Ansvarlig, bærekraftig og miljøvennlig emballasje?

Media stiller i økende grad spørsmål ved bruk av plastemballasje. Bedrifter er for tiden fokusert på å finne alternativer for ansvarlig, bærekraftig og miljøvennlig emballasje. Hvilke aspekter kan man ta hensyn til hvis man ønsker at emballasjen din skal være ansvarlig, bærekraftig og mer miljøvennlig?

Ingen emballasje

Miljøbevissthet og emballasjens innvirkning på miljøet vårt har økt kraftig. Derfor er det viktig at bedrifter er bevisste på emballasjen de bruker, og at de stiller spørsmål ved nødvendigheten av den. Hvilke varer pakker vi? Hvorfor pakker vi disse varene? Og hvorfor valgte vi denne emballasjen? Bedrifter kan oppnå mye ved å redusere emballasje som er overdreven eller unødvendig. Dette fører til både miljøgevinster og kostnadsreduksjoner.

Bærekraftig emballasje

Emballasje vil alltid eksistere; for logistikkårsaker, for å forlenge produktets holdbarhet, eller rett og slett for å kommunisere et budskap. Mye av emballasjen er laget av plast. Den store fordelen med plastemballasje er det utmerkede pris-til-kvalitet-forholdet. I denne forbindelse bør vi se på ‘kvalitet’ i ordets videste forstand; egenskaper, levetid, mulige bruksområder, mulighetene for å trykke på den, osv. Ulempen med plastemballasje er den enorme miljøforurensningen. Avfall og søppel på land og i vannet gir store økologiske problemer og enorme samfunnskostnader. I tillegg er olje (råstoffet for produksjon av plast, i form av petroleum) en begrenset ressurs og forårsaker også store miljømessige og sosiale skader. Olje- og plastindustrien har ikke viet disse sosiale problemene tilstrekkelig oppmerksomhet og betaler nå prisen for dette i stor skala. Dette forklarer den akselererte trenden med at selskaper går over til bærekraftig emballasje.

Riktig råvare

Råvaren som brukes til å lage emballasje er derfor en vesentlig faktor i graden av bærekraft og forbrukerbildet til bærekraftig emballasje. Papir er tusenvis av år eldre enn plast. I dag er papir både trendy og i stand til å konkurrere med plastemballasje. Forbrukerne vet at det er et naturprodukt og at det kan resirkuleres. De siste årene har også stadig flere typer papir og kartong blitt sertifisert for kompostering, noe som aldri vil være mulig med plastemballasje laget av olje.

Papir laget av landbruksavfall

En utrolig innovasjon innen papirindustrien er knyttet til råmaterialet som brukes til å produsere det. Mens vi er vant til at papir lages av trær eller resirkulert papir, kan papir og kartong nå også lages av landbruksavfall! Dette inkluderer stilkene og bladene som er igjen etter innhøsting av matvekster som ris, korn, sukkerrør osv. På verdensbasis brennes vanligvis landbruksavfallet, men dette er ikke lenger nødvendig. Det samme anlegget og landområdet kan nå støtte to produkter: mat, og råstoff til papir. Det raskt voksende selskapet PaperWise er en organisasjon som produserer papir og kartong av landbruksavfall. Uavhengig miljøforskning har vist at miljøpåvirkningen til PaperWise er 47% mindre enn for FSC-papir laget av trær, og 29% mindre enn resirkulert papir. Det er et godt eksempel for selskaper som ønsker å redusere sitt økologiske fotavtrykk og gjøre emballasjen mer bærekraftig. Som selskap lar dette deg gi et direkte bidrag til den sirkulære økonomien ettersom du gir landbruksavfall et nytt brukbart liv.

Bio-plast

Stadig flere alternativer til plast lanseres i markedet i form av bioplast. Denne typen råmateriale er forskjellig fra plast laget av olje (petroleum). Bioplast er laget av fornybare råvarer som landbruksvekster og trær. Stivelse, melkesyre fra sukker og cellulose er de mest brukte råvarene for bioplast. Egenskapene deres samsvarer tett med egenskapene til petroleumsbasert plast. Bruksområdene spenner fra fleksible filmer til plater av hard bioplast, og materialet er også egnet for pakking av matvarer. Bedrifter som ønsker å gjøre fremskritt innen bærekraftig emballasje vil gjøre lurt i å utforske mulighetene for bioplast ytterligere.

Den mest bærekraftige emballasjen

Det finnes derfor ikke noe klart svar på spørsmålet om hva den mest bærekraftige typen emballasje er. Utgangspunktet er alltid ditt eget produkt. Beskyttelse – både med tanke på logistikk og holdbarhet – og kommunikasjon er de viktigste egenskapene for de fleste bedrifter. Den nye bærekraftige emballasjen skal naturligvis også være enkel og rask å behandle i produksjonsanlegget. Bærekraftig emballasje er i dag svært trendy. Så hva venter du på? Si farvel til din petroleumsbaserte plastemballasje i dag!

CONTACT

More blogs

0
×