1. Hvorfor mener PaperWise, at det er så vigtigt at anvende landbrugsaffald?

Ressourcerne er knappe. PaperWise mener, at vi bør håndtere råmaterialer på en smartere måde. Hvorfor skal vi bruge primære råstoffer til produkter, når der er nok sekundære råstoffer – restprodukter – til rådighed? Vores inspiration: “Naturen kender ikke til spild”. Affald bruges til et nyt formål. I dette tilfælde som råmateriale til bæredygtigt papir af høj kvalitet. PaperWise giver landbrugsaffald et nyt liv. Blade og stængler, der er tilbage fra høsten, bliver til råmateriale til papir og karton af høj kvalitet.

2. Hvad er drømmen med PaperWise?

PaperWise håber, at skolebørn om flere år spontant vil svare på spørgsmålet “Hvad er papir lavet af?” med “Af landbrugsaffald som blade og stængler”.

3. Hvordan vil PaperWise realisere sin drøm?

PaperWise er dedikeret til at få landbrugsaffalds andel af som råmateriale til papir og karton så høj som muligt. Det gør vi i samarbejde med producenter, certificeringsinstitutter, politikere, miljøorganisationer, kunder og alle, der ønsker at bidrage til en bedre og bæredygtig verden.

4. Hvad er PaperWise’s mission?

PaperWise ønsker at motivere mennesker og organisationer til et bæredygtigt samfund. Det gør vi med papir fremstillet af landbrugsaffald, eller landbrugsrester. Vores inspiration: “Naturen kender ikke til spild”. Sammen kan vi tilføre værdi til landbrugsaffald ved at gøre det til smukt papir. Bæredygtighed er indlejret i vores navn. PaperWise: Wise With Waste.

5. Hvorfor valgte I navnet PaperWise?

PaperWise mener, at det er vigtigt, at vi håndterer papirforbruget omhyggeligt og bevidst. Hvor det er muligt, bestræber vi os på at reducere brugen. PaperWise ønsker også at inspirere alle til at håndtere affaldsmateriale på en smartere måde. Vores inspiration: “Naturen kender ikke til spild”. Sammen kan vi tilføre værdi til landbrugsaffald ved at forvandle det til papir. Bæredygtighed er indlejret i vores navn. PaperWise: Wise With Waste.

6. Hvad er landbrugsaffald eller landbrugsrester?

Landbrugsaffald eller landbrugsrester indeholder alle plantedele, der frigives ved forarbejdning af landbrugsafgrøder som ris, korn og sukkerrør, og som ikke er egnet til menneskeføde, f.eks. stængler og blade. Dette udgør ca. 80 % af høsten. Fødevareindustrien bruger kun en lille del af landbrugsafgrøderne. Ofte anvendes kun frø, frugter, rødder og saft, hvilket svarer til ca. 20 % af planten. Da langt størstedelen af planten ikke har nogen værdi for fødevareindustrien, kalder vi det for landbrugsaffald eller landbrugsrestprodukter. Men for PaperWise er det alt andet end affald. Vi bruger det som et råmateriale til papir og karton af høj kvalitet.

7. Hvor meget landbrugsaffald bliver tilgængeligt på verdensplan hvert år?

De fire mest dyrkede landbrugsafgrøder på verdensplan er ris, korn, majs og sukkerrør. Disse afgrøder har en samlet vægt på over 16.500 milliarder kilo om året. Omkring 80 % af denne vægt kan betragtes som landbrugsaffald og bliver årligt tilgængeligt.

8. Er der nok landbrugsaffald til rådighed til fremstilling af papir og karton?

I Europa bruger alle mennesker og virksomheder tilsammen ca. 77,4 mia. kg papir og karton om året. For at transportere denne mængde er der brug for mere end 5 millioner lastbiler. For at fremstille disse 77,4 mia. kg papir og karton har vi kun brug for ca. 1,8 % af det landbrugsaffald, der er til rådighed på verdensplan.

9. Er PaperWise papir fremstillet af 100% landbrugsaffald?

Nogle af vores papir- og papprodukter er allerede lavet af 100 % landbrugsaffald. Den nøjagtige mængde landbrugsaffald varierer afhængigt af papir- eller paptype, fordi PaperWise skal overholde mange kvalitetsstandarder. PaperWise Natural er lavet 100 % af landbrugsaffald. For de papirtyper, der endnu ikke består af 100 % landbrugsaffald, bruges træer fra bæredygtigt forvaltede FSC- eller PEFC-certificerede skove til den resterende del. Vi vil fortsætte med at innovere, indtil alle vores produkter er lavet af 100 % landbrugsaffald.

