sustainable development goals

VISIE

Bijdragen aan een betere wereld. Door het leidende merk te zijn op het gebied van milieuvriendelijk en sociaal verantwoord papier en karton uit landbouwafval. Waarbij de Sustainable Development Goals richting geven aan ons bedrijf. We stoppen pas zodra kinderen op school leren dat papier en karton van landbouwafval wordt gemaakt!

Waarom zijn we met PaperWise gestart

Het huidige systeem wereldwijd is niet langer houdbaar. Grondstoffen raken op, biodiversiteit neemt af, milieuvervuiling neemt toe, het klimaat verandert en meer dan 3 miljard mensen leven beneden de armoedegrens met een inkomen van minder dan $ 5,50 (€ 4,85) per dag, waarvan ruim 750 miljoen mensen moeten leven van minder dan $ 1,90 (€ 1,65) per dag (bron: Wereld Bank, Piecing Together Poverty Puzzle 2018). PaperWise wil positief bijdragen aan een betere wereld. Onze aandacht gaat uit naar sociale en milieu aspecten. De Sustainable Development Goals van de United Nations zijn daarbij ons kompas.

Hoe wil PaperWise positief bijdragen

Bij de verwerking van gewassen, zoals rijst, tarwe, gerst, koren, maïs, hennep en suikerriet blijft 80% van de plant in de vorm van stengels en bladeren (landbouwafval) onbenut. Wereldwijd komen er jaarlijks miljarden tonnen landbouwafval beschikbaar. Het overgrote deel wordt momenteel verbrand. In de westerse wereld gebeurt dit in biomassa centrales. In arme delen van de wereld worden deze reststromen in de openlucht verbrand. Hierdoor gaan waardevolle grondstoffen verloren, komt onnodig CO2 vrij en ontstaat milieuvervuiling naar bodem en lucht (te hoge as concentraties en smogvorming). Honderden miljoenen kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden met een zeer laag inkomen ontvangen alleen inkomsten voor het voedsel wat aan de plant groeit, 20% van het gewas.

De Europese markt voor papier en karton heeft een omvang van meer dan € 100 miljard en neemt 20% van de wereldmarkt voor haar rekening. Momenteel wordt 50% gemaakt van bomen uit plantage bossen en 50% uit recycled papier. Jaarlijks neemt wereldwijd het natuurlijk bos arsenaal nog steeds met duizenden voetbalvelden af. Dit gaat ten koste van biodiversiteit, CO2-opslag en zuivere lucht. Bosbouw is een primaire grondstof met groeitijden van 10 tot 80 jaar. Landbouwafval is een secundaire grondstof en komt jaarlijks beschikbaar. Door landbouwafval in te zetten als grondstof voor papier en karton halen we voedsel en de grondstof voor papier en karton van dezelfde plant en hetzelfde stuk land. Dit is in ecologisch opzicht veel logischer en beter. Maar het biedt ons ook de mogelijkheid een systeem te organiseren waarbij de boer naast een vergoeding voor voedsel ook een vergoeding voor zijn landbouwafval kan krijgen.

MISSIE

PaperWise is een nieuwe generatie milieuvriendelijk, sociaal verantwoord papier en karton gemaakt van landbouwafval, de stengels en bladeren die overblijven na de oogst. De milieu impact is 47% lager dan papier van bomen en 29% lager dan recycled papier. PaperWise wordt geproduceerd in fabrieken in India en Zuid Amerika die van grote betekenis zijn voor de lokale communities aldaar. Er wordt geïnvesteerd in scholing, infrastructuur en gezondheidszorg en het fabricageproces is gericht op veiligheid, zero waste en behoud van ecologie.

Het is onze ambitie om de papierindustrie te veranderen, positief bijdragen aan welzijn en natuur wereldwijd. PaperWise is schaalbaar en met de nodige aanpassingen door de hele papierindustrie toe te passen. Het concept heeft meer bekendheid nodig. Wil jij meehelpen landbouwafval een tweede leven geven, verspilling van waardevolle grondstoffen tegengaan en bijdragen aan sociaal verantwoord ondernemen? Gebruik dan PaperWise en wordt ook Wise With Waste.

0
×