Tapp.online og PaperWise: Sensorer i bæredygtigt papir og emballage hjælper med at spare omkostninger

Du vil gerne undgå skader under transport. Ud over fysiske skader som følge af dårlig emballage kan skader også opstå som følge af for store temperaturudsving, fugtighed, stød, CO? eller et unormalt iltniveau. Men hvordan kan du få disse parametre under transport til afsender og modtager på en nem og billig måde? Hvordan ved du, om temperaturen under transporten af f.eks. medicin, blomster, grøntsager, frugt, frø osv. har holdt sig inden for de fastsatte værdier? PaperWise og Tapp.Online går sammen og tilbyder løsningen med sensorer i papir og emballage!

Smart papir

“Smart Paper” kalder Niels Postma, grundlægger af Tapp.online, sin opfindelse. Efter flere års udvikling er det lykkedes Tapp.online at udstyre papir med sensorer, der måler temperatur, fugtighed, stød, hældning, iltniveau, CO? eller andet under transport. Både afsender og modtager kan på en meget enkel måde se de nøjagtige data under transporten, hvor som helst i verden.

Ganske enkelt ved at bruge din mobiltelefon. Uden særlig software, apps, kabler, elektricitet, batterier eller andet, blot ved at holde en smartphone med NFC-læser tæt på chippen i PaperWise-papiret. Men hvordan sparer det penge? Her er to praktiske eksempler.

Forståelse af temperaturvariationer øger udbyttet pr. hektar agerjord

Frø bliver sendt af virksomheder over hele verden. For at sikre en optimal spiringsproces skal frøene forblive inden for bestemte temperaturintervaller under transporten. Hvis temperaturerne afviger for meget under transporten, vil frøene stadig se fine ud, men de vil ikke spire lige så godt. Udbyttet pr. hektar af afgrøden vil blive drastisk reduceret.

For at undgå denne skade kan de forskellige emballager såsom kasser, paller og big bags forsynes med en PaperWise-trykt etiket, der er udstyret med Smart Paper-temperatursensorer. Sensoren med indbygget chip indsættes i papiret under udskrivning af etiketterne eller  mærkerne.  Der er ikke behov for batterier. Modtageren skal blot holde sin smartphone i nærheden af chippen i etiketten. Han eller hun vil direkte på sin skærm se temperaturgrafen og eventuelle yderligere oplysninger om frøene, arten, anvendelsen og et billede.

PaperWise eco friendly paper board agri waste story Tapp imageS

Smart papir øger lægemiddelsikkerheden

Logning af data om temperaturudsving og muligheden for at sende yderligere oplysninger om lægemidler under transport øger sikkerheden for medicinalindustrien. Lægemidler sendes også over hele verden. Til fjerntliggende, tørre og varme områder i Afrika og til fugtige og tropiske områder omkring ækvator. Man kan forestille sig, at en palle fuld af medicin i en fjerntliggende landsby i Afrika eller i et tyndt befolket område i troperne  giver anledning til mange spørgsmål. Hvilke lægemidler er der pakket på denne palle? Hvilke lægemidler er beregnet til hvilket formål? Og blev lægemidlerne opbevaret tilstrækkelig køligt og tørt under transporten, så de stadig kan bruges? Langt fra den civiliserede verden, hvor elektricitet, batterier og specialsoftware ikke altid er let tilgængelige, er PaperWise-etiketter og bæredygtig emballage udstyret med Smart Paper-sensorer den perfekte løsning. På skærmen på modtagerens mobiltelefon er alle oplysninger om forsendelsen, lægemidlerne, opbevaringsanbefalinger og temperaturudsving straks synlige. Ved blot at holde mobiltelefonen mod den smarte emballage med NFC-chip.

Sådan fungerer Paperwise udstyret med intelligente papirsensorer

At måle er at vide. Indsamling af data er en integreret del af vores samfund. Analysen af store data giver indsigt, som kan bruges til at spare omkostninger eller forbedre kvalitet og sikkerhed. Før Smart Paper blev introduceret på markedet, brugte transportmarkedet dataloggere til at måle miljøvariabler. Disse dataloggere havde imidlertid en del ulemper i forbindelse med denne anvendelse. Ud over den høje pris er man afhængig af elektronik, kabler, stik og batterier. Og hvor gemmer man dataloggeren? PaperWise, der er udstyret med Smart Paper-sensorer, løser disse problemer.

Det bliver meget nemt at indsamle data om miljøfaktorer som temperatur, fugtighed, stød, CO? eller ilt under transport. Under udskrivning af emballagen eller etiketten indsættes Smart Paper-sensoren og chippen i papiret. Blækket bliver positivt og negativt ladet og fungerer som et batteri med en levetid på mindst 6 måneder. Chippen i sensoren måler miljøet hvert 15. minut, men denne måling kan også indstilles til en kortere eller længere periode. Intervallet kan  fastsættes helt af brugeren selv.

Dataene om miljøvariablerne læses ud, så snart modtageren holder sin smartphone i nærheden af NFC-chippen, og sendes til et sikkert og beskyttet internetmiljø. Dataene er tilgængelige via personlige cloud-dashboards. Cloud-miljøet giver også plads til yderligere oplysninger, billeder, film og fotos. Intet besvær med USB-kabler, du behøver kun en smartphone med NFC-læser. Både modtageren og afsenderen har straks alle data, når telefonen har læst chippen, hvor det med traditionelle dataloggere er  vanskeligt også at få dataene til afsenderen.

Smart Paper-sensorerne fra Tapp.online kan bruges i mange bæredygtige emballager af PaperWise, specialfremstillet og med dit eget design. Egen branding er således mulig i modsætning til traditionelle dataloggere. Og PaperWise udstyret med Smart Paper-sensorer kan genbruges helt enkelt  gennem den normale affaldspapirstrøm. Sensoren, chippen og blækket har ingen negativ indvirkning på papirgenbrugsprocessen, hvor traditionelle dataloggere er  associeret med plastik, metal og nogle gange endda kviksølv. Blækket forlader papirfabrikken sammen med blæk fra andet papiraffald. Chippen er et meget lille stykke metal, som bortskaffes sammen med hæfteklammer og papirclips via restaffaldet. Og PaperWise-papiret genbruges til nyt papir. At vælge PaperWise med Smart Paper-sensorer er at vælge et mere bæredygtigt og omkostningseffektivt alternativ i forhold til traditionelle dataloggere.

Hvad er prisen for Smart Paper?

Det internetmiljø, hvor dataene gemmes og forvaltes, kan være helt personligt tilpasset og skræddersyet til afsenderens eller modtagerens identitet. Dataene kan også analyseres i dette miljø. Selvfølgelig kan dataene eksporteres til XML, Excel, CSV eller pdf. Der skal regnes med en investering på 5-15 EUR pr. pakke eller etiket ved et oplag på mellem 100 og 100 000 stk.

Hvorfor har Tapp.online og PaperWise valgt hinanden?

PaperWise ønsker at bidrage positivt til en bedre verden, og det gør vi med papir og karton fremstillet af landbrugsaffald. Denne innovation er ved at ændre papirindustrien i positiv retning. Smart Paper gør miljødatalogning enkel, økonomisk overkommelig, genanvendelig og tilgængelig for et bredt publikum. Både PaperWise og Tapp.Online tror på hinandens innovation og mener, at de kan tilbyde markedet den bedste løsning ved at arbejde sammen. Hvis du ønsker at måle og logge miljøfaktorer under din transport, skal du vælge PaperWise-papir og miljøvenlig emballage, der er udstyret med Smart Paper-sensorer. Sammen kan vi gøre verden til et bedre sted.

CONTACT

More articles

0
×