sustainable development goals

VÅR VISJON

Bidra til en bedre verden ved å være det ledende merket for produksjon av miljøvennlig og sosialt ansvarlig papir og kartong laget av landbruksavfall. Målene for bærekraftig utvikling er vårt kompass. Dette vil vi fortsette med helt til barn lærer på skolen at papir og kartong er laget av landbruksavfall!

HVORFOR VI STARTET PAPERWISE

Måten verden fungerer på i dag er ikke lenger bærekraftig. Det blir råvaremangel, det biologiske mangfoldet reduseres, miljøforurensningen øker, klimaet endrer seg og mer enn tre milliarder mennesker befinner seg under fattigdomsgrensen med en inntekt på under €4,85 per dag, hvorav mer enn 750 millioner mennesker lever på mindre enn $1,65 per dag. (kilde: World Bank, Piecing Together the Poverty Puzzle 2018). PaperWise ønsker å ha en positiv innvirkning og bidra til en bedre verden ved å fokusere både på de sosiale og de miljømessige aspektene. For å oppnå dette bruker vi FNs mål for bærekraftig utvikling som vårt kompass.

HVORDAN PAPERWISE VIL BIDRA POSITIVT

Når avlinger som ris, hvete, bygg, korn, mais, hamp og sukkerrør behandles, blir 80% av planten – dens stilker og blader (landbruksavfall) – ubrukt. På verdensbasis produseres det flere milliarder tonn med landbruksavfall hvert år, og fortsatt blir det meste av dette landbruksavfallet brent. I de vestlige delene av verden gjøres dette i biomassekraftverk. I fattigere deler av verden blir landbruksavfallet brent i friluft, noe som fører til at verdifulle ressurser går tapt, unødvendige CO2-utslipp, miljøforurensning i jorda og smog som følge av røyken. Flere hundre millioner småbønder med svært lave inntekter i utviklingsland tjener bare penger på maten jordbruket deres produserer, dette er bare ca. 20% av alt som produseres på marka deres.

Det europeiske markedet for papir og kartong er verdt over 100 milliarder euro og står for 20% av det globale markedet. For tiden blir 50% av alt papir og kartong laget av trær fra plantasjeskog, og resterende 50% lages av resirkulert papir. Hvert år reduseres planetens totale skogsområder på verdensbasis med arealer som tilsvarer størrelsen av flere tusen fotballbaner. Dette er skadelig for det biologiske mangfoldet og den rene lufta vår. Trær er en primær råvare som bruker mellom 10 og 80 år på å vokse. Landbruksavfall er et sekundært råmateriale som produseres hvert år. Ved å bruke landbruksavfall som råvare for papir og kartong får vi både mat og råstoff til papir og kartong fra det samme anlegget og det samme jordstykket. Fra et økologisk perspektiv er dette en mye bedre og mer logisk løsning. I tillegg gir det oss muligheten til å skape et system hvor bønder mottar kompensasjon for maten de produserer, i tillegg til kompensasjon for landbruksavfallet som ellers ikke ville hatt noen verdi.

VÅRT MÅL

PaperWise er en ny generasjon med miljøvennlig og sosialt ansvarlig papir og kartong laget av stilker og blader som er igjen etter innhøsting. Miljøpåvirkningen fra våre produkter er 47% lavere enn fra papir laget av trær og 29% lavere enn resirkulert papir. PaperWise produseres på fabrikker i India og Sør-Amerika som bidrar til å gjøre en stor forskjell for lokalsamfunnene. Det investeres i utdanning, infrastruktur og helse, mens produksjonsprosessen fokuserer på sikkerhet, avfallsreduksjon og bevaring av lokal økologi.

Vårt mål er å endre papirindustrien og bidra positivt til å skape trivsel og ivareta naturen over hele verden. PaperWises konsept er skalerbart og kan brukes i hele papirindustrien med noen justeringer. Konseptet må bli bedre kjent. Hvis du vil hjelpe til med å gi landbruksavfall et nytt liv, forhindre sløsing av verdifulle råvarer og bidra til økt samfunnsansvar, bruk PaperWise – vær Wise With Waste.

0
×