sustainable development goals

VISION

Bidrage til en bedre verden. Ved at være det førende mærke inden for fremstilling af miljøvenligt og socialt ansvarligt papir og karton af landbrugsaffald. Målene for bæredygtig udvikling er vores kompas. Vi vil fortsætte, indtil børn i skolen lærer, at papir og karton er fremstillet af landbrugsaffald!

Hvorfor startede vi PaperWise

Det nuværende system, som verden fungerer med, er ikke længere bæredygtigt. Råmaterialerne er ved at slippe op, biodiversiteten er faldende, miljøforureningen er stigende, klimaet ændrer sig, og mere end tre milliarder mennesker lever under fattigdomsgrænsen med en indkomst på under 5,50 USD (4,85 EUR) om dagen, hvoraf mere end 750 millioner mennesker lever for mindre end 1,90 USD (1,65 EUR) om dagen (kilde: World Bank, Piecing Together the Poverty Puzzle 2018). PaperWise ønsker at yde et positivt bidrag til en bedre verden ved at fokusere på sociale og miljømæssige aspekter. FN’s mål for bæredygtig udvikling er vores kompas.

Hvordan PaperWise ønsker at yde et positivt bidrag

Når afgrøder som ris, hvede, byg, korn, majs, hamp og sukkerrør forarbejdes, bliver 80% af planten – dens stængler og blade (landbrugsaffald) – efterladt ubrugt. På verdensplan produceres der hvert år milliarder af tons landbrugsaffald. I øjeblikket brændes det meste af dette landbrugsaffald. I den udviklede verden sker det i biomassekraftværker. I de fattigere dele af verden brændes landbrugsaffaldet i det fri, hvilket medfører tab af værdifulde ressourcer, unødvendige CO2-udledninger, miljøforurening af jorden og smog som følge af røgen. Hundredvis af millioner af små landbrugere med meget lave indkomster i udviklingslandene får kun indkomst af den mad, som planterne producerer, hvilket kun er 20% af den egentlige plante.

Det europæiske marked for papir og karton er over 100 mia. EURO værd og udgør 20% af det globale marked. I øjeblikket fremstilles 50% af papir og karton af træer fra plantageskove, og 50% fremstilles af genbrugspapir. Hvert år reduceres det samlede skovareal på verdensplan med arealer der svarer til størrelsen på tusindvis af fodboldbaner. Dette er til skade for biodiversiteten, CO2-binding og ren luft. Træ fra skove er et primært råmateriale, som det tager mellem 10 og 80 år at dyrke. Landbrugsaffald er et sekundært råmateriale, der skabesi løbet af et år. Ved at bruge landbrugsaffald som råmateriale til papir og karton får vi både fødevarer og råmateriale til papir og karton fra den samme plante og det samme stykke jord. Ud fra et økologisk perspektiv er dette meget mere logisk og bedre. Derudover giver det os mulighed for at skabe et system, hvor landmændene modtager kompensation for de fødevarer, de producerer, samt kompensation for landbrugsaffald.

Mission

PaperWise er en ny generation af miljøvenligt og socialt ansvarligt papir og karton, der fremstilles ved hjælp af stængler og blade fra planter, der er tilbage efter høsten. Vores produkters miljøpåvirkning er 47% lavere end papir fremstillet af træer og 29% lavere end genbrugspapir. PaperWise produceres på fabrikker i Indien og Sydamerika, hvilket gør en stor forskel for lokalsamfundene. Der investeres i uddannelse, infrastruktur og sundhedspleje, og fremstillingsprocessen er rettet mod sikkerhed, nul affald og bevaring af den lokale økologi.

Det er vores ambition at ændre papirindustrien og yde et positivt bidrag til velfærd og naturen verden over. PaperWise er skalerbar, og kan anvendes i hele papirindustrien med de nødvendige tilpasninger. Konceptet skal være mere kendt. Hvis du gerne vil være med til at give landbrugsaffald et andet liv, forhindre spild af værdifulde råmaterialer og bidrage til virksomhedernes sociale ansvar, så brug PaperWise – be Wise With Waste.

0
×