Ved å bruke EN 13432-standarden kan du forbedre kvaliteten, og redusere kostnader

En strand full av pommes frites-rester og matemballasje etter en herlig sommerdag. En park full av plastkopper etter et utendørs-arrangement. Dette ser man desverre altfor ofte. Selv et gammelt bananskall, som i utgangspunktet er naturlig avfall, men som har et ikke-nedbrytbart klistremerke, bidrar til å forurense miljøet vårt. Med en stadig økende mengde plast og annet ikke-nedbrytbart avfall, ser vi at ting ikke kan fortsette slik.

Dette har ført til at Europaparlamentet har iverksatt tiltak for å drastisk redusere bruken av plast blant bedrifter og forbrukere. Et eksempel på dette, er loven som forbyr gratis distribusjon av plastposer.

Innenfor det europeiske emballasjedirektivet brukes det også en standard for å sertifisere biologisk nedbrytbarhet: EN 13432. En standard som flere og flere selskaper må forholde seg til. Hva er det egentlig, hva betyr det for deg og hvordan kan du overholde det? Og kan du bruke det til din fordel?

Hva er EN 13432?

Ord som ‘biologisk nedbrytbart’, ‘biobasert’ eller ‘komposterbart’ blir stadig mer vanlig etter hvert som bruken av ikke-nedbrytbare materialer minker. Den europeiske standarden EN 13432 ble opprettet på grunn av spredning – og noen ganger misvisende bruk – av disse begrepene. Den spesifiserer hvilke egenskaper et materiale må ha for å faktisk bli betraktet som “biologisk nedbrytbart” eller “komposterbart”. Hvis et materiale, som matemballasje eller bæreposer, oppfyller denne standarden, betyr det at det kan resirkuleres gjennom biologisk nedbrytning.

EN 13432 sier dermed noe om nedbrytbarheten til materialet, ikke nødvendigvis om råvarene. Det er viktig å differensiere mellom råvarer og nedbrytbarhet. For det at emballasjematerialet er biobasert (laget av biobaserte materialer) betyr ikke at det automatisk  også er biologisk nedbrytbart. Ved å bruke bæreposer eller emballasjematerialer som er i samsvar med EN 13432-standarden kan du være sikker på at de er komposterbare, og at de derfor har mye lavere påvirkning på miljøet enn emballasje som ikke samsvarer med denne standarden.

Hvorfor er EN 13432 viktig?

Først og fremst ble EN 13432-standarden opprettet for å gi klarhet en gang for alle om komposterbarheten til et produkt. Ved å bruke en etablert standard kan bedrifter demonstrere at de er miljøbevisste i sitt valg av materialer.

Men den underliggende årsaken er enda viktigere. Bruk av fossile råvarer og energi er en enorm belastning for miljøet. Søppel og mikroplast forurenser i økende grad ulike økosystemer. EN 13432-standarden gjør at både selskaper og forbrukere blir oppmerksomme på nedbrytbarheten til emballasjen de bruker. Denne bevisstheten øker etterspørselen etter EN 13432-merket emballasje. Dette reduserer bruken av materialer som er vanskelige å bryte ned, noe som på sikt kan redusere belastningen på miljøet drastisk.

For eksempel kan papir- og kartongemballasjer som oppfyller denne standarden brytes ned i løpet av noen få måneder. Samtidig kan emballasjemateriale laget av konvensjonell plast (petroleumsbasert) av samme størrelse, ta titusenvis av år før de er brutt fullstendig ned. Og i løpet av hele denne tiden utgjør det en belastning for miljø, flora og fauna. Innføringen av EN 13432-standarden gjør det mulig for oss å vise til at et materiale etterlater et begrenset avtrykk.

Hvem trenger å ta hensyn til EN 13432?