10. Hvorfor bruges træer som råmateriale til papir?

Det er ligesom blevet af vane – en historisk udvikling. Træer indeholder cellulose, som er råstoffet til papir. I Europa er dette råmateriale i vid udstrækning tilgængeligt.

11. Hvor længe vokser et træ, før man laver papir af det?

Det afhænger af, hvilken type det er. De fleste typer i Europa har en vækstperiode på mellem 25 og 40 år. For fyr og gran er det mellem 70 og 80 år. For birk er det mellem 35 og 40 år. For eukalyptustræer er det mellem 12 og 15 år. Til sammenligning: Landbrugsjord giver mindst én høst om året. Landbrugsaffald bliver tilgængeligt hvert år.

12. Hvorfor er landbrugsaffald bedre som råmateriale til papir end træer?

Landbrugsaffald har mange fordele:

 • Dette restprodukt bliver tilgængeligt hvert år.
 • Materiale, der ellers ville være blevet behandlet som affald, får nu den højeste værdi: Det udgør råmaterialet til papir, der kan genbruges op til 7 gange.
 • Ved at bruge landbrugsaffald skal der fældes færre træer, og du bidrager til at forhindre skovrydning.
 • Forarbejdning af landbrugsaffald til papir har mindre miljøpåvirkning end forarbejdning af træfibre som råmateriale.
 • Råstofgevinsten i cellulose fra landbrugsafgrøder pr. hektar er ca. 1,5 gange højere end for en hektar skov.
 • Der er kun brug for ét stykke landbrugsjord til to produkter: Fødevarer og råmateriale til papir.
 • Der er kun brug for én plante til disse to produkter: Fødevarer og råmaterialet til papir.

Kort sagt: Sammenlignet med FSC-papir af træfibre tilbyder PaperWise 100 % kvalitet for ca. 50 % af miljøbelastningen. Pr. fem kasser A4-print- eller kopipapir sparer du i gennemsnit et træ. Pr. 400 kasser sparer du en hektar skov.

13. Er PaperWise-papir og -karton genanvendeligt?

PaperWise er papir og karton af høj kvalitet, der er perfekt egnet til genbrug op til syv gange. Papiret og kartonet kan blandes med andre papirtyper.

14. Hvad er kvaliteten på PaperWise?

PaperWise-papir og -karton er af fremragende kvalitet, og kan trykkes godt i farver og sort-hvid. Papiret og foldepapiret kan anvendes multifunktionelt på alle printere, faxmaskiner, fotokopimaskiner, højhastighedsprintere, stansemaskiner og limmaskiner. PaperWise kan forsynes med kundespecifikke overfladebehandlinger. PaperWise fås som grafisk papir, træfrit, hvidt, og som foldekarton i en naturlig farve. PaperWise fortsætter med at forbedre sine kvaliteter og udvide sit udvalg.

15. Hvad gør PaperWise unikt?

PaperWise er unik, fordi papiret ogkartonen er fremstillet af landbrugsaffald. Til produktionen anvendes 100% grøn energi. Den høje kvalitet af papiret og kartonen i kombination med den lave miljøbelastning er unikt. Landbrugsaffald er et affaldsprodukt fra fødevareindustrien: Det er de blade og stængler, der er tilbage, efter at de spiselige dele af planterne er blevet høstet. PaperWise giver affald fra andre industrier et værdifuldt formål ved at forvandle det til papir af høj kvalitet. Forarbejdning af landbrugsaffald til råmateriale til papir har en mindre miljøbelastning end brugen af træer. Grøn energi reducerer CO2-udledningerne og brugen af fossile brændstoffer.

16. Hvor kan jeg købe PaperWise?

PaperWise kan fås i webshoppen og gennm din leverandør. Vi arbejder hele tiden på at udvide PaperWise-distributionsnetværket. Har din leverandør endnu ikke PaperWise i sit sortiment? Eller er du en grossist, der er interesseret i at distribuere PaperWise? Så kontakt os for at drøfte mulighederne.

18. Er PaperWise CO2-neutralt?

Ja, inden for fabrikkens porte er al energi til PaperWise 100 % grøn energi og dermed CO2-neutral.

