PAPERWISE DONATIE DRAAGT BIJ AAN DUURZAME IMPACT

Wat als gezond eten, schoon drinkwater, een leefbaar inkomen, scholing en medische hulp niet vanzelfsprekend zijn? PaperWise wordt geproduceerd in fabrieken in India en Zuid Amerika; regio’s waar helaas nog steeds veel armoede heerst. Gelukkig groeit de bewustwording dat het ook anders kan, dat we verantwoordelijkheid moeten nemen, samen een duurzame toekomst creëren voor iedereen.

Wil jij hier actief aan bijdragen? Dan kun je besluiten om producten te gaan kopen van duurzame bedrijven, zoals PaperWise, die zich laten leiden door de Sustainable Development Goals (SDG’s). PaperWise draagt bij aan een betere wereld en verandert de papierindustrie positief. De aandacht van PaperWise gaat uit naar mens en milieu, waarbij de SDG’s als kompas dienen. Door het goede voorbeeld te geven zet PaperWise de papierindustrie, politiek, bedrijven en consumenten in beweging om mee te veranderen. Om sámen bij te dragen aan een betere wereld voor iedereen.

DONATIEBELEID

In het verlengde van deze visie hanteert PaperWise sinds 2022 een donatiebeleid. Jaarlijks wordt er tussen de 3% en 5% van de nettowinst (na belastingen) gedoneerd aan projecten in de regio’s waar PaperWise geproduceerd wordt. PaperWise levert hiermee een bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van achtergestelde gemeenschappen in deze regio’s. Want verdient niet iedereen een betere wereld? Door te kiezen voor PaperWise draag jij bij aan sociale, ecologische en economische ontwikkeling van deze regio’s. Hoe meer bedrijven en mensen voor PaperWise kiezen > hoe groter het te doneren bedrag > en hoe groter de impact.

DONATIE PROPAL FOUNDATION

Het totale bedrag dat PaperWise doneert wordt naar rato verdeeld over de verschillende papierfabrieken waar PaperWise papier en karton geproduceerd wordt. PaperWise raadpleegt de fabrieken over ontwikkelingsprojecten in hun regio’s. Via deze weg is PaperWise in 2022 in contact gekomen met de Propal Foundation. Een particuliere, sociale stichting in Colombia, die ontwikkelingsprogramma’s uitrolt om de levenskwaliteit van arme gemeenschappen in lokale regio’s te verbeteren. Tijdens het bezoek van PaperWise aan de fabriek in Colombia afgelopen jaar, hebben PaperWise oprichter Peter van Rosmalen (links) en Eduoardo Posada (rechts), Executive Director van de Propal Foundation, elkaar ontmoet. En heeft Peter uit naam van PaperWise de eerste $ 5000,- donatie aan Propal overhandigt.

PROPALS ONTWIKKELINGSPROGRAMMA’S

Een glas vullen met schoon drinkwater uit de kraan. Voldoende vers fruit en gezonde voeding voor jonge kinderen en zwangere moeders. Een eigen marktkraam, om lokaal gemaakte waren te verkopen en zo een leefbaar inkomen te verdienen. Gratis medische hulp vanuit het door Propal opgerichte medisch centrum. Allemaal concrete voorbeelden van voorzieningen die, sinds haar ontstaan 30 jaar geleden, door de Propal Foundation zijn gerealiseerd.

De Propal Foundation richt zich op vier sociale ontwikkelingsprogramma’s: “Gezondheid”, “Jonge Kinderen”, “Inkomstengeneratie” en het “Goede Buren Programma”. Middels deze programma’s draagt de stichting bij aan economische, sociale en ecologische ontwikkeling van de lokale gemeenschappen in de omgeving van de papierfabrieken. De stichting kan dit uiteraard niet alleen. Propal werkt samen met de Colombiaanse regering, NGO’s, (inter)nationale partijen, regionale industrieën en universiteiten om zo veel mogelijk impact te creëren. In het medisch centrum bijvoorbeeld, werken meer dan 50 Geneeskunde studenten van de Universiteit van Cali, de 2e grootste stad van Colombia met 4 miljoen inwoners.

De donatie van PaperWise is rechtstreeks ten goede gekomen aan het sociale ontwikkelingsprogramma gericht op gezonde voeding voor jonge kinderen en zwangere moeders. Het doel van dit project: ondervoeding in dit door armoede geteisterde gebied tegengaan én de gemeenschap onderwijzen over het belang van gezonde voeding in samenwerking met ouders en leerkrachten. Goede voeding is, met name in de eerste 6 levensjaren van een kind, essentieel voor een sterke cognitieve en fysieke ontwikkeling. Het bedrag van PaperWise is geïnvesteerd in het voedingsproject waaraan in 2023 ongeveer 500 jongens en meisjes (0 -6 jaar) en zwangere moeders uit het Cauca gebied zullen deelnemen.

BIJDRAGEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIGE WERELD

Als sociale onderneming is PaperWise zich dag in dag uit bewust van haar visie: bijdragen aan een toekomstbestendige wereld. En kijkt PaperWise elke dag hoe ze -binnen haar vermogens- het beste invulling kan geven aan deze visie. Door zich te verbinden met de Propal Foundation en geld te doneren, draagt PaperWise samen met de stichting bij aan verschillende SDG’s: 1 (geen armoede), 2 (geen honger), 3 (goede gezondheid en welzijn), 4 (onderwijs), 6 (schoon water en sanitair), 8 (eerlijk werk en economische groei), 12 (duurzame consumptie en productie) en 17 (partnerschap).

PaperWise is enkel de verbindende schakel. Het zijn de klanten van PaperWise die ervoor kiezen om hun drukwerk en verpakkingen van PaperWise papier en karton te laten maken. Het zijn deze klanten die de donaties mogelijk maken. Alle klanten die reeds voor PaperWise hebben gekozen en alle nieuwe klanten die nog gaan komen, dragen bij. Verbinding versterkt en versnelt de weg naar een toekomstbestendige wereld. Sámen kunnen we het verschil maken.

0
×