) dyrkes spesielt for papirproduksjon, dermed er det et primært råmateriale. Bambus og miscanthus ble populært fordi de har en raskere vekstsesong enn trær, men de er langt fra like raske som landbruksavlingene.

 

22. Hvorfor har ikke landbruksavfall blitt brukt som råstoff til papir før?

Dette har å gjøre med etterspørselen etter papir, befolkningsvekst over hele verden og den tekniske innovasjonen som har vært nødvendig for å kunne lage papir og kartong av høy kvalitet fra landbruksavfall. For hundre år siden ble det også laget papir og kartong av landbruksavfall, men på grunn av kvalitetsaspekter gikk imidlertid papirindustrien den gang over til nye trefibre som råvare. PaperWise gjør det mulig å igjen bruke landbruksavfall som det mest logiske råmaterialet for papir og kartong. Dette er det vi kaller “Wise With Waste”.

23. Hvor mye papir bruker vi per år?

I Europa bruker vi omtrent 77,4 milliarder kilo papir og kartong hvert år (kilde: CEPI). For å transportere dette trenger vi mer enn 5 millioner lastebiler hvert år.

24. Hva koster PaperWise?

Prisen er avhengig av ordrevolumet. Nettbutikken tydeliggjør fordelene med et større bestillingsvolum. Langsiktige kontrakter for bedrifter gir også ekstra kjøpsfordeler. Ta kontakt med oss for å avtale tid for en uforpliktende samtale.

25. Har PaperWise FSC- eller EU Eco-sertifisering?

PaperWise er laget av landbruksavfall, stilker og blader som blir til overs etter høsting, og dermed er det ikke nødvendig å felle trær. Kvalitetsmerkene FSC og PEFC står for bærekraftig skogforvaltning, og felling av trær er en del av dette. Alle som ønsker å bidra til å forebygge avskoging kan velge PaperWise papir og kartong. Med PaperWise utvinnes to produkter (mat og råstoff for PaperWise) fra ett anlegg og samme jordstykke, og takket være den korte produksjonssyklusen i matproduksjon vil avfallet PaperWise lages av, bli tilgjengelig hvert år. Dette er supereffektiv og logisk bruk av landareal.

Det er foreløpig ingen forskrift eller sertifisering for papir og kartong basert på landbruksavfall, noe som gjør at noen av de eksisterende sertifiseringene ikke er aktuelle for PaperWise. Derfor tilbyr vi forbrukere av papir og kartong fra PaperWise muligheten til å kommunisere deres bevisste tiltak for bærekraft med tekster og PaperWise-logoer som er tilgjengelig gratis.

26. Hvordan klarer PaperWise å produsere papir som er så fantastisk hvitt?

Lignin, også kalt svartlut, utvinnes fra landbruksavfallet. Etter det blir fibrene hvite ved hjelp av ECF-teknikk (klorfri teknikk), og det er dette som gir PaperWise-papiret den fine, hvite fargen. Lignin er bindestoffet som finnes i trær og planter, og dagslys kan misfarge lignin og gi det en gulnet farge. Papirindustrien kaller papir uten lignin for “trefritt papir”.

Ligninet gjenbrukes for å produsere grønn energi.

27. Hvor blir PaperWise produsert?

PaperWise blir produsert ved papirfabrikker i Asia og Sør-Amerika hvor mange landbruksavlinger som ris, korn, hamp og sukkerrør dyrkes og bearbeides. Fabrikkene ligger i samme område som jordbruksavlingene dyrkes, dermed unngår vi unødvendig transport. Fabrikkene har stor betydning for lokalsamfunnene. Det investeres i utdanning, infrastruktur og helseomsorg, og produksjonsprosessen fokuserer på sikkerhet, avfallsreduksjon og miljøvern.

28. Hvordan er arbeidsforholdene i PaperWise-fabrikkene?

Arbeidsforholdene er moderne og overholder europeiske standarder for samfunnsansvar (CSR). PaperWise bekrefter dette sammen med uavhengige parter. Papirmaskinene er stort sett bygget i Europa. Avansert automatisering og mekanisering utelukker tungt arbeid og barnearbeid. Ansatte står fritt til å melde seg inn i en fagforening.

29. Hva er miljøpåvirkningen fra transporten av PaperWise?

PaperWise lages ved papirfabrikker i Asia og Sør-Amerika, hvor mange landbruksavlinger dyrkes og bearbeides. Fabrikkene ligger i samme område som jordbruksavlingene dyrkes, dermed unngår vi unødvendig transport. PaperWises distribusjonssenter ligger i Nederland, og transporten foregår med containerskip med energimerking A eller B. Miljøforskning viser at 1000 kilometer sjøtransport har samme miljøpåvirkning som 51 kilometer lastebiltransport når det gjelder last som papir og kartong. PaperWise overvåker miljøpåvirkningen av transporten nøye, og forsøker der det er mulig å redusere den ytterligere. På forespørsel kan CO2-utslipp fra transporten vår kompenseres.

30. Oppstår det konkurranse mellom matproduksjon og produksjon av råmaterialer for PaperWise?

PaperWise konkurrerer ikke med matproduksjonen fordi papiret og kartongen er laget av avfallet fra avlingene, ikke fra de spiselige delene. De spiselige delene utvinnes først for matproduksjon, deretter brukes stilker og blader som råmateriale for PaperWise.