19. Hvad er den miljømæssige fordel ved PaperWise i forhold til papir fremstillet af træer?

PaperWise er fremstillet af landbrugsaffald og med grøn energi. Det giver mange fordele:

 1. Landbrugsaffald er tilgængeligt hvert år.
 2. Materiale, der ellers ville blive behandlet som affald (ofte brændt), bliver nu værdifuldt: Det udgør råmaterialet til papir.
 3. Ved at bruge landbrugsaffald skal der fældes færre træer.
 4. Forarbejdning af landbrugsaffald til papir belaster miljøet mindre end at få cellulose fra træfibre fra træer.
 5. Grøn energi mindsker udtømningen af fossile brændstoffer og reducerer CO2-emissionerne.
 6. Landbrugsgevinsten fra cellulose er 1,5 gange højere pr. hektar landbrugsafgrøde end for en hektar skov.
 7. Der er kun brug for ét stykke landbrugsjord til to produkter: Fødevarer og råmaterialet til papir.
 8. Der er også kun brug for én plante til disse to produkter: Fødevarer og råmaterialet til papir.

Kort sagt: Sammenlignet med FSC-papir af jomfruelige træfibre tilbyder PaperWise 100 % kvalitet for ca. 50 % af miljøbelastningen. Pr. fem kasser A4-print- eller kopipapir sparer du i gennemsnit ét træ. Pr. 400 kasser sparer du en hektar skov.

20. Hvad er den miljømæssige fordel ved PaperWise i forhold til genbrugspapir?

PaperWise er fremstillet med grøn energi fra landbrugsaffald. Det er et rent råmateriale, der ikke skal renses først som genbrugspapir. Desuden frigøres der naturlige væsker fra landbrugsaffaldet, som er velegnede til at generere grøn energi. Miljøundersøgelser viser, at PaperWise har 29 % mindre miljøbelastning end genbrugspapir. PaperWise er positivt indstillet over for genbrugspapir, da dette også er et godt eksempel på genbrug af affaldsmateriale. PaperWise er perfekt egnet til genbrug.

21. Hvad er den miljømæssige fordel ved PaperWise i forhold til papir fremstillet af bambus eller miscanthus (elefantgræs)?

PaperWise er fremstillet af landbrugsaffald med grøn energi. Dette restprodukt er stort set tilgængeligt hvert år. Restprodukter, der ellers bliver betragtet som affald, får nu et nyt formål. Det er et sekundært råmateriale, i modsætning til bambus og miscanthus (elefantgræs), der er specielt dyrket med henblik på at blive til papir, hvilket betyder, at det er et primært råmateriale. Bambus og miscanthus (elefantgræs) blev populært, fordi vækstsæsonen er hurtigere end for træer, men ikke hurtigere end for landbrugsafgrøder.

22. Hvorfor er landbrugsaffald ikke tidligere blevet brugt som råmateriale til papir?

Det har noget at gøre med efterspørgslen efter papir, den verdensomspændende befolkningstilvækst og den tekniske innovation, der gør det muligt at fremstille papir og karton af høj kvalitet i dag af landbrugsaffald. For hundrede år siden blev papir og karton også fremstillet af landbrugsaffald. På grund af kvalitetsaspekter gik papirindustrien dengang imidlertid over til at anvendenye træfibre som råmateriale. PaperWise gør det muligt igen at anvende landbrugsaffald som det mest logiske råmateriale til papir og karton. Det er det, vi kalder “Wise With Waste”.

23. Hvor meget papir bruger vi om året?

I Europa bruger vi ca. 77,4 mia. kg papir og karton hvert år (kilde: CEPI). For at transportere dette har vi brug for mere end 5 millioner lastbiler hvert år.

24. Hvad koster PaperWise?

Prisen er afhængig af ordremængden. Webshoppen giver et tydeligt billede af din fordel ved en større ordremængde. Langtidskontrakter for virksomheder skaber ekstra indkøbsfordele. Kontakt os venligst for at lave en aftale.

