Header Paperwise sustainable packaging
BIDRA TIL CSR OG VELG BÆREKRAFTIG TRYKK

Corporate Social Responsibility (CSR) er på dagsordenen. Stadig flere bedrifter er bevisste på hvilken påvirkning de har på mennesker, miljø og samfunn, og denne bevisstheten er ledsaget av en stadig grønnere praksis. Bedrifter og deres kunder anerkjenner i økende grad viktigheten av bærekraftig drift, noe som øker etterspørselen etter bærekraftige produkter.

Hvert år trykkes hundrevis av millioner av brosjyrer, magasiner og rapporter, en prosess som krever store mengder materialer som er skadelige for miljøet. Ved å gå over til bærekraftig trykk bidrar du til å redusere belastningen på miljøet. Forskning viser at folk setter pris på bærekraftige produkter, samtidig trenger ikke dette gå på bekostning av kvaliteten. Er du klar til å ta steget over til bærekraftig trykk?

Hva er bærekraftig trykk? 

I Europa er nesten 80 % av alle trykksaker skrevet ut på papir, og tradisjonelt har de fleste trykksaker en betydelig miljøpåvirkning. Selv om mange naturmaterialer brukes i papirtrykk, tømmes naturressurser unødvendig i produksjonsprosessen. Bare tenk på alle trærne som felles for å lage papir. I den tradisjonelle papirindustrien brukes trær som primærråvare for produksjon av papir og kartong. Det betyr at treet er plantet for å bli felt for papir. De fleste treslag i Europa har en veksttid på mellom 15 og 80 år – så lang tid tar det for et tre å vokse seg ferdig før det kan bli til papir. I tillegg tilsettes kjemikalier for å oppnå et godt sluttresultat. Hvorfor belaste miljøet med unødvendig trefelling og miljøforurensning når det finnes en annen måte å gjøre ting på?

Heldigvis finnes det mer bærekraftige alternativer til konvensjonelle trykkmaterialer laget av trær eller resirkulert papir. For eksempel miljøvennlige trykksaker laget av PaperWise-papir. PaperWise er papir og kartong laget av landbruksavfall. De ikke-spiselige stilkene og bladene som er igjen etter innhøstingen brukes til å lage miljøvennlig papir og kartong. Råvarer og landareal er en knapp ressurs, og PaperWise mener at vi må bli stadig smartere i vår bruk av råvarer og jord. Hvorfor bruke primære råvarer – som trær – til produkter, når det er nok av sekundære råvarer tilgjengelig? PaperWise gir landbruksavfall et nytt liv. Ved å velge bærekraftig trykk fra PaperWise reduserer du karbonavtrykket. Miljøpåvirkningen fra PaperWise-papir er 29% lavere enn resirkulert papir, og 47% lavere enn papir laget av trær. Ved å velge PaperWise papir og kartong reduserer du karbonavtrykket ditt og bidrar til bedriftens samfunnsansvar. Wise With Waste.

PaperWise-sustainable-paper-board-agri-wise-with-waste-eco-printing-printingmatters-images3

Bærekraftig og sosialt ansvarlig papir 

Bærekraftig papir og kartong fra PaperWise er ikke bare bærekraftig, det er også etisk. Produksjonen foregår i fabrikker i Sør-Amerika og India, hvor sysselsetting bidrar sterkt til velstand. Det investeres også i utdanning, infrastruktur og helsevesen. Dessuten mottar de lokale bøndene ikke bare penger for sine spiselige avlinger, men også kompensasjon for landbruksavfallet (de ikke-spiselige stilkene og bladene som blir igjen etter innhøstingen). På denne måten bidrar fabrikkene der PaperWise produseres betydelig til lokalsamfunnene.

CO2-nøytralt avtrykk med PaperWise-papir 

CO2-nøytralt avtrykk med PaperWise-papir revolusjonerer papirindustrien. Ved å bruke stilker og blader som er til overs etter høsting får avfallet ny verdi. Landbruksavfall som ellers ville blitt brent, bidrar nå til at vi slipper unødvendig felling av trær for papirproduksjon. PaperWise har sørget for at mer enn 31 800 trær har blitt spart siden oppstarten. Det tilsvarer 4300 fotballbaner. Foruten den lave miljøpåvirkningen og ingen trefelling, er PaperWise papir og kartong også CO2-nøytrale. Drivhusgasser som CO2, metan, lystgass og F-gasser som fortsatt frigjøres i produksjonskjeden fra anlegg til lager, kompenseres av PaperWise med Standard Gold Certificates. På denne måten vet folk som velger PaperWise at de bidrar positivt til en bedre verden.

