Tapp.online og PaperWise: Sensorer i bærekraftig papir og emballasje hjelper til med å spare kostnader

Under transport ønsker man å unngå skade, både når det er snakk om fysiske skader på grunn av dårlig emballasje, og skader forårsaket av for store svingninger i temperatur, fuktighet, støt, CO2 eller et unormalt oksygennivå. Men hvordan får du kontroll over disse parameterne under transport til avsender og mottaker på en enkel og rimelig måte? Hvordan vet du om temperaturen under transport av for eksempel medisiner, blomster, grønnsaker, frukt, frø osv. holdt seg innenfor de godkjente verdiene? PaperWise og Tapp.online slår seg sammen og tilbyr løsninger med sensorer for papir og emballasje!

Smart paper

Smart Paper «Smart Paper» er det Niels Postma, grunnlegger av Tapp.online kaller oppfinnelsen sin. Etter flere år med utvikling klarte Tapp.online å utstyre papir med sensorer som måler temperatur, fuktighet, støt, helning, oksygennivå, CO2 og mye annet under transport.

Både avsender og mottaker kan på en veldig enkel måte se nøyaktige data under transport, hvor som helst i verden, kun ved å bruke mobiltelefonen. Uten spesiell programvare, apper, kabler, strøm, batterier eller noe annet, bare ved å holde en smarttelefon med NFC-leser nær brikken i PaperWise-papiret. Men hvordan sparer dette penger? Her er to praktiske eksempler.

Å forstå temperaturvariasjoner øker utbyttet per dekar dyrkbar jord

Å forstå temperaturvariasjoner øker utbyttet per dekar dyrkbar jord. Frø sendes av selskaper over hele verden. For en optimal spireprosess må frøene holde seg innenfor temperaturområdene under transport. Hvis temperaturene avviker for mye under transport, vil frøet fortsatt se fint ut, men det vil ikke spire like godt. Avlingen per hektar av avlingen vil bli drastisk redusert.

For å forhindre denne skaden kan de ulike pakkene som esker, paller og storsekker utstyres med en PaperWise-etikett utstyrt med Smart Paper temperatursensorer. Sensoren med innebygd brikke settes inn i papiret under trykk av etiketter eller merkelapper. Batterier er ikke nødvendig. Mottakeren trenger bare å holde smarttelefonen i nærheten av brikken på etiketten, så vil de kunne se temperaturgrafen og eventuell tilleggsinformasjon om frøene, arten, bruken og et bilde direkte på skjermen.

PaperWise eco friendly paper board agri waste story Tapp imageS

Smart Paper øker legemiddelsikkerheten.

Logging av data rundt temperatursvingninger og muligheten til å sende med tilleggsinformasjon om legemidler under transport øker sikkerheten for farmasøytisk industri. Medisiner sendes også over hele verden. Til avsidesliggende, tørre og varme områder i Afrika til fuktige og tropiske områder rundt ekvator. Du kan tenke deg at en pall full av medisiner i en avsidesliggende landsby i Afrika eller i et tynt befolket område i tropene reiser mange spørsmål. Hvilke medisiner er pakket på denne pallen? Hvilke medisiner er ment for hvilket formål? Og ble medisinene oppbevart tilstrekkelig kjølig og tørt under transport og derfor fortsatt brukbar? Langt fra den siviliserte verden hvor elektrisitet, batterier og spesiell programvare ikke alltid er lett tilgjengelig, tilbyr PaperWise-etiketter og bærekraftig emballasje utstyrt med Smart Paper-sensorer den perfekte løsningen. På skjermen på mobiltelefonen til mottakeren av varene er all informasjon om forsendelsen, medisiner, lagringsanbefalinger og temperatursvingninger umiddelbart synlig. Ved ganske enkelt å holde mobiltelefonen inntil den smarte emballasjen med NFC-brikke.

