MILJØFORDELER VED BÆREKRAFTIG PAPIR

‘Wise With Waste’, det er vår visjon her hos PaperWise. Hvorfor skal vi brenne opp landbruksavfall når det kan forvandles til et perfekt råmateriale for papir? Papir og kartong av høy kvalitet lages av landbruksavfall (blader og stilker) ved hjelp av 100% grønn energi. Fra landbruksavfallet utvinner vi cellulose, som er det viktigste råmaterialet for papir. Med kundene og miljøet i sentrum forvandler PaperWise denne cellulosen til bærekraftig papir og kartong av høy kvalitet. Du vil ikke kunne se eller føle forskjellen mellom PaperWise og andre merkers papir og kartong. Ved å velge PaperWise velger du å gi landbruksavfall et nytt liv i produksjonen av bærekraftig papir og kartong. Størstedelen av PaperWise sine produkter består av 100% landbruksavfall. Du kan lese mer om dette i vår FAQ. Landbruksavfallet erstatter en like stor mengde trefibre, dermed trenger man ikke lenger å hogge trær for dette formålet. De kan i stedet bli værende og omgjøre CO2 til oksygen, og bli til vanlig skog igjen med et stort biologisk mangfold. Ressursene man får per hektar er nesten 1.5 så mye som man får fra trær. Videre er produksjonsprosessen fra PaperWise CO2-nøytral.

Valget er enkelt: Hvis du vil kombinere kvalitet og bærekraftighet bør du velge miljøvennlig papir og kartong av høy kvalitet fra PaperWise.

paperwise-on-product-logo-nl-29x12mm-rgb

0
×