Ved å få materiellet ditt trykt på det bærekraftige papiret til PaperWise, bidrar du til et renere miljø og et sosialetisk ansvarlig samfunn. Velger du PaperWise velger du ikke bare bærekraft, CO2-nøytralitet og sosialetisk ansvar. Du velger også kvalitet. PaperWise-papiret oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene, er rimelig og egnet for praktisk talt alle trykksapplikasjoner, som bøker, magasiner, brosjyrer, flyere, kalendere, visittkort, kalendere, kort, skriveblokker, notatbøker, konvolutter og årsrapporter. PaperWise hvitt kopipapir er sertifisert for arkivering i opptil 100 år (i henhold til ISO 9706).

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco printing printingmatters images2

Hvorfor velge øko-trykk?  

Som beskrevet er miljøpåvirkningen av konvensjonell trykking svært stor. Verdifull mark brukes til ensidig plantasjeskog, kjemiske produksjonsprosesser av papir forurenser økosystemet, og CO2-utslippene fra den totale papirindustrien er større enn hele verdens samlede luftfart (kilde). Dermed er miljøpåvirkningen av konvensjonelle trykkeprodukter svært høy. Har du behov for vanlige trykksaker, kan du derfor i betydelig grad bidra til å redusere miljøforurensning ved å velge bærekraftige trykksaker. Et relativt lite valg, med stor innvirkning på miljøet. Sammen kan vi utgjøre en forskjell og gjøre verden til et bedre sted!

Men ikke alene. Forskning fra PWC i 2019 har vist at 30% av nederlandske forbrukere aktivt leter etter miljøvennlige produkter. På verdensbasis er denne prosentandelen 37% ifølge den samme forskningen. Bruken av bærekraftige trykkmaterialer passer derfor helt inn i den positive bevegelsen som stadig flere etterlyser.

Forskning viser at sosiale og miljømessige risikoer kan ha en strukturelt negativ innvirkning på bedrifters langsiktige lønnsomhet. Ser man på det fra den positive siden, viser forskning fra University of Oxford at 88% av bedrifter som aktivt tilpasser seg miljømessig og sosialt etiske prosesser oppnår bedre driftsresultater enn de som ikke gjør det. Bærekraftig trykk er altså ikke bare positivt for forbrukerne og for samfunnet, men også for bedrifter.

Lurer du på hva du kan bruke bærekraftige PaperWise-produkter til? La deg inspirere av de mange mulighetene nedenfor.

Bærekraftig trykking: bøker 

Enten du velger PaperWise White eller den ublekede PaperWise Natural som består av 100% landbruksavfall og har en naturlig farge; dine trykksaker får et moderne uttrykk og er bærekraftig uten at det går på bekostning av kvaliteten. Dessuten gjør det forfattere i stand til å trykke bøker med minst mulig økologisk fotavtrykk. Ulike gramvekter er tilgjengelig for omslag og innholdssider. Hvis du velger PaperWise bærekraftig papir, vil du kanskje også være åpen om ditt bærekraftige valg, for eksempel i kolofonen. PaperWise har bærekraftslogoer tilgjengelig, og hjelper deg gjerne i din kommunikasjon.

PaperWise sustainable paper book eco friendly printing circularbusiness

Slitesterk trykt bok med omslag av PaperWise Natural Coated 1 side White 342 gram trykt på PaperWise White 110 gram.

PaperWise sustainable printing paper eco board books HBO

Bærekraftige trykte bøker laget av CO2-nøytralt og miljøvennlig PaperWise papir og kartong.

PaperWise eco paper board promo printing brochure leaflet folder book sustainable office top tends toptrends

Slitesterk trykt bok med omslag av PaperWise Natural Coated 1 side White 342 gram trykket på PaperWise White 110 gram.

PaperWise eco paper board promo printing brochure leaflet folder book sustainable office trilliondollarshift

Slitesterk trykt bok med sider trykket på PaperWise White 110 gram.