Hvordan Paperwise er utstyrt med Smart Paper-sensorer

Å måle er å vite. Innsamling av data er en integrert del av samfunnet vårt. Analysen av big data gir innsikt som kan brukes til å spare kostnader eller forbedre kvalitet og sikkerhet. Før Smart Paper ble introdusert på markedet brukte transportmarkedet dataloggere for å måle miljøvariabler. Disse dataloggerne innebar imidlertid en del ulemper for disse bruksområdene.

Foruten den høye prisen sitter du igjen med elektronikk, kabler, plugger og batterier. Og hvor gjemmer du dataloggeren? PaperWise utstyrt med Smart Paper-sensorer tilbyr en løsning på disse problemene, og gjør det veldig enkelt å samle inn data om miljøfaktorer som temperatur, fuktighet, sjokk, CO2 eller oksygen under transport. Ved trykk av emballasjen eller etiketten settes Smart Paper-sensoren og brikken inn i papiret. Blekket blir positivt og negativt ladet og fungerer som et batteri med en levetid på minst 6 måneder. Brikken i sensoren måler omgivelsene hvert 15. minutt, men denne målingen kan også stilles inn for en kortere eller lengre periode. Intervallet kan settes av brukeren.

Dataene til miljøvariablene leses av så snart mottakeren holder smarttelefonen i nærheten av NFC-brikken, og sendes til et trygt og beskyttet skymiljø. Dataene er tilgjengelige gjennom personlige skybaserte dashboards. Skymiljøet har også plass til tilleggsinformasjon, bilder, filmer og bilder. Ikke noe styr med USB-kabler, du trenger bare en smarttelefon med NFC-leser. Straks telefonen har lest av brikken har både mottaker og avsender umiddelbart all data, hvor det med tradisjonelle dataloggere kan være vanskelig å dele dataene med avsender.

Smart Paper-sensorene til Tapp.Online kan brukes i mange bærekraftige PaperWise-emballasjer, spesiallaget og med ditt eget design. Dermed kan du bruke din egen merkevare, noe som ikke er mulig i samme grad med tradisjonelle dataloggere. PaperWise utstyrt med Smart Paper-sensorer kan ganske enkelt resirkuleres gjennom den vanlige resirkuleringsprosessen. Sensoren, brikken og blekket har ingen negativ innvirkning på resirkuleringsprosessen, der tradisjonelle dataloggere ofte forbindes med plast, metall og noen ganger til og med kvikksølv. Blekket forlater papirfabrikken sammen med blekk fra annet returpapir. Brikken er et veldig lite metallstykke som kastes sammen med stifter og binders gjennom restavfallet. Og PaperWise-papiret gjenbrukes til nytt papir. Å velge PaperWise med Smart Paper-sensorer er å velge et mer bærekraftig og kostnadseffektivt alternativ sammenlignet med tradisjonelle dataloggere.

Hva koster Smart Paper?

Hva koster Smart Paper? Skymiljøet der dataene lagres og administreres kan personaliseres fullstendig og tilpasses merkevaren til avsenderen eller mottakeren. Dataene kan også analyseres i dette miljøet. Dataene kan selvfølgelig også eksporteres til XML, Excel, CSV eller PDF. En investering på €5 til €15 per pakke eller etikett bør forventes for et opplag på mellom 100 og 100 000 brikker.

Hvorfor velger Tapp.online og PaperWise hverandre?

Hvorfor har Tapp.online og PaperWise valgt hverandre? PaperWise ønsker å bidra positivt til en bedre verden, noe vi gjør med papir og kartong laget av landbruksavfall. Denne innovasjonen endrer papirindustrien til det bedre. Smart Paper gjør miljødatalogging enkelt, rimelig, resirkulerbar og tilgjengelig for et bredt publikum. Både PaperWise og Tapp.online har troen på hverandres innovasjon og tror de kan tilby markedet den beste løsningen med sitt samarbeid. Hvis du ønsker å måle og logge miljøfaktorer under transporten, velg PaperWise-papir og miljøvennlig emballasje utstyrt med Smart Paper-sensorer. Sammen kan vi gjøre verden til et bedre sted.

CONTACT

More articles

0
×