MILJØFORDELENE MED BÆREKRAFTIG PAPIR

‘Wise With Waste’, dette er PaperWises visjon. Hvorfor brenner vi landbruksavfall når det kan omdannes til det perfekte råmaterialet for papir? Papir og kartong av høy kvalitet blir laget av landbruksavfall (blader og stilker) ved hjelp av 100% grønn energi. Fra landbruksavfall, også kalt agri-avfall, utvinner vi cellulose, som er det viktigste råmaterialet til papir. Med stort fokus på både kundenes behov og det beste for miljøet omdanner PaperWise denne cellulosen til bærekraftig papp og kartong høy kvalitet. Du vil ikke kunne se eller kjenne forskjellen mellom PaperWise og annet A-merket papir og kartong. Ved å velge PaperWise velger du å gi landbruksavfall et nytt liv i form av bærekraftig papir og kartong. De fleste PaperWise-produktene består av 100% landbruksavfall. Dette kan du lese mer om i seksjonen for ofte stilte spørsmål. Landbruksavfallet erstatter fibrene fra trær, derfor er det ikke lenger nødvendig å plante trærne spesielt for papirproduksjon, men de kan bli der de er for å omdanne CO2 til oksygen, og bli til vanlige skoger igjen med et rikt biologisk mangfold. Denne typen produksjon er svært effektivt, vi får mat og papir fra samme anlegg, hvert år, og vi trenger bare ett stykke land. Man får 1,5 ganger mer råmateriale per kvadratmeter sammenlignet med papirproduksjon som bruker trær. I tillegg er hele produksjonsprosessen hos PaperWise karbonnøytral.

Valget er enkelt: Dersom du ønsker å kombinere kvalitet og bærekraft bør du heretter velge miljøvennlig papir og kartong av høy kvalitet fra PaperWise.

Miljøfordelen i antall

paperwise co2Stadig flere bedrifter ønsker å redusere sin miljøpåvirkning, og dette kan PaperWise bidra med. Når bedrifter bruker PaperWise-produkter reduseres CO2-utslippene, noe som vil føre til lavere miljøpåvirkning og dermed lavere kostnader for karbonkompensasjon. Slik er påvirkningen på klimaet, kalkulert ved hjelp av ReCiPe-modellen når det kommer til karbonutslipp per 1000 kg PaperWise:

CO2-besparelsene per 1000 kg PaperWise er:
Sammenlignet med FSC-papir fra trefibre: – 231 kg (-20%), CO2-ekvivalenter
Sammenlignet med resirkulert papir: 756 kg (-45%), CO2-ekvivalenter

LCA-MILJØFORSKNING FOR PAPERWISE

Produkters miljøpåvirkning handler om mer enn bare klimaendringer. Derfor har PaperWise gjennomført en uavhengig miljøstudie utført av IVAM University of Amsterdam.

PAPERWISE HAR EN MILJØPÅVIRKNING SOM ER 47% LAVERE ENN FSC-PAPIR FRA TREFIBRE, OG 29% LAVERE ENN RESIRKULERT PAPIR

Environmental ENIVAM University of Amsterdam har gjennomført en uavhengig miljøstudie ved hjelp av en LCA-hurtigskanning basert på ReCiPe-metoden. Studien sammenlignet miljøpåvirkningen av FSC-papir laget av trefibre, resirkulert papir og PaperWise, og beregnet miljøpåvirkningen basert på bruk av råvarer, energi, vann, kjemikalier, maskiner og avfall gjennom hele produktets livssyklus. Beregningen representerer hele produktkjeden, fra utvinning av råvarer, produksjon, emballasje og transport. ReCiPe er en metode for konsekvensutredning (Life Cycle Impact Assessment) i en livssyklusanalyse (LCA). I en LCA beregnes et produkts (eller en organisasjons) miljøpåvirkning basert på bruken av ulike materialer og prosesser. ISO-standardene 14040 og 14044 danner det generelle rammeverket denne beregningen baserer seg på. ReCiPe gir indikatorpoeng i tre kategorier: menneskers helse, mangfoldet i økosystemet og tilgjengeligheten av ressurser. Disse tre kategoriene blir delt videre inn i 17 miljøindikatorer, som klimaendrende CO2, økotoksisitet i jord og vann, dannelse av mikropartikler, toksisitet for mennesker, påvirkninger fra arealbruk, nedbrytning av ozonlaget, smogdannelse, bruk av fossile ressurser, forsuring av jordsmonn, osv. En LCA-beregning gir et svært omfattende bilde av et produkts totale miljøpåvirkning. PaperWise scoret 47% bedre enn FCS-papir laget av trefibre, og 29 bedre enn resirkulert papir.

printed on paperwise

0
×