PaperWise eco paper board magazine sustainable printing book colophon logo

Slitesterk trykt bok med omslag av PaperWise Natural Coated 1 side White 342 gram trykket på PaperWise White 110 gram.

Bærekraftig trykt bok med omslag og sider av PaperWise Natural 150 gram.

Bærekraftig trykking: magasiner

Når du gir ut et bærekraftig bedriftsmagasin, kan det være et (øko)logisk valg å velge PaperWise sitt miljøvennlige papir.

På denne måten øker du din synlighet blant kolleger, kunder og forretningsforbindelser samtidig som du reduserer ditt økologiske fotavtrykk. Det bærekraftige PaperWise White 100 grams papiret er ideelt for å trykke innsiden av et magasin. Omslaget kan for eksempel være laget av solid ubleket ensidig hvitbelagt PaperWise Natural 342 grams kartong.

På denne måten kombinerer du slitestyrke og et utseende av høy kvalitet.

PaperWise eco friendly magazine inhouse socially responsible CSR circular printing VanOers

Bærekraftig trykt forretningsmagasin med omslag av PaperWise Natural Coated 1 side White 342 gram trykket på PaperWise White 110 gram. Les mer i bloggen vår.

PaperWise environmentally friendly paper magazine socially responsible sustainable printing

Slitesterk trykt magasin med omslag av PaperWise Natural 295 gram trykket på PaperWise White 90 gram.

PaperWise environmentally friendly paper magazine socially responsible sustainable printing

Bærekraftig trykte magasiner laget av CO2-nøytralt og miljøvennlig PaperWise papir og kartong.

Bærekraftig utskrift: brosjyrer og flygeblad 

Bærekraftig trykk: reklametrykksaker, som flyere og brosjyrer, har ofte et dobbelt formål: det må formidle et budskap på en kraftfull og tydelig måte, men det har også en midlertidig karakter. Selv om materialet skal være vakkert nok til å beholde, ender slike trykksaker ofte som avfall på sikt. Med dette i bakhodet er det viktig å sikre at det trykte materialet er bærekraftig og har minst mulig påvirkning på miljøet. Da er det godt å vite at PaperWise-trykksaker kan resirkuleres opptil 7 ganger. PaperWise papir og kartong kan også blandes med andre papirtyper.

PaperWise eco paper board promo printing brochure leaflet folder sustainable office Moonen Moonenpackaging

Bærekraftig brosjyre med omslag av PaperWise Natural 295 gram trykt på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise environmentally friendly paper brochure organic leaflet sustainable printing Meglerhuset Norway


Bærekraftig brosjyre med omslag av PaperWise Natural 295 gram trykt på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise sustainable paper eco magazine leaflet brochure printing gaia park

Bærekraftig brosjyre trykket på PaperWise Natural 295 gram.

Bærekraftig utskrift: konvolutter & skrivesaker  

Leter du etter bærekraftige skrivesaker? Begge standardene for skrivesaker, 80 og 90 gram, finner du hos PaperWise. Det bærekraftige hvite brevpapiret laget av PaperWise White har svært lav miljøpåvirkning og er bleket med Elemental Chlorine Free (ECF). Den er egnet for trykk i full farge og svart-hvitt, for alle skrivere i svart-hvitt og farger og er utmerket for dobbeltsidig trykk.

Vil du ha matchende miljøvennlige konvolutter? Foruten 80 og 90 grams papir, kan du også velge et mer luksuriøst utseende ved å gå for en tyngre gramvekt som PaperWise White 110 gram. Konvolutter kan også trykkes med logoen din og annen merkevarebygging, i farger eller svart-hvitt.

PaperWise eco friendly paper board office sustainable envelopes mailing white natural

Bærekraftig munnspillkonvolutt trykket på C02 nøytral, ubleket PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise eco friendly paper board office sustainable envelopes mailing white natural


Bærekraftig vinduskonvolutt trykket på ECF-bleket PaperWise White 90 gram.

PaperWise socially responsible paper board eco packaging office envelopes mailing webshop Star Socks

Bærekraftig postkonvolutt trykket på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise socially responsible paper board eco packaging office envelopes mailing webshop vanhulley


Bærekraftig konvolutt trykket på PaperWise Natural 150 gram.

