PAPERWISE-DONASJONER BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG PÅVIRKNING

Hva om sunn mat, rent drikkevann, en inntekt man kan leve av, utdanning og medisinsk hjelp ikke er en selvfølge? PaperWise produseres på fabrikker i India og Sør-Amerika, regioner der det dessverre fortsatt er mye fattigdom. Heldigvis øker bevisstheten om at ting kan gjøres annerledes, at vi må ta ansvar og sammen skape en bærekraftig fremtid for alle.

Vil du bidra aktivt til dette? Da kan du bestemme deg for å begynne å kjøpe produkter fra bærekraftige selskaper, som PaperWise, som følger bærekraftsmålene (SDG). PaperWise bidrar til en bedre verden og endrer papirindustrien i positiv retning. PaperWise fokuserer på mennesker og miljø, og bruker bærekraftsmålene som kompass. Ved å gå foran med et godt eksempel motiverer PaperWise papirbransjen, politikere, bedrifter og forbrukere til å endre seg sammen med dem. For sammen å bidra til en bedre verden for alle.

RETNINGSLINJER FOR DONASJONER

I tråd med denne visjonen har PaperWise hatt en donasjonspolicy siden 2022. Hvert år doneres mellom 3 % og 5 % av nettoresultatet (etter skatt) til prosjekter i regionene der PaperWise produseres. På denne måten bidrar PaperWise til å forbedre levekårene til vanskeligstilte lokalsamfunn i disse regionene. For fortjener ikke alle en bedre verden? Ved å velge PaperWise bidrar du til den sosiale, miljømessige og økonomiske utviklingen i disse regionene. Jo flere bedrifter og personer som velger PaperWise, jo større beløp kan doneres, og jo større blir effekten.

DONASJON PROPAL FOUNDATION

Det totale beløpet som PaperWise donerer, fordeles forholdsmessig mellom de ulike papirfabrikkene som produserer PaperWise-papir og -kartong. PaperWise rådfører seg med fabrikkene om aktuelle utviklingsprosjekter i deres regioner, og det var slik PaperWise kom i kontakt med Propal Foundation i 2022. En privat stiftelse i Colombia som gjennomfører utviklingsprogrammer for å forbedre livskvaliteten til fattige lokalsamfunn i lokale regioner. Under PaperWises fabrikkbesøk i Colombia i fjor møttes PaperWise-grunnlegger Peter van Rosmalen (til venstre) og Eduoardo Posada (til høyre), administrerende direktør i Propal Foundation. Peter overleverte den første donasjonen på 5000 dollar til Propal på vegne av PaperWise.

PROPALS UTVIKLINGSPROGRAMMER

Fylle et glass med rent drikkevann fra springen. Rikelig med frisk frukt og sunn mat til små barn og gravide. En egen markedsbod der de kan selge lokalt produserte varer og tjene til livets opphold. Gratis legehjelp fra legesenteret som Propal har opprettet. Alt dette er konkrete eksempler på tiltak som Propal Foundation har gjennomført siden stiftelsen ble opprettet for 30 år siden.

Propal Foundation fokuserer på fire sosiale utviklingsprogrammer: “Helse”, “Små barn”, “Inntektsgenerering ” og “Gode Naboer-programmet”. Gjennom disse programmene bidrar stiftelsen til økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i lokalsamfunnene i nærheten av papirfabrikkene. Stiftelsen kan selvsagt ikke gjøre dette alene. Propal samarbeider med colombianske myndigheter, frivillige organisasjoner, nasjonale og internasjonale partier, regionale industrier og universiteter for å skape størst mulig effekt. Legesenteret sysselsetter for eksempel mer enn 50 medisinstudenter fra universitetet i Cali, Colombias nest største by med 4 millioner innbyggere.

PaperWises donasjon gikk direkte til det sosiale utviklingsprogrammet som fokuserer på sunn ernæring for små barn og gravide mødre. Målet med prosjektet er å bekjempe underernæring i dette fattige området og samtidig opplyse lokalsamfunnet om viktigheten av sunn mat i samarbeid med foreldre og lærere. God ernæring, spesielt i de første seks årene av et barns liv, er avgjørende for en sterk kognitiv og fysisk utvikling. PaperWise-pengene er investert i ernæringsprosjektet der rundt 500 gutter og jenter (0-6 år) og gravide mødre fra Cauca-regionen skal delta innen 2023.

BIDRA TIL EN FREMTIDSRETTET VERDEN

Som et sosialt foretak er PaperWise hver dag bevisst sin visjon: å bidra til en fremtidsrettet verden. Og hver dag ser PaperWise på hvordan de med sine ressurser best kan oppfylle denne visjonen. Ved å forplikte seg til Propal Foundation og donere penger, bidrar PaperWise til flere bærekraftsmål sammen med stiftelsen: 1 (ingen fattigdom), 2 (ingen sult), 3 (god helse og trivsel), 4 (utdanning), 6 (rent vann og gode sanitærforhold), 8 (rettferdig arbeid og økonomisk vekst), 12 (bærekraftig forbruk og produksjon) og 17 (partnerskap).

PaperWise er bare bindeleddet. Det er PaperWises kunder som velger å bruke PaperWise-papir og -kartong til trykk og emballasje. Det er disse kundene som gjør donasjonene mulige. Alle kunder som allerede har valgt PaperWise, og alle nye kunder som kommer til, bidrar. Samhold styrker og fremskynder veien mot en fremtidsrettet verden. Sammen kan vi utgjøre en forskjell.

CONTACT
0
×