INNOVASJON: PAPIR LAGET AV INNTIL 100% LANDBRUKSAVFALL

Det finnes omtrent 7 milliarder mennesker på jorden. Vi dyrker flere og flere planter og avlinger for mat, og matindustrien bruker bare en liten andel av det vi produserer: frø, frukt, røtter og juice. Rent konkret betyr dette at bare 15% til 20% av de over 16 500 milliarder kiloene vi produserer brukes til mat. Da har vi flere milliarder tonn med rester, landbruksavfall, som gjenstår. En del av dette kan brukes som dyrefôr, men veldig mye blir brent på stedet eller havner på kraftstasjoner der det vil bli brent for å produsere energi; dette er synd, fordi landbruksavfallet kunne heller blitt brukt som råmateriale for blant annet PaperWise papir og kartong. Dette kan, som alle andre papirtyper av høy kvalitet, resirkuleres inntil 7 ganger. Etter det kan det alltids brennes for å produsere energi, eller enda bedre: ved hjelp av anaerob fordøyelse kan det forvandles til biogass og kompost, dermed blir avfallet vi sitter igjen med til slutt brukt til å produsere både energi og gjødsel. PaperWise hvitt papir består av minst 85% landbruksavfall, og det naturfargede papiret består av 100% landbruksavfall. Siden PaperWise oppfyller de høyeste kvalitetskravene er det ingen grunn til ikke å bytte til papir laget av landbruksavfall.

0
×