PaperWise eco friendly paper writingpaper letterhead socially responsible CSR circular printing Zalsman

Bærekraftige skrivesaker trykket på ECF-bleket PaperWise White 90 gram.

PaperWise environmentally friendly paper board mailing envelope natural office printing BamboNature

Bærekraftig postkonvolutt laget av ubleket PaperWise Natural 295 gram.

Bærekraftig utskrift: kort 

Postkort, gratulasjonskort, bursdagskort, julekort, kondolansekort, gratulasjonskort, bryllupskort, fødselskunngjøringer eller notatkort: PaperWise tilbyr bærekraftige kort med lavest mulig miljøpåvirkning. Kort trykket på PaperWise Natural har et naturlig lysebrunt ‘øko-look’ og er laget av 100 % landbruksavfall. PaperWise Natural kan perfekt kombineres med både farge- og svart-hvitt-trykk.

PaperWise-eco friendly paper sustainable stationery cards wrapping gift printing packaging silly goose

Bærekraftige kort trykket på ubleket PaperWise Natural 295 gram.

PaperWise eco friendly paper board sustainable card greetingcard holidaycard office promo Achmea

Bærekraftig forretningsjulekort trykket på ubleket PaperWise Natural 295 gram.

PaperWise sustainable paper board eco cards stationery office printing matter


Et utvalg av bærekraftige kort trykket på PaperWise kartong laget av landbruksavfall.

Bærekraftig utskrift: årsrapporter & CSR rapporterer  

CSR-rapporter (corporate social responsibility) egner seg selvsagt svært godt for trykk på PaperWise. Fordi PaperWise produserer papir og kartong på en miljømessig og sosialt etisk måte, er det et perfekt alternativ for CSR-rapporter. Ved å trykke også en vanlig årsrapport på PaperWise-papir, kan CSR-karakteren til en bedrift forsterkes betraktelig.

PaperWise eco paper board sustainable printing annual report magazine book CSR MVO KPN

Bærekraftig årsrapport for KPN trykket på PaperWise White 90 gram: miljømessig og sosialt ansvarlig.

PaperWise sustainable paper annual report CSR eco friendy printing Tony'sChocolonely

Bærekraftige årsrapporter for Tony’s Chocolonely trykket på PaperWise White 90 gram.

PaperWise socially responsible eco paper board sustainable printing annual report reports Cycloon

Bærekraftig CSR-rapport trykket på PaperWise Natural 150 gram: ubleket og CO2-nøytral.

PaperWise hjelper deg med å kommunisere ditt bærekraftige valg for PaperWise-papir ved å tilby alle slags bærekraftslogoer. Med en ‘PaperWise Produktlogo’ kan du vise at du bruker PaperWise-produkter som bidrar til et bærekraftig samfunn. Denne bærekraftslogoen kan brukes på alle typer trykksaker. På denne måten kan du utgi CSR-rapporter med en miljøbevisst skråstilling og samtidig uttrykke din forpliktelse til samfunnsansvar.

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco printing printingmatters images4

Bærekraftig trykk: planleggere og kalendere 

PaperWises bærekraftige papir og kartong er utmerket for trykk av planleggere og kalendere. Det ubestrøkede papiret er veldig enkelt å skrive på, helt uten blekkflekker. Ideell for planleggere og kalendere. For omslagene er tykkere papirtyper tilgjengelig på over 245 g/m2.

Foruten PaperWise White, er det lysebrune PaperWise Natural også perfekt for trykk av bærekraftige skrivesaker. Det ublekede PaperWise Natural, som er laget av 100 % landbruksavfall, gir dine kalendere og planleggere en naturlig øko-look som visuelt understreker ditt miljøvalg og appellerer til mange forbrukere. Når du velger PaperWise, velger du bærekraftige skrivesaker uten å gå på kompromiss med kvalitet eller et luksuriøst utseende.

PaperWise eco friendly paper calender agenda writing pad notebook sustainable stationery office Agrar ZettlerKalender

Bærekraftige kalendere og planleggere trykket på PaperWise Natural 295 gram og PaperWise Natural 70 gram.

PaperWise socially responsible paper board sustainable stationery calenders agenda CSR Rabobank

Bærekraftige kalendere fra Rabobank med PaperWise White 110 grams omslag og PaperWise White 90 grams interiør.