31. På hvilken måte bidrar PaperWise til utvikling og velstand?

PaperWise produseres ved papirfabrikker i Asia og Sør-Amerika som har stor betydning for lokalsamfunnene rundt fabrikken. Det investeres i utdanning, infrastruktur og helsehjelp, og produksjonsprosessen fokuserer på sikkerhet, avfallsreduksjon og miljøvern.

32. Hvorfor produseres ikke PaperWise i Europa?

Papirfabrikker i Europa bruker vanligvis trær eller avfallspapir som råvare. Trærne som brukes er heldigvis hovedsakelig fra ansvarlige skoger som er FSC- eller PEFC-sertifiserte. Trær er allment tilgjengelige i Europa. Store papirprodusenter er i mange tilfeller også eiere av skogbruksbedrifter, noe som gjør det økonomisk vanskelig å bruke andre råvarer enn trær. PaperWise produseres i papirfabrikker i Asia og Sør-Amerika som er spesialisert innen behandling av landbruksavfall som råvare til papir og kartong av høy kvalitet. Fabrikkene ligger i samme område som hvor jordbruksavlingene dyrkes, dermed unngår vi unødvendig transport. Papirfabrikkene har stor betydning for lokalsamfunnene rundt fabrikken. Det investeres i utdanning, infrastruktur og helsehjelp, og produksjonsprosessen fokuserer på sikkerhet, avfallsreduksjon og miljøvern.

33. Hvordan sørger PaperWise for å bidra til Corporate Social Responsibility (CSR)?

For å bidra til Corporate Social Responsibility (CSR) sørger PaperWise for at organisasjonen kontinuerlig opprettholder den rette balansen mellom sosialt og miljømessig ansvarlig entreprenørskap, med sikte på å opprettholde kontinuiteten i organisasjonen. Retningslinjer som OECD, SA8000, ILO-erklæring, ISO14001, OHSAS 18001 og ISO 26000 danner grunnlaget for våre avgjørelser og vår strategi. Naturen er vår inspirasjonskilde.

34. Er PaperWise egnet for arkivering?

PaperWise-papir er ISO 9706-sertifisert, den internasjonale arkiveringsstandarden for permanent holdbart papir, og egnet for arkivering i inntil 100 år. Standarden beskriver levetidskriteriene for trefritt papir når det gjelder styrke, surhetsgrad og aldrende stoffer. ISO 9706-standarden blir ofte etterspurt av offentlige organisasjoner når det kommer til arkivlovgivning.

35. Hvor miljøvennlig er emballasjen dere bruker?

PaperWise pakker papir og kartong med omhu for å beskytte både produktet og miljøet. Helt konkret betyr dette at der det er mulig vil PaperWise bruke sine egne papirtyper som emballasjemateriale. Bølgepapp som brukes som emballasjemateriale er laget av resirkulert papir. Vi jobber stadig for å gjøre innpakningen tynnere. Noe innpakningsmateriale har et belegg. Dette er gjort for å holde de i utmerket stand og fuktbestandige. PaperWise-emballasjen er resirkulerbar.

36. Er PaperWise fri for genmodifiserte organismer (GMO)?

PaperWise inneholder ikke genmodifiserte organismer. Landene som produserer landbruksavfallet som brukes av PaperWise tillater ikke genmodifisering i noen av de aktuelle avlingene.

37. Hva er forskjellen mellom gresspapir og PaperWise-papir.

Det viktigste råmaterialet for å lage papir og kartong er cellulose, det er dette som gjør papiret stødig og solid. I tillegg til cellulose, inneholder papir og kartong av gress en liten prosentandel gressfibre (mellom 5% og 30% i gjennomsnitt). Gresset som brukes til dette er overflødig gress som ellers ville ha blitt brent. Gress inneholder ikke cellulose og bidrar ikke til å gjøre papir og papp mer stødig. PaperWise, som vanlig papir, er laget av cellulose, noe som gjør det til et stødig produkt av høy kvalitet. Cellulosen i PaperWise utvinnes imidlertid fra landbruksavfall i stedet for fra trær. Etter å ha høstet avlinger beregnet for matproduksjon, som ris, hvete, bygg, hamp, sukkerrør, osv., sitter bønder i utviklingsland igjen med 80% av avlingen som består av uspiselige deler, som stilker og blader. Dette kalles landbruksavfall. Noe av dette landbruksavfallet blir pløyd ned i bakken, men det meste har ingen verdi for bøndene og brennes ute i det fri. Ved å bruke PaperWise bidrar du til å redusere miljøforurensning og sløsing med verdifulle ressurser.

38. Har du ikke fått svar på spørsmålet ditt?

Dersom du ikke har fått svar på det du lurte på kan du klikke her for å stille spørsmålet ditt direkte.

39. Donerer PaperWise til veldedige organisasjoner?

Ja, det gjør vi. PaperWise bidrar til en bedre verden. I tråd med visjonen har PaperWise en donasjonspolicy fra 2022. PaperWise donerer årlig mellom 3 % og 5 % av nettoresultatet (etter skatt) til prosjekter i regionene der PaperWise produseres. Dette initiativet bidrar positivt til ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Les mer om donasjonspolitikken vår her.

40. Er PaperWise sertifisert?

PaperWise er sertifisert for industriell kompostering EN 13432, hjemmekompostering DIN CERTCO, matsikkerhet EC 1935/2004 og resirkulering. PaperWise er en sertifisert B Corp™ (bærekraftssertifisering).

41. Står ikke spørsmålet ditt der?

Hvis spørsmålet ditt ikke er der, klikk her og still spørsmålet ditt.

0
×