25. Har PaperWise et FSC- eller EU-miljømærke?

PaperWise er fremstillet af landbrugsaffald, stængler og blade, der er tilbage efter høst. Dette gør det unødvendigt at fælde træer. FSC- og PEFC-mærkerne står for bæredygtig skovforvaltning, og fældning af træer er en del af dette. Alle, der ønsker at bidrage til at forhindre skovrydning, kan vælge PaperWise-papir og -karton. Med PaperWise kommer to produkter (fødevarer og råmaterialet til PaperWise) fra ét anlæg og samme stykke jord, og oven i købet bliver affaldsstrømmene tilgængelige årligt. Det er en super effektiv og logisk udnyttelse af arealet.

Der findes endnu ingen regler eller certificering for papir og pap baseret på landbrugsaffald, så nogle af de eksisterende certificeringer er ikke mulige for PaperWise. Derfor tilbyder vi PaperWise-papir- og kartonbrugere mulighed for at kommunikere om bæredygtighed og deres bevidste valg med tekster og PaperWise-logoer, som er gratis tilgængelige.

26. Hvordan er det muligt, at PaperWise-papiret er så smukt hvidt?

Lignin, også kaldet sortlud, fjernes fra landbrugsaffaldet. Herefter bliver fiberen hvid ved hjælp af ECF-teknikken (Elementary chlorine free). Derfor har PaperWise en rigtig flot hvid farve. Dagslys får lignin til at blive misfarvet til en gullig brun farve. Det er det bindemiddel, der findes i træer og planter, og som sammen med cellulose giver robusthed til afgrøden. Papirindustrien betegner papir uden lignin som træfrit papir. Ligninen genbruges til at generere grøn energi.

 

27. Er PaperWise papir og karton bleget?

PaperWise kan opdeles i 2 typer papir og karton. PaperWise Natural og PaperWise White. Alt papir og karton i PaperWise Natural-gruppen er ikke bleget og har derfor en lysebrun, naturlig nuance. PaperWise White er bleget med ECF (elementært klorfri) og har derfor en hvid farve.

28. Hvor er PaperWise fremstillet?

PaperWise fremstilles på papirfabrikker i Asien og Sydamerika, hvor mange landbrugsafgrøder som ris, korn, jute, hamp og sukkerrør dyrkes og forarbejdes. Fabrikkerne ligger i det samme område, som landbrugsafgrøderne dyrkes i, så vi undgår unødige kilometer af transport. Fabrikkerne er af stor betydning for lokalsamfundene. Der investeres i uddannelse, infrastruktur og sundhedspleje, og fremstillingsprocessen fokuserer på sikkerhed, nul affald og bevarelse af økologien.

29. Hvordan er arbejdsforholdene på PaperWise-fabrikkerne?

Arbejdsforholdene er moderne og overholder de europæiske standarder for virksomheders sociale ansvar (CSR). PaperWise verificerer dette sammen med uafhængige parter. Papirmaskinerne er for størstedelens vedkommende bygget i Europa.  Avanceret automatisering og mekanisering udelukker tungt arbejde og børnearbejde. Medarbejderne kan frit melde sig ind i en fagforening.

30. Hvad er miljøpåvirkningen fra transport af PaperWise?

PaperWise fremstilles på papirfabrikker i Asien og Sydamerika, hvor der dyrkes og forarbejdes mange landbrugsafgrøder. Fabrikkerne ligger i det samme område, som landbrugsafgrøderne dyrkes i, så vi undgår unødige kilometer af transport. Det europæiske distributionscenter for PaperWise ligger i Holland. Transporten foregår med containerskibe med enten A- eller B-energimærke. Miljøundersøgelser viser, at 1000 kilometer søtransport har samme miljøpåvirkning som 51 kilometer lastbiltransport, når det drejer sig om papir eller pap. PaperWise overvåger nøje transportens miljøpåvirkning og forsøger så vidt muligt at reducere den yderligere. Efter anmodning kan CO2 udledninger fra vores transport kompenseres.

31. Konkurrerer PaperWise med fødevarer?

PaperWise konkurrerer ikke med fødevarer, fordi papiret og kartonen fremstilles af affald fra høsten, og ikke af de spiselige dele. Først tages næringsstofferne fra planten. Derefter anvendes den resterende del af planten, stængler og blade som råmateriale til PaperWise.

32. På hvilken måde bidrager PaperWise til velstand og velfærd?

PaperWise produceres på papirfabrikker i Asien og Sydamerika, hvilket har stor betydning for lokalsamfundene omkring fabrikken. Der investeres i uddannelse, infrastruktur og sundhedspleje, og fremstillingsprocessen fokuserer på sikkerhed, nul affald og bevarelse af økologien.

