Hvorfor bruke komposterbar engangsemballasje for ferdigmat?

I veikantene kan man se massevis av søppel, noe som er et stort samfunnsproblem. Arrangementer, festivaler, ferieparker, bensinstasjoner og takeaway-restauranter bruker enorme mengder engangsemballasje – men hvor bærekraftig er disse engangsproduktene? PaperWise sin komposterbare, plastfrie emballasje er et bærekraftig alternativ..

Vi har vært vitne til en økende grad av bevissthet rundt bruken av miljøvennlig emballasje. Den økende etterspørselen fra produsenter og forbrukere etter bærekraftig engangsemballasje har nådd nye høyder. PaperWise tilbyr bærekraftige løsninger for miljøvennlig, komposterbar emballasje for ferdigmat, snacks og annet som krever engangsemballasje. Ved å velge PaperWise kan dere redusere deres økologiske fotavtrykk og bidra til å redusere plastforurensning. Si farvel til plast, og ønsk komposten velkommen!

Våre kunder stiller mange spørsmål om miljøpåvirkningen fra vår engangsemballasje. Hvilken takeaway-emballasje er resirkulerbar? Og hvilken engangsemballasje er komposterbar? Vi anbefaler at våre kunder begynner å tenke på dette allerede i designfasen. PaperWise papir og kartong er sertifisert for kompostering både etter den industrielle EN12432-standarden, og DIN CERTCOs standard for hjemmekompostering. I tillegg kan PaperWise papir og kartong enkelt resirkuleres sammen med vanlig papir. Hvorvidt emballasje for snacks, takeaway eller annet kan komposteres eller resirkuleres avhenger av flere ting, blant annet overflatebehandling, laminering og belegg som eventuelt påføres produktet. En annen faktor er hvilket blekk som brukes for trykk på emballasjen. For å oppfylle standardene for kompostering har PaperWise papir og kartong blitt testet med hensyn til fire viktige miljøaspekter:

• Oppløsning (prosessen til kompost)
• Biologisk nedbrytbarhet
• Økologisk toksisitet (effekter på f.eks. plantevekst og meitemark)
• Kjemisk analyse (påviselig miljøkompatibilitet)

Kompostering kan bare skje ved korrekt temperatur og fuktighet, og med riktige bakterier som i praksis spiser og fordøyer avfallet. Den viktigste forskjellen mellom industriell kompostering etter EN 13432-standarden og DIN CERTCO-sertifisert hjemmekompostering er temperaturen som kreves når metodene testes. For industriell kompostering krever EN 13432-standarden en temperatur mellom 60°C og 70°C i en periode på én uke eller mer, og over 40°C i minst fire uker. Hele testperioden varer i 26 uker. Til sammenligning skjer testen for DIN CERTCO-sertifisert hjemmekompostering ved vanlige utetemperaturer, dvs. mellom 26°C og 30°C.

PaperWise papir og kartong som benyttes for bærekraftig engangsemballasje besto testen for både industriell kompostering og hjemmekompostering med glans, og har blitt tildelt begge sertifiseringene. I løpet av fire uker komposteres det aller meste av PaperWises papir og kartong, og etter tretten uker har alt materiale fra PaperWise gått helt i oppløsning og blitt til kompost. Imponerende nok skjedde dette også ved den lave temperaturen som kreves for DIN CERTCO-sertifisert hjemmekompostering.

Fotografering : Landal Greenparks

En rekke PaperWise-kunder har allerede valgt å ta i bruk det bærekraftige alternativet som gir landsbruksavfall nytt liv som verdifullt råstoff i miljøvennlig og komposterbar emballasje. Et eksempel på dette er Landal GreenParks – bærekraft er et av deres sentrale mål. Ferieparkoperatøren eier omtrent 15 000 feriehus fordelt på 90 ferieparker over hele Europa, for det meste i Østerrike, Belgia, Danmark, Tyskland, Ungarn, Sveits, Tsjekkia, Nederland og Storbritannia. Vi bruker PaperWise Natural Grease Resistant for å produsere bærekraftig emballasje for snacks og ferdigmat for Landal GreenParks. Denne bærekraftige engangsemballasjen er resirkulerbar, komposterbar og fri for fossilbasert plast. Fordi det ofte blir igjen matrester på emballasjen etter at den har blitt brukt, ønsker ikke papirgjennvinningsindustrien at emballasjen skal resirkuleres sammen med annet papir og kartong. Derfor kan PaperWises bærekraftige engangsemballasje fermenteres og komposteres, slik at den blir forvandlet til grønn gass og kompost. Foreløpig blir ikke dette gjennomført fordi en rekke kjedepartnere er nødt til å implementere endringer for å kunne ta i bruk denne innovasjonen. PaperWise er klare for å bidra til å bringe denne innovasjonen på markedet for Landal GreenParks så snart som mulig, og vi ser gode fremtidsutsikter for denne avfallsprosessen.

Siden oppstarten i 2005 har Tomorrowland blitt en av de største festivalene i Belgia, og tiltrekker seg over 400 000 besøkende. Tomorrowland er også med på å gi landbruksavfall nytt liv i form av PaperWise papir og kartong. Fra og med 2018 er all engangsemballasje hos Tomorrowland laget av bærekraftig PaperWise Natural Grease Resistant. Ved å bruke denne plastfrie emballasjen reduseres festivalens miljøpåvirkning betydelig.

Fotografering : Tomorrowland

Det sveitsiske selskapet Pacovis AG har utviklet et stort utvalg engangsbestikk og matemballasje kalt Naturesse hvor en rekke ulike PaperWise-produkter i papir og kartong benyttes. PaperWise Natural Moisture Resistant blir brukt for å lage bærekraftig, komposterbar emballasje for salater, PaperWise Natural Grease Resistant blir brukt for å lage engangsemballasje til takeaway, og PaperWise Natural Machine Glazed blir brukt for å lage bærekraftige poser til baguetter og annen mat. Produktene i Naturesse-serien er biobaserte, komposterbare og resirkulerbare. Ved å velge PaperWise gir man landbruksavfall som normalt ville blitt forbrent nytt liv i form av matemballasje. Gjennom sitt samarbeid reduserer Pacovis AG og PaperWise behovet for fossile brennstoffer, og reduserer CO2-utslipp, samtidig som de bidrar til å løse problemet med plastforurensing.

Alle disse eksemplene på samarbeid og utvikling betyr ikke at PaperWise er den eneste løsningen for forsøpling, men det viser at PaperWises bærekraftige emballasje er blant de beste alternativene for miljøvennlig engangsemballasje. Om dere ønsker råd om kompostering eller resirkulering av PaperWise engangsemballasje er det bare å ta kontakt – vi hjelper deg gjerne.

CONTACT
0
×