PaperWise-eco-paper-calender-agenda-writing pad notebook socially responsible stationery office MooiGraphicStudio

Bærekraftige skrivesaker fra Mooi Graphic Studio trykket på PaperWise Natural 295 gram og PaperWise Natural 90 gram.

Bærekraftig trykk: skrivebøker og notatbøker 

Skrive- og notatbøker er hendige å bruke og fine å gi. Gi ditt bidrag til et bedre miljø ved å velge miljøvennlig papir fra PaperWise. Til omslaget er for eksempel den ublekede PaperWise Natural-kartongen laget av 100 % landbruksavfall tilgjengelig i 295 gram. Til innsiden passer Elementary Chlorine Free (ECF) bleket PaperWise White på 90 gram eller mer. Eller velg ubleket PaperWise Natural-papir med en naturlig lysebrun farge. Hvis du velger bærekraftig PaperWise-papir, vil du kanskje også formidle ditt bærekraftige valg på både omslaget og innsiden. PaperWise har bærekraftslogoer tilgjengelig og hjelper deg gjerne i din kommunikasjon.

PaperWise-socially-responsible-paper-writing-pad-notebook-office-sustainable-stationery-UnitedEconomy (2)-min

Bærekraftige skriveblokker fra Mooi Graphic Studio trykket på PaperWise Natural 70 gram i kombinasjon med PaperWise Natural 90 gram.

PaperWise sociall responsible paper writing pad notebook office sustainable stationery UnitedEconomy

Bærekraftig notatblokk for United Economy med PaperWise Natural 295 grams omslag og PaperWise White 80 grams interiør.

PaperWise-sustainable-paper-notebooks-white-notes-eco-stationery organic writing pad office

Bærekraftige notatbøker med PaperWise Natural 295 grams omslag og PaperWise White 80 grams interiør.

Bærekraftig trykk: visittkort 

Visittkort hører fortiden til? Det kunne ikke vært lenger unna sannheten! På verdensbasis trykkes det fortsatt 27 millioner visittkort hver dag (kilde). Og det er ikke overraskende, for med de rette valgene kan visittkortene gi litt av et inntrykk! Hold tritt med nåtiden, ikke ved å droppe visittkort, men ved å velge visittkort med minst mulig økologisk fotavtrykk. Uansett hvor enkelt eller fancy visittkortet er, er PaperWise-papir laget av landbruksavfall alltid egnet. Den er perfekt for trykk i full farge eller svart-hvitt. Fortrykk er også et alternativ og gir visittkortet ditt det lille ekstra.

PaperWise eco sustainable paper board printing business cards office promo printingmatters

Bærekraftige visittkort trykt på ubleket CO2-nøytral PaperWise Natural 295 gram.

PaperWise sustainable paper board eco friendly name badge printing office promo tradeshow congres businesscard

Slitesterke visittkort trykket på PaperWise Natural Coated 1 Side White 342 gram.

PaperWise eco sustainable paper board printing business cards office promo printingmatters


Bærekraftige visittkort trykt på ubleket CO2 nøytral PaperWise Natural 295 gram.

Bærekraftig utskrift: mapper 

Mapper laget av PaperWise Natural-kartong har en naturlig lysebrun farge. PaperWise Natural er ubleket, laget av 100% landbruksavfall og kan resirkuleres opptil 7 ganger gjennom den vanlige resirkuleringsordningen. Du kan for eksempel velge PaperWise Natural 226 gram. All PaperWise papir og kartong, både ECF-bleket og ubleket, er perfekt for trykk i farger eller sort/hvitt. Og hvis du ønsker å kommunisere på en subtil måte at mappen din er laget av miljøvennlig kartong fra landbruksavfall har vi også PaperWise bærekraftslogoer du kan bruke. Wise With Waste!

PaperWise agriwaste sustainable paper board eco printing book leaflet folder Norway

Bærekraftig mappe trykket på PaperWise Natural 295 gram laget av 100% landbruksavfall.

PaperWise socially responsible eco paper board folding leaflet brochures office printing


Bærekraftige mapper laget av ubleket CO2 nøytral PaperWise Natural 226 gram.