33. Hvorfor bliver PaperWise ikke fremstillet i Europa?

Papirfabrikker i Europa bruger normalt træer eller affaldspapir som råmateriale. De træer, der anvendes, er heldigvis for det meste fra ansvarlige skove, der er FSC- eller PEFC-certificeret. Træer er meget tilgængelige i Europa. Store papirproducenter er i mange tilfælde også ejere af skovbrugsvirksomheder, hvilket gør det økonomisk vanskeligt at anvende et andet råmateriale end træer. PaperWise produceres på papirfabrikker i Asien og Sydamerika, der er fuldt specialiseret i at forarbejde landbrugsaffald som råmateriale til papir og karton af høj kvalitet. Fabrikkerne ligger i det samme område, som landbrugsafgrøderne dyrkes i, så vi undgår unødige transportomkostninger. Papirfabrikkerne er af stor betydning for lokalsamfundene omkring fabrikken. Der investeres i uddannelse, infrastruktur og sundhedspleje, og fremstillingsprocessen fokuserer på sikkerhed, nul affald og bevarelse af økologi.

34. Hvordan sikrer PaperWise bidraget til Virksomhedernes sociale ansvar (CSR)?

Med Virksomhedernes sociale ansvar (CSR) mener PaperWise, at organisationen kontinuerligt opretholder den rette balance mellem socialt og miljømæssigt ansvarligt iværksætteri med det formål at opretholde organisationens kontinuitet. Retningslinjer som OECD, SA8000, ILO-erklæring, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 26000 danner grundlaget for vores valg og strategi. Naturen er vores inspirationskilde.

35. Er PaperWise egnet til arkivering?

PaperWise-papir er ISO 9706-certificeret, den internationale arkiveringsstandard for holdbart ikke-forgængeligt papir og er egnet til arkivering i op til 100 år. Standarden beskriver levetidskriterierne for træfrit papir inden for styrke, surhedsgrad og ældningsstoffer. ISO 9706-standarden efterspørges ofte af statslige organisationer i forbindelse med arkivlovgivning.

36. Hvor miljøvenlig er emballagen?

PaperWise pakker sit papir og karton med omhu for at beskytte produktet og miljøet. Konkret betyder det, at PaperWise så vidt muligt anvender sine egne papirtyper som emballagemateriale. Bølgekarton som emballagemateriale er fremstillet af genbrugspapir. Vi gør kontiuerligt vores emballage tyndere. Nogle emballager er forsynet med en belægning. Dette gøres for at holde PaperWise-materialer i perfekt stand og for at beskytte mod fugt. PaperWise-emballage er genanvendelig.

37. Er PaperWise fri for genetisk modificerede organismer (GMO’er)?

PaperWise har intet at gøre med genetisk modificerede organismer. De lande, hvorfra PaperWise henter sit landbrugsaffald, tillader ikke genetisk modificering af de pågældende afgrøder.

38. Hvad er forskellen mellem græspapir og PaperWise-papir.

Det vigtigste råmateriale til fremstilling af papir og karton er cellulose, fordi det giver papiret dets robusthed. Ud over cellulose indeholder græspapir og græskarton en lille procentdel græsfibre (mellem 5 % og 30 % i gennemsnit). Det græs, der anvendes til dette, er overskydende græs, som ellers ville blive brændt. Græs består ikke af cellulose, og bidrager ikke til papirets og kartonets robusthed. PaperWise er ligesom almindeligt papir fremstillet af cellulose, hvilket gør det til et robust produkt af høj kvalitet. Cellulosen i PaperWise stammer dog fra landbrugsaffald i stedet for fra træer! Efter at have høstet afgrøder, der er beregnet til konsum, såsom ris, hvede, byg, hamp, sukkerrør med mere, har landmændene i udviklingslandene 80 % af planterne tilbage som ubrugte stængler og blade (landbrugsaffald). Noget af dette landbrugsaffald bliver pløjet ned i jorden, men det meste af det er værdiløst for landmændene og bliver brændt i det fri. Ved at bruge PaperWise er du med til at reducere miljøforurening og spild af værdifulde ressourcer.

Læs hele historien om græspapir i vores blog.

39. Er dit spørgsmål ikke blevet besvaret?

Hvis dit spørgsmål ikke er blevet besvaret, kan du klikke her for at stille dit spørgsmål.

0
×