SCOOP: CO2 NØYTRAL, TREFRI KOPIERING OG UTSKRIFT PAPIR FRA PLANTERESTER

PaperWise introduserer ubleket CO2-nøytralt trykk- og kopipapir laget av planterester; stilker og blader som er igjen fra jordbruket. Dette gjør PaperWise kopipapir 100% trefritt. Fordelen med denne papirinnovasjonen er den ekstremt lave miljøpåvirkningen og det solide bidraget til FNs bærekraftsmål (SDG-ene). Lurer du på hvordan PaperWise kopipapir bidrar til dette?

Hvorfor bruke papir laget av planterester fra landbruket?

“Det er bare kopipapir,” tenker du kanskje. Og det er det jo. Nettopp fordi det er et så normalt og mye brukt produkt, tenker man ofte ikke på hvilken effekt man kan ha ved å velge en miljøvennlig variant. Kopipapir brukes hovedsakelig til å lese informasjon raskt og komfortabelt og, om nødvendig, for å notere eller skrible. Alle bruker det, hjemme eller på jobb, og nettopp derfor har kopiering og utskrift på papir så stor innvirkning på miljøet. Det meste av kopipapir er laget av trær med en veksttid på mellom 15 og 80 år. Det tar altså mange år for trær å vokse seg store nok før de blir felt, mens brukstiden på kopipapir er relativt kort. Hos PaperWise viser vi at dette kan gjøres annerledes. PaperWise Natural Copy & Printing A4 72 grams papir, laget utelukkende av planterester fra landbruket, er løsningen for mennesker og bedrifter som leter etter det mest miljøvennlige og bærekraftige trykk- og kopipapiret.

Miljøpåvirkningen av trykk- og kopipapir

I Europa bruker vi 75 millioner tonn papir og papp hvert år. 55% av dette resirkuleres og de resterende 45% er laget av trær (Kilde: CEPI). For å produsere dette hugger vi ned 265 millioner trær på årsbasis! Skogbruksarealet som trengs for dette har et areal større enn Storbritannia. Det globale forbruket av papir og kartong er fire ganger så mye (Kilde: CEPI). Dette, i tillegg til at verdensbefolkningen fortsatt vokser og med det også forbruket av papir, gjør at alle forstår at ekstra arealbruk til skogbruk på vegne av papirindustrien ikke er verken logisk eller bærekraftig.

Sirkulært trykk- og kopipapir

Hvorfor blir planterester (stilker og blader) som er til overs etter høsting av landbruksvekster, brent og ikke gjenbrukt som råstoff for trykk- og kopipapir? Hva kan vi forbedre med eksisterende trykk- og kopipapir? Dette er spørsmål vi har stilt oss selv. PaperWise har vært fullt fokusert på sirkulær økonomi siden lanseringen i 2015. Vi ønsker å bidra til så mange SDG-er som mulig. Dermed ble ideen om å utvikle en ny generasjon kopipapir med den aller laveste miljøpåvirkningen og skape grobunn for større velstand i utviklingsland til.

Bidra til SDG-ene med PaperWise trykk- og kopipapir

PaperWise har bevisst valgt å bruke planterester fra landbruket til alle PaperWise papirtyper. Dette lar oss bidra til FNs 17 bærekraftsmål:

MER VERDI FRA AVFALL

Planterester fra landbruket skaper merinntekter for fattige bønder. Dette øker deres velstand og matsikkerhet, i tillegg blir medisinsk behandling og utdanning rimeligere. Den økonomiske ulikheten minker og den legger et grunnlag for trygge og bærekraftige lokalsamfunn.

LIKESTILLING, RESPEKT OG SAMARBEID FOR ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN

Grunnlaget for rettferdig forretningspraksis og et fredelig og rettferdig samfunn begynner med bevissthet. Respekt og likeverd mellom menn, kvinner, bedrifter og organisasjoner er svært viktig for oss i PaperWise. Å skape forbindelser med hverandre. Å sammen bygge opp som partnere bærekraftig industrialisering og infrastruktur for alle.

WISE WITH WASTE

Råstoffet til papir og kartong, cellulosefibre hentet fra landbruksrester, kan utvinnes med mindre energi, kjemikalier og vann enn fra trær. Fra samme stykke jord og avling kommer både mat og råstoff til papir for PaperWise. Prosesser der avfallsstrømmer brukes som råstoff holder økologiske systemer i balanse.

PaperWise Naturlig kopipapir gir merverdi

Ved å velge PaperWise bidrar du til merinntekter for bønder i utviklingsland, men også til renere luft, fordi landbruksavfall ikke lenger trenger å brennes. Det ublekede PaperWise Natural-papiret har en lysebrun farge og har derfor et bærekraftig utseende. Trykket tekst blir svært flotte og behagelige å lese. PaperWise Natural 72 grams kopipapir føles like solid som bleket 80 grams hvitt papir fra trær, men er 10% lettere, en annen fordel med å ikke bleke papir. Emballasjen til PaperWise Natural kopipapir er laget av det samme materialet, og implementerer dermed bærekraft. Nytt er også de veldig hendige utskårne håndtakene i esken, som gjør løfting og transport mye enklere.

Alle fordelene, kort oppsummert:

100% planterester
100% trefritt
100% karbonnøytralt
100% resirkulerbart
100% besparelse i arealbruk

Nysgjerrig? Oppdag og prøv selv:

Vil du prøve selv? Klikk her for å teste PaperWise Naturlig Copy&Printing  A4 72 gram boks 5×500 ark. Tilgjengelig fra € 30,11 per boks ved bestilling per hel pall med 48 bokser (eks. mva, eks fraktkostnader). Lykke til med printingen!

CONTACT

More blogs

0
×