Header Paperwise sustainable packaging
HVOR BÆREKRAFTIG ER PAPIR EGENTLIG?

Vi er stadig mer bevisste på vår påvirkning på miljøet. Vi samler inn og sorterer avfall og vi velger i økende grad miljøvennlige materialer. Et av de mest gjenkjennelige materialene er papir. For hvor feil vi finner plast, for eksempel, det er papir så bra. Faktisk, i bærekraftbevegelsen vi har startet sammen, er papir ofte det utpekte bærekraftige alternativet til plast. Så du kan konkludere med at papir er mer eller mindre spart i bærekraftsrevolusjonen. Men er det virkelig berettiget? Hvor bærekraftig er papir egentlig? Og hvilke typer bærekraftig papir finnes?     

CO2-FOTAVTRYKKET AV PAPIR

Boken ‘Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming’ av Paul Hawken avslører at papirindustrien slipper ut en sjokkerende mengde CO2. Papirindustrien er faktisk ansvarlig for globale CO2-utslipp som utgjør om lag 7 prosent av de årlige totale globale CO2-utslippene. Til sammenligning står luftfarten for 2,5 prosent. Papirindustrien er altså nesten 3 ganger mer forurensende enn flyindustrien (kilde). Og det ser ikke ut til at vi kommer til å bruke mindre papir. Faktisk, i løpet av de siste 40 årene har papirbruken økt med 400 % på verdensbasis (kilde).

Men hvorfor er det at papir, som vi alle sikkert anser som et ganske miljøbevisst valg sammenlignet med for eksempel plast, kan være så miljøskadelig? Slik gjør du: I Europa bruker vi rundt 80 kg papir per person per år til lesing, pakking og selvfølgelig på toalettet som toalettpapir. Omtrent halvparten av alt papir krever at trær kuttes. Den andre halvparten er resirkulert papir. I gjennomsnitt produserer ett tre 300 kilo papir (kilde). Så for papirbruk hogges det i gjennomsnitt ett tre per 8 innbyggere per år. Med rundt 447 millioner innbyggere, er det nesten 56 millioner trær i året bare for Europa. De felte trærne tar normalt opp i gjennomsnitt 25 kilo CO2 (kilde). Og hvis 56 millioner trær ikke lenger kan absorbere og beholde 25 kilo CO2 per år… Du får bildet: det har en enorm innvirkning på miljøet.

Etter at treet er felt, starter den lange syklusen i produksjonsprosessen fra tre til masse og fra masse til papir. Innenfor hele den produksjonsprosessen foregår det mye energiforbruk og transport, som igjen fører til CO2-utslipp. Papiret blir så trykket med blekk, noen ganger pakket inn igjen i plast og ender fortsatt altfor ofte på steder hvor det ikke kan resirkuleres.

ER PAPIR KOMPOSTERBART?

Og hvis papir havner på steder hvor det ikke kan gjenvinnes, som naturen? Løser da naturen problemet, papir som avfall? Ja og nei. Generelt er papir både biologisk nedbrytbart og komposterbart. Det er en tidsbegrensning for komposterbarhet; innen 2 uker må den ha degradert minst 95 % i et industrielt komposteringsanlegg, da oppfyller det den europeiske standarden for industriell kompostering EN 13432 (kilde). Men mye papir har industrielle tilsetningsstoffer, som kjemikalier, belegg og blekk, som gjør det vanskeligere å nedbryte, noe som gjør kompostering innen 2 uker langt unna tilfellet. Enda viktigere, det er enda bedre for miljøet å ikke kaste papir, men å resirkulere det igjen. Ved å resirkulere papir i stedet for å kaste det, reduserer vi etterspørselen etter nye trefiber fra trær til papirproduksjon. Dette bidrar igjen til å redusere avskogingen. For papiret som ikke resirkuleres er kompostering selvsagt en miljøvennlig avfallsvei.

HVILKE ANDRE TYPER PAPIR (IKKE FRA TRÆR) FINNES DET?

Tradisjonelt papir er kanskje ikke så bærekraftig som du først trodde, men heldigvis finnes det alternativer:

Gresspapir

Gress er rundt oss. I kantene langs motorveier, på beiter der storfe beiter og i tørket form som høy for stalldyr. En stund nå har også gresspapir vært tilgjengelig. Som navnet antyder, er dette papiret delvis laget av gress. De malte gressfibrene tilsettes cellulosemassen og fyllstoffene som trengs for å lage papir. Dette gjør papiret litt mer bærekraftig, da dette tillegget sørger for at det trengs færre trær til produksjon. Dessuten er gressfibrene godt synlige, noe som er et godt synlig element i dette gresspapiret.

