SCOOP: CO2-NEUTRALT, TRÆFRIT KOPIERINGS- OG UDSKRIVNINGSPAPIR FRA PLANTERESTER

PaperWise introducerer ubleget CO2-neutralt kopi- og printpapir fremstillet af planterester, dvs. stængler og blade fra landbruget. Dette gør PaperWise-kopipapir 100 % træfrit. Fordelen ved denne papirinnovation er den ekstremt lave miljøpåvirkning og det maksimale bidrag til FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG’er). Spekulerer du på, hvordan PaperWise-printpapir bidrager til dette?

Hvorfor printe papir fremstillet af planterester fra landbruget?

“Det er jo bare kopipapir”, tænker du måske. Og det er det også. Netop fordi det er et så normalt og ofte brugt produkt, tænker du ofte ikke over den indflydelse, du kan få ved at vælge en miljøvenlig variant. Udskrivningspapir bruges hovedsageligt til at læse oplysninger hurtigt og bekvemt og eventuelt til at tage noter. Alle bruger det, hjemme og/eller på arbejdet, og det er netop derfor, at kopierings- og udskrivningspapir har en så stor indvirkning på miljøet. Det meste kopipapir er fremstillet af træer med en væksttid på mellem 15 og 80 år. Det tager altså mange år for træerne at vokse, før de bliver fældet, mens udskrivningspapirets levetid er relativt kort. Hos PaperWise viser vi, at det kan gøres anderledes. PaperWise Natural Copy & Printing A4-papir på 72 gram, der udelukkende er fremstillet af planterester fra landbruget, er løsningen for personer og virksomheder, der søger det mest miljøvenlige og bæredygtige kopi- og printpapir.

Miljøpåvirkningen fra kopierings- og udskrivningspapir

I Europa bruger vi 75 millioner tons papir og pap hvert år. 55 % af dette genbruges, og de resterende 45 % fremstilles af træer (Kilde: CEPI). Du skal ikke blive forskrækket, men til dette fælder vi 265 millioner træer på årsbasis! Det skovbrugsareal, der er nødvendigt til dette, har et areal, der er større end Det Forenede Kongerige. Det globale forbrug af papir og pap er fire gange så stort (Kilde: CEPI). Hvis man dertil lægger, at verdens befolkning stadig vokser og dermed også forbruget af papir, forstår alle, at ekstra arealanvendelse til skovbrug på vegne af papirsektoren ikke er logisk og ikke økologisk.

Cirkulært trykpapir og kopipapir

Hvorfor bliver planterester (stængler og blade), der er tilbage efter høst af landbrugsafgrøder, brændt og ikke genbrugt som råmateriale til kopi- og trykpapir? Hvad kan vi forbedre ved det eksisterende kopi- og trykpapir? Det er spørgsmål, som vi har stillet os selv. PaperWise har været fuldt fokuseret på den cirkulære økonomi siden vores lancering i 2015. Vi ønsker at bidrage til så mange SDG’er som muligt. Således blev ideen født om at udvikle en ny generation af kopipapir med den allerlaveste miljøbelastning og skabe grobund for større velstand i udviklingslandene.

Bidrag til SDG’erne med PaperWise-kopierings- og udskrivningspapir

PaperWise har bevidst valgt at anvende planterester fra landbruget til alle PaperWise-papirer. Dette giver os mulighed for at bidrage til FN’s 17 bæredygtighedsmål:

FLERE VÆRDIER FRA AFFALD

Planteaffald fra landbruget skaber ekstra indkomst for fattige landmænd. Dette øger deres velstand, fødevaresikkerheden øges, lægehjælp og uddannelse bliver mere overkommelig. Den økonomiske ulighed mindskes, og der lægges et fundament for et sikkert og bæredygtigte samfund.

LIGHED, RESPEKT OG PARTNERSKABER FOR ET BÆREDYGTIGT SAMFUND

Grundlaget for fair forretningspraksis og et fredeligt og retfærdigt samfund begynder med bevidsthed. Respekt og lighed mellem mænd, kvinder, virksomheder og organisationer er meget vigtigt for os hos PaperWise. Forbindelse med hinanden. At bygge sammen som partnere om bæredygtig industrialisering og infrastruktur for alle.

WISE MED AFFALD

med mindre energi, kemikalier og vand end fra træer. Fra det samme stykke jord og den samme afgrøde kommer både fødevarer og råmaterialet til papir i tilfælde af PaperWise. Sikkerhed og processer, hvor affaldsstrømme anvendes som råvarer, holder de økologiske systemer i balance.

PaperWise Natural-kopipapir giver ekstra værdi

Ved at vælge PaperWise bidrager du til ekstra indtægter for landmænd i udviklingslande, men du bidrager også til ren luft, fordi landbrugsaffald ikke længere skal brændes på jorden. Det ublegede PaperWise Natural-papir har en lysebrun farve og har derfor et bæredygtigt udseende. Tekster er meget behagelige og rolige at læse. PaperWise Natural-kopipapiret på 72 gram føles lige så solidt som bleget 80 grams hvidt papir fra træer, men er 10 % lettere, hvilket er endnu en fordel ved ikke at bleget papir. Emballagen til PaperWise Natural-kopipapiret er fremstillet af det samme materiale, hvorved bæredygtighed gennemføres fuldt ud. Nyt er også de meget praktiske udskårne håndtag i æsken, der gør det meget lettere at løfte og bære.

Alle fordele på et øjeblik:

100 % planterester
100 % træfrit
100 % kulstofneutral
100 % genanvendeligt
100 % besparelser i arealanvendelse

Er du nysgerrig? Oplev og test:

Klik her og test PaperWise Natural Copy &Printing A4 72 grams kasse 5×500 ark. Fås fra 30,11 € pr. kasse ved bestilling pr. hel palle med 48 kasser (ekskl. moms, ekskl. forsendelse). Jo flere kasser du bestiller, jo lavere bliver prisen pr. kasse. God udskrivning!

CONTACT

More blogs

0
×