PaperWise sustainable paper board agriwaste office eco printing folder insert inside promo


Bærekraftig mappe av PaperWise Natural 295 gram: sosialt ansvarlig og miljøvennlig.

Bærekraftig utskrift: kopiering og utskriftspapir 

Bærekraftig trykk: kopipapir “Det er bare kopipapir”, tenker du kanskje. Og det er det. Nettopp fordi det er et så normalt, mye brukt produkt, innser man ofte ikke hvilken påvirkning det kan ha å velge en miljøvennlig variant. Kopipapir brukes hovedsakelig til å distribuere informasjon raskt og enkelt, eller for å ta notater. Alle bruker det, enten det er hjemme eller på jobb, og nettopp derfor har kopiering og trykk på papir en så stor innvirkning på miljøet. Det meste av kopipapir er laget av trær med en veksttid på mellom 15 og 80 år. Det tar altså mange år for trær å vokse og bli klare for felling, mens brukstiden på kopipapir er relativt kort. Hos PaperWise viser vi at dette kan gjøres annerledes. PaperWise Natural Copy & Printing A4 72 grams papir, laget utelukkende av landbruksavfall, tilbyr løsningen for folk og bedrifter som leter etter det mest miljøvennlige og bærekraftige kopipapiret.

Ved å velge PaperWise bidrar du til ekstra inntekt for bønder i utviklingsland, men også til ren luft fordi landbruksavfallet ikke lenger må brennes opp. Det ublekede PaperWise Natural-papiret har en lysebrun farge og har derfor et bærekraftig utseende. PaperWise Natural 72 grams kopipapir føles like solid som bleket 80 grams hvitt papir fra trær, men er 10% lettere, en annen fordel med å ikke bleke papir.

Hvis du fortsatt foretrekker hvitt kopipapir, gjør du likevel et miljøvennlig valg ved å velge PaperWise White kopipapir. PaperWise White kopipapir A4 er tilgjengelig i 75 og 80 grams papir. PaperWise White A3 kopipapir er tilgjengelig i 80 grams papir. PaperWise kopipapir passer for alle skrivere og gir skarp utskrift i farger og sort/hvitt, også dobbeltsidig. Dessuten er det hvite PaperWise kopipapiret sertifisert for arkivering i opptil 100 år (ISO-9706). Etter bruk er alt PaperWise kopipapir resirkulerbart gjennom den vanlige resirkuleringsprosessen.

PaperWise eco friendly copy printing paper A4 75gram sustainable stationere office

Bærekraftig PaperWise Hvitt kopipapir A4 75 gram. CO2-nøytral. Kjøp her.

PaperWise Natural CSR copy printing paper A4 72gram wisewithwaste sustainable eco friendly paper office


Bærekraftig ubleket PaperWise Natural kopipapir A4 72 gram laget av 100% landbruksavfall! Kjøp her.

paperwise eco friendly sustainable copy printing paper a4 80 gram csr office 7


Bærekraftig PaperWise White kopipapir A4 80 gram. Samfunnsansvarlig og miljøvennlig. Kjøp her.

Råd fra PaperWise 

Tips fra PaperWise. Hos PaperWise vet vi hvilke utfordringer bedrifter kan møte når det kommer til klimanøytralt trykk. Hvordan lar du for eksempel kundene vite at du bruker bærekraftig papir? Det kan også dukke opp spørsmål om egnetheten til PaperWise papir og kartong for ulike formål.

PaperWise papir og kartong oppfyller de høyeste kvalitetsstandardene, er enkle å skrive ut på og er ideelt for bærekraftig trykk av blant annet visittkort, brosjyrer, magasiner, årsrapporter og mer. Og ved å bruke en av produktlogoene fra PaperWise kan du på en stilig og subtil måte vise at du har tatt et valg for bærekraftig og sosialt ansvarlig papir og kartong.

PaperWise sustainable paper board agri wise with waste eco printing printingmatters images5

Vi vil gjerne hjelpe deg på din bærekraftige vei  

Vi vil gjerne hjelpe dere på reisen mot bærekraft. Hvis du trenger råd om valg av riktig type papir eller kartong, om du lurer på de ulike bruksmulighetene eller hvis du har andre spørsmål, så er ekspertene hos PaperWise er klare til å hjelpe deg.

CONTACT

More articles

0
×