Store ulemper med gresspapir og papp er kvalitet, tap og forurensning under produksjonen. Gress er tross alt ikke en cellulose eller fyllstoff og bidrar derfor ikke til papirets og pappets styrke og glatthet. Jo høyere andel gress, jo lavere kvalitet på papiret. Følgelig består gresspapir i praksis ofte av bare 5 % til 10 % gress. I gresspapp er andelen gress litt høyere fordi materialet er tykkere. En annen ulempe er at 50 % av gresset går tapt under papirproduksjonen og ikke havner i papiret. Gresset som går tapt under papirproduksjon forurenser avløpsvannet fordi det er organisk materiale. Når gresspapir eller gresspapp er resirkulert, oppstår ytterligere 50 % tap av gress som går tapt under produksjonen. Energien til prosessering er da ubrukelig. Gresset som så går tapt igjen forårsaker ytterligere forurensning av avløpsvannet.

Tomatpapir, betepapir, kakaopapir

Flere og flere alternative fibre brukes til å lage papir. Så lenge vi redder treet er ideen. I løpet av de siste 10 årene har mange typer papir laget av alternative fibre blitt lagt til. Det samme gjelder tomatpapir, rødbetepapir og kakaopapir som gresspapir. Fibrene som brukes er ikke cellulose, gir ikke kvalitet og blandes med tremasse fra trær i små proporsjoner. Som gresspapir høres navnene tomatpapir, rødbetepapir og kakaopapir fantastisk ut, og papirene ser vakre ut med disse alternative fibrene. Dette er hovedårsaken til populariteten til disse nye avisene. Tomatpapir, betepapir og kakaopapir er altså en svært liten mengde mer bærekraftig enn papir fra trær, men vi skal ikke overvurdere effekten.

Bambus papir

I motsetning til hva mange tror, er ikke bambus et tre, men en gressart. Og i motsetning til gresspapir, tomatpapir, rødbetepapir og kakaopapir, kan bambuspapir lages av 100 % bambus. Bambus må imidlertid kuttes ned for å lage papir, mens bambus absorberer betydelig mer CO2 enn løvtrær.

En stor fordel bambus har fremfor trær i så måte er at den vokser tilbake mange ganger raskere. En stor ulempe med bambuspapir er at det krever en lang og komplisert prosess å forvandle bambus til papir. Dette gjenspeiles i prisen (kilde). Bambus er, i likhet med trær, en primær råvare. Dette betyr at bambus, i likhet med trær, dyrkes spesielt for papir. I motsetning til tomatpapir, betepapir og kakaopapir hvor fibrene er en sekundær råvare. Disse fibrene forblir etter at maten er fjernet fra planten.

Papir fra landbruksavfall

Når bonden har høstet sin hvete, bygg, rug, ris, hamp eller sukkerrør, blir landbruksavfallet igjen på åkeren. Tenk på de ikke-spiselige bladene og stilkene. I utviklingsland blir dette avfallet brent på åkrene og går tapt i prosessen. Men hva om vi brukte det landbruksavfallet til å lage papir? Det er akkurat det PaperWise har gjort siden 2015. Fra stilkene og bladene som er til overs etter høsting, utvinnes cellulose, som er hovedingrediensen i papir. Papiret, som ofte består av 100 % landbruksavfall, er av høy kvalitet og resirkulerbart. Med denne produksjonsmetoden er det få om noen trær som blir hugget ned for å lage papir (fordi cellulosen utvinnes fra landbruksavfall i stedet for trærne) og naturmateriale som ellers ville gått til spillo, får et nytt liv.

DET MEST BÆREKRAFTIGE VALGET

Det er klart at papir ikke nødvendigvis er bærekraftig, og det lønner seg å se på alternativer. Miljøpåvirkningen av PaperWise sitt papir er så mye som 47 % lavere enn papir fra trær og 29 % lavere enn resirkulert papir. I tillegg er PaperWise fullstendig karbonnøytralt, noe som gjør det til en mer bærekraftig løsning på dagens papir fra trær. Bruk av landbruksavfall som råstoff hindrer at skadelige stoffer slippes ut i luften ved å brenne landbruksavfallet. Rester som ellers ville gått til spille får et nytt liv, og dessuten tjener bonden noe ekstra. Både mat- og landbruksavfall gir nå økonomisk verdi. Samtidig går det ikke på akkord med kvaliteten og papir fra landbruksavfall kan resirkuleres opptil 7 ganger, akkurat som papir fra trær. Dette gjør PaperWise sitt papir til det mest bærekraftige alternativet til vanlig papir.

Ved å bytte til PaperWise sitt papir har 95 800 trær allerede ikke måttet kuttes (siden PaperWises oppstart), og dermed unngår man totalt 1 331 ha med avskoging. Et område på størrelse med 1980 fotballbaner. Men PaperWise er ikke ferdig ennå. PaperWise vil fortsette arbeidet med å få andelen landbruksavfall som råstoff til papir og papp så høy som mulig. PaperWise vil gjøre dette sammen med produsenter, sertifiseringsorganer, politikere, miljøorganisasjoner, kunder og alle som ønsker å bidra til en bedre, bærekraftig verden. Dette er den eneste måten å sikre at enda flere trær kan bli stående og at enda mer landbruksavfall – som ellers ville gått til spillo – får et nytt liv som papir. Først når barn lærer på skolen at papir er laget av landbruksavfall, vil PaperWise ha nådd målet sitt!

CONTACT

More articles

0
×