MILIEUVOORDEEL DOOR MILIEUVRIENDELIJK PAPIER

Wise With Waste, dat is de visie van PaperWise. Waarom landbouwafval verbranden, terwijl het verwerkt kan worden tot een perfecte grondstof voor papier? PaperWise is papier en karton van A-kwaliteit, gemaakt van landbouwafval (bladeren en stengels) met 100% groene energie. Uit landbouwafval, ook wel agrarisch restmateriaal genoemd, wordt cellulose gewonnen, wat de belangrijkste grondstof is voor papier. Met veel aandacht voor mens en milieu verwerkt PaperWise deze cellulose tot hoogwaardig, milieuvriendelijk papier en karton. U zult geen verschil merken tussen het papier van PaperWise en andere A-merken papier en karton. Door voor PaperWise te kiezen, kiest u er voor om agrarisch restmateriaal een 2e leven te geven voor de productie van milieuvriendelijk papier en karton. . Het grootste gedeelte van het PaperWise assortiment bestaat al voor 100% uit landbouwafval. Bij veel gestelde vragen (FAQ) kunt u hierover meer lezen. Het aandeel landbouwafval vervangt het aandeel vezels uit bomen en zo hoeven deze bomen hoeven niet meer speciaal geplant te worden, maar kunnen blijven staan om CO2 op te nemen en om te zetten in zuurstof, om weer gewone bossen te worden met een grote verscheidenheid aan leven en biodiversiteit. Door gebruik te maken van agrarisch restmateriaal, komen nu van dezelfde landbouwgrond en zelfs van hetzelfde gewas twee producten: voedsel én grondstof voor papier. De grondstof komt ruim veertig keer zo snel beschikbaar en de opbrengst per hectare is bijna 1,5 keer zo hoog. Bovendien is het productieproces van PaperWise CO2 neutraal.

De keuze is dus eenvoudig: wie kwaliteit wil combineren met duurzaam leven en ondernemen, kiest voortaan voor kwalitatief, milieuvriendelijk papier en (vouw)karton van PaperWise.

Het milieuvoordeel in cijfers

paperwise co2Steeds meer bedrijven willen hun ecologische voetafdruk verkleinen en PaperWise draagt bij aan deze ambitie. Met PaperWise hoeven bedrijven minder CO2 te compenseren vanwege de lagere milieu-impact, hierdoor kunnen ook de kosten voor CO2 compensatie verlaagd worden. De impact op de klimaatverandering, berekend volgens de ReCiPe midpoint 1.07 methode in termen van CO2-equivalenten bedraagt per 1000kg PaperWise:

CO2 besparing per 1000 kg PaperWise papier bedraagt:
Ten opzichte van FSC papier van houtvezels:  – 231 kg (- 20%) CO2-equivalenten
Ten opzichte van recycled papier:                       – 756 kg (- 45%) CO2-equivalenten

LCA milieuonderzoek PaperWise

Milieu-impact van producten gaat verder dan alleen klimaatverandering. Vandaar dat PaperWise een onafhankelijk milieuonderzoek heeft laten uitvoeren door IVAM Universiteit van Amsterdam.

Milieu-impact PaperWise is 47% lager dan FSC papier van houtvezels en 29% lager dan recycled papier

IVAM Universiteit van Amsterdam Milieuvoordeel NLheeft een onafhankelijk milieuonderzoek uitgevoerd. Een LCA-quickscan volgens ReCiPe midpoint 1.07 methode. Het LCA milieuonderzoek vergelijkt de milieu-impact tussen FSC papier van houtvezels, recycled papier en PaperWise. Het milieuonderzoek berekend wat de gevolgen zijn van het gebruik van grondstoffen, energie, water, chemie, machines en afval, op het milieu over de levenscyclus van het product. De milieuberekening heeft betrekking op de gehele keten, vanaf winning grondstof, productie, verpakking en transport. ReCiPe is een methode voor de effectbeoordeling (Life Cycle Impact Assessment) in een levenscyclusanalyse (LCA). In een LCA wordt op basis van input van benodigde grondstoffen materialen en processen de milieu-impact van een product (of organisatie) berekend. De ISO normen 14040 en 14044 vormen hiervoor het generieke kader. ReCiPe onderscheidt indicatorscores op drie thema’s (endpoints): humane gezondheid, ecosysteemdiversiteit en grondstofbeschikbaarheid. Onderliggend aan de 3 thema’s worden 17 verschillende milieu-indicatoren (midpoint-niveau) meegenomen in de milieuberekening en uitgedrukt in LCA punten. Zoals klimaatverandering CO2, eco-toxiciteit naar bodem & water, fijnstofvorming, humane-toxiciteit, invloed van landgebruik, ozonlaagaantasting, smogvorming, uitputting fossiele grondstoffen, verzuring bodem, etc. Een LCA berekening geeft een zeer compleet beeld van de totale milieu-impact van een product. De milieu-impact van PaperWise ligt 47% lager dan FSC papier van houtvezel en 29% lager dan recycled.

printed on paperwise

0
×