Koronakrisen reduserer omsetningen, men fører til miljøgevinster

Koronakrisen har forårsaket en nedgang på 50% i PaperWises omsetning for kopipapir blant våre eksisterende kunder! Gitt at PaperWises kopipapir stort sett leveres til bedrifter der de fleste av deres ansatte har begynt å jobbe hjemmefra, er vi ikke overrasket over denne nedgangen. Denne reduserte omsetningen har imidlertid også resultert i miljøgevinster og økt etterspørsel etter bærekraft!

Vi har sett på tallene og sammenlignet noen tall med tidligere år. Siden PaperWise ble til i 2015, har vi levert bærekraftig PaperWise trykk- og kopipapir til over 100 kunder i Nederland og i utlandet. Dette inkluderer ikke grossistene som selger vårt miljøvennlige trykk- og kopipapir. Våre funn viste at omsetningen vår i gjennomsnitt ble halvert blant eksisterende kunder på grunn av koronavirustiltakene. Dette kan forklares med at mange ansatte jobber hjemmefra og ikke tar med seg kopipapiret fra jobben hjem. Vi undrer også på om koronakrisen kan ha vært et siste dytt mot papirløse kontorer.

Frem til 2010 har det europeiske markedet for ulike typer grafisk papir fortsatt å vokse. Dette inkluderer papir for bøker, magasiner, brosjyrer, skrivesaker, konvolutter, samt trykk- og kopipapir (Kilde: CEPI Key Statistics). Fra og med 2010 har vi sett det europeiske markedet for grafisk papir krympe raskt. I 2019 krympet markedet med 40% sammenlignet med 2010. Hovedårsaken til dette er digitalisering. Vi leser nyhetene digitalt. Brosjyrer er erstattet av nettsider. Fakturaer og flyere sendes på e-post, og både kopierings- og utskriftsatferd endres. På årsbasis representerer dette et svinn på nesten 4,5% i året. Til sammenligning er en reduksjon på 50% i trykk- og kopipapir (blant eksisterende kunder) på flere måneder enorm.

Men la oss se på dette i et positivt lys – for her hos PaperWise tror vi på kraften i positiv tenkning. Fra dag én har vi inkludert følgende melding på forsiden av vårt bærekraftige PaperWise-kopipapir: «Naturen kjenner ikke til avfall. Sammen gjør vi avfall om til vakkert papir. Hvis mulig, bruk mindre papir. Hvis du bruker papir, velg PaperWise. Hos PaperWise er vi glade for at koronakrisen også har hatt en positiv effekt ved å drastisk redusere papirbruken. Det bidrar til vårt mål om å gjøre verden til et bedre sted. Selv om PaperWise er det mest bærekraftige trykk- og kopipapiret som er tilgjengelig, er det enda bedre å ikke bruke noe i det hele tatt!

Til tross for reduksjonen i PaperWises omsetning for trykk- og kopipapir (blant eksisterende kunder) på grunn av koronakrisen, har vi lagt merke til at markedet har omfavnet bærekraft i enorm grad. Stadig flere mennesker og bedrifter innser at bærekraft er den nye normalen, snarere enn bare en døgnflue. Etterspørselen etter vareprøver og informasjon av bærekraftig emballasje og trykt materiale har aldri vært høyere. PaperWise fortsetter å vokse sterkt i 2020. Ved utgangen av tredje kvartal i 2020 kunne vi igjen hjelpe 35% flere av kundene våre, sammenlignet med året før, med å nå sine bærekraftsmål. Vi er veldig stolte av dette og svært fornøyd med resultatet. Sammen bidrar vi positivt for å gjøre verden til et bedre sted!

Vil du også vite hvordan du kan bidra positivt til en bedre verden ved å velge PaperWise papir og kartong? Er du interessert i å lære hvordan landbruksrester kan forvandles til råvarer for høykvalitetspapir? Er du åpen for å gå sammen for å sikre en sirkulær økonomi? Vil du gjøre kopipapir tilgjengelig for dine ansatte som jobber hjemmefra? Hvis du svarte ja på et av spørsmålene ovenfor, så kontakt oss eller be om en prøvepakke som inneholder alle papirtypene som PaperWise tilbyr. Vi hjelper deg gjerne.

CONTACT

More blogs

0
×