EN 13432 er en standard, ikke en lov. Dette betyr at de fleste selskaper ikke er forpliktet til å bruke materialer som er i samsvar med denne standarden. EN 13432-standarden gir imidlertid en mulighet til å synliggjøre bruken av miljøvennlige materialer. Og det er ikke en unødvendig luksus. Forskning fra PWC utført i 2019 viste at nesten 30% av nederlandske forbrukere aktivt leter etter produkter med miljøvennlig emballasje. Globalt er denne prosentandelen enda litt høyere med nesten 40%. Bruk av miljøvennlige materialer kan derfor være noe som gjør et produkt enda mer attraktivt for forbrukerne.

I tillegg oppmuntres bedrifter til å forbedre kvaliteten og redusere kostnadene ved å tenke på materialenes opprinnelse og biologiske nedbrytbarhet. En studie fra Harvard Business School viste at 88% av selskapene som tilpasser seg en mer miljøvennlig standard, presterer bedre enn de som ikke gjør det.

Poenget er at enhver person eller organisasjon som ønsker å gå over til alternativer som gir mindre miljøpåvirkning, og som ønsker å vite om materialene som brukes er miljøvennlige, kan dra nytte av EN 13432-sertifiseringen.

Landbruksavfall som råvare for miljøvennlig emballasje

Mens ikke-nedbrytbare materialer er en enorm belastning for miljøet, etterlater landbruk seg også en stor mengde ubrukte råmaterialer. Ved mange landbruksprodukter brukes bare én del av avlingen, mens resten blir etterlatt som avfall. Når det gjelder avlinger som hvete, bygg, rug, ris og sukkerrør, brukes bare 20% av planten til maten vår. De resterende 80%, stengler og blader, blir i stor grad brent i forbrenningsovner for å generere energi, eller ute i det fri i utviklingsland. Dette kan gi flere negative konsekvenser, som smog, partikler i luften og CO2.

PaperWise gir nytt liv til dette avfallet. Ved å bruke 80% av landbruksavfallet som et verdifullt råstoff til papir og papp, så tjener bonden mer, det er ikke noe sløsing med råvarer, og dessuten opprettes et verdifullt alternativ til mindre miljøvennlige materialer.

PaperWise sin papir og kartong som lages av landbruksavfall er biobasert og klimanøytralt. Det har en miljøpåvirkning som er hele 47% lavere enn papir fra trær, samt 29% lavere enn resirkulert papir. Videre blir PaperWise sitt biobaserte papir og papp produsert i fabrikker i India og Sør-Amerika, hvor det gir lokale arbeidsplasser til lokalsamfunn som sårt trenger det.

Papp og papir fra PaperWise er i samsvar med EN 13432-standarden, og tilbys som et miljøvennlig alternativ til ikke-nedbrytbare materialer som plast. For eksempel brukes den til å lage emballasjematerialer, kopper og engangsbeholdere som har mye mindre påvirkning på miljøet. Det finnes også mange forskjellige varianter av kopi- og trykkpapir laget av landbruksavfall. Denne type papir fra Paperwise er spesielt egnet for trykkerier, og gjør det mulig å skrive ut på en mer miljøvennlig måte fra nå av.

Papir og papp laget av landbruksavfall av høy kvalitet

Selv om papir og kartong er laget av landbruksavfall, og derfor lett kan brytes ned, betyr ikke dette at de har dårlig kvalitet. Tvert imot. PaperWise sine ark og ruller med papir og kartong er utmerket for bearbeiding til bærekraftig emballasje og trykksaker for frukt og grønnsaker, snackspakker, kaffekopper, kosmetikk, bæreposer, bøker, blader og brosjyrer og mye mer. Trykte farger får flotte resultater og materialet er motstandsdyktig mot fukt, fett og varme fra f.eks stekeovn.

Mange kunder bruker allerede miljøvennlige trykk- og emballasjematerialer fra PaperWise, som har blitt den ledende merkevaren innen miljøvennlig og sosialt ansvarlig papir og papp fra landbruksavfall.  Til slutt, ved å bruke PaperWise-logoen på emballasjen, så ser kundene at materialet er vennlig både for miljøet og samfunnet.

CONTACT

More blogs

0
×