Is de composteringsnorm en 13432 de oplossing voor zwerfafval?

Een strand dat na een mooie zomerdag vol ligt met friet- en snackbakjes. Een park dat na een event bezaaid is met plastic bekertjes. Het komt helaas maar al te vaak voor. Zelfs die weggegooide bananenschil die op het oog toch natuurlijk afval is, maar waar nog een niet afbreekbare sticker op zit, vervuilt onze leefomgeving. Met een alsmaar groeiende hoeveelheid plastic- en ander moeilijk afbreekbaar zwerfafval- is ook het besef gekomen dat het zo niet langer kan.

Dit heeft het Europees Parlement doen besluiten om actie te ondernemen, om het gebruik van plastic door bedrijven en consumenten drastisch te verminderen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de wet die het gratis weggeven van plastic draagtassen verbiedt.

Is de composteringsnorm EN 13432 de oplossing voor zwerfafval?

Binnen de Europese Richtlijn voor verpakkingen is een norm opgenomen die wordt gehanteerd om biologische afbