Varför använda komposterbara engångsförpackningar för snacks to-go?

Vi ser mycket skräp vid vägkanterna. Detta är ett stort problem i samhället. Evenemang, festivaler, semesterparker, bensinstationer och take-away restauranger använder stora mängder engångsförpackningar, men hur hållbara är egentligen dessa typer av engångsprodukter? PaperWises komposterbara, plastfria to-go förpackningar är ett hållbart alternativ.

Vi har sett en växande medvetenhet kring användningen av miljövänliga förpackningar. Efterfrågan från producenter och konsumenter på hållbara engångsförpackningar har aldrig tidigare varit så hög – och den ökar konstant. PaperWise erbjuder hållbara lösningar för miljövänliga, komposterbara förpackningar för snacks, to-go och engångsprodukter. Genom att välja PaperWise kan ni minska ert ekologiska fotavtryck och bidra till att minska plastföroreningar. Hejdå till plast, hej till kompost!

Kunderna ställer många frågor till oss om avfallstadiet för engångsförpackningar. Vilka förpackningar för snacks to-go är återvinningsbara? Och vilka engångsförpackningar är komposterbara? Vi rekommenderar att våra kunder börjar tänka på avfallet för sina engångsförpackningar redan under designfasen. PaperWise papper och kartong är certifierade för kompostering, både för den industriella standarden EN13432 och för DINCERTCO:s CERTIFICATE FOR COMPOSTING AT HOME. Dessutom kan PaperWise papper och kartong lätt återvinnas tillsammans med returpapper. Huruvida snacks-, to-go eller engångsförpackningar kan komposteras eller återvinnas beror på användarfallet och den beläggning, laminat eller barriär som appliceras på PaperWise-papper och -kartong. En annan faktor är vilket bläck som används för tryckarbetet på förpackningen. För att uppfylla komposteringsnormerna har PaperWise papper och kartong testats i förhållande fyra viktiga miljöaspekter:

Nedbrytning (omvandling till kompost)
Biologisk nedbrytbarhet
Ekologisk toxicitet (effekter på växttillväxt och daggmaskar)
• Kemisk analys (påvisbar miljökompatibilitet)

Kompostering kan endast ske vid rätt temperatur och fuktnivå med närvaro av bakterier som i huvudsak äter och smälter produkten. Den viktigaste skillnaden mellan industriell kompostering enligt standarden EN 13432 och DIN CERTCO:s CERTIFIKAT FÖR KOMPOSTERING I HEMMET, är temperaturen under testet. Testet för industriell kompostering enligt standarden EN 13432 sker vid temperaturer mellan 60 °C och 75 °C under minst en vecka och över 40 °C under minst fyra veckor. Hela testperioden varar i 26 veckor. DIN CERTCO:s certifieringstest för kompostering i hemmet äger däremot rum vid vanliga utomhustemperaturer, dvs. mellan 26 °C och 30 °C.

PaperWise papper och kartong för hållbara engångsförpackningar klarade både testet för industriell kompostering enligt standarden EN 13432 och DIN CERTCO:s certifieringstest för kompostering i hemmet med bravur, och fick båda certifieringarna. Inom fyra veckor komposteras majoriteten av PaperWise papper och kartong. Efter tretton veckor har PaperWise-papper och -kartong helt upplösts (nedbrutet till kompost). Ännu mer imponerande är att detta skedde vid den låga temperatur som anges i DIN CERTCO:s standard för kompostering i hemmet.

Photography: Landal GreenParks

Ett antal PaperWise-kunder har redan valt det hållbara alternativet genom att ge jordbruksavfallet ett andra liv som ett värdefullt råmaterial för miljövänliga och komposterbara förpackningar. Ett exempel på detta är Landal GreenParks, för vilka hållbarhet är ett centralt mål. Denna operatör av semesterparker äger cirka 15 000 semesterbostäder i 90 semesterparker i Europa, särskilt i Österrike, Belgien, Danmark, Tyskland, Ungern, Schweiz, Tjeckien, Nederländerna och Storbritannien. Vi bearbetar PaperWise Natural Grease Resistant till hållbara to-go förpackningar för chips och snabbmat för Landal GreenParks. PaperWises hållbara engångsförpackningar för Landal GreenParks är återvinningsbara, komposterbara och fria från fossilbaserad plast. Eftersom matrester finns kvar på förpackningarna efter användning, vill pappersåtervinningsindustrin inte återvinna förpackningarna. De hållbara PaperWise engångsförpackningarna kan fermenteras och komposteras, vilket resulterar i grön gas och kompost. Detta är för närvarande inte fallet, eftersom ett antal kedjepartners måste genomföra förändringar för denna innovation. PaperWise är redo att hjälpa till med att föra ut denna innovation på marknaden för Landal GreenParks, så snart som prioriteringen är att sluta det organiska kretsloppet. För närvarande gör vi materialvinster och ser möjligheter för avfallsfasen.

Sedan 2005 har Tomorrowland varit det största belgiska dansevenemanget utomhus, med över 400 000 besökare. Tomorrowland bidrar också till att ge jordbruksavfallet ett andra liv i form av PaperWise-papper och -kartong. Sedan 2018 har Tomorrowlands hållbara snack-förpackningar för engångsbruk tillverkats av PaperWise Natural Grease Resistant. Genom att använda dessa plastfria förpackningar för chips, snabbmat och snacks, minskar festivalens miljöpåverkan avsevärt.

Fotografi: Tomorrowland

Det schweiziska företaget Pacovis AG har utvecklat ett helt produktsortiment av engångsredskap och matförpackningar som kallas Naturesse. Dessa hållbara engångsförpackningar finns tillgängliga i hela Europa. Ett flertal av PaperWise pappers- och kartongprodukter användes i detta omfattande produktsortiment av miljövänliga engångsartiklar. PaperWise Natural Moisture Resistant användes för att tillverka de hållbara, komposterbara salladsförpackningarna, PaperWise Natural Grease Resistant användes för att tillverka de miljövänliga engångsförpackningarna för snacks to-go och PaperWise Natural Machine Glazed användes för att tillverka de miljövänliga engångspåsarna för snacks och baguetter. Produkterna i Naturesse-serien är biobaserade, komposterbara och återvinningsbara. Genom att välja PaperWise får växtavfall (jordbruksavfall) som normalt skulle förbrännas ett nytt liv i form av livsmedelsförpackningar. Genom att gå samman minskar Pacovis AG och PaperWise beroendet av fossila bränslen och sänker koldioxidutsläppen, samtidigt som de bidrar till att lösa problemet med plastavfall. Wise With Waste!

All denna utveckling och alla dessa kundfall innebär inte att PaperWise är den enda lösningen för avfall, men de visar att PaperWises hållbara to go-förpackningar är bland de bästa miljövänliga alternativen för engångsförpackningar. Om ni vill få råd kring kompostering eller återvinning av PaperWise engångsförpackningar, är ni välkomna att kontakta oss – vi hjälper er gärna.

CONTACT

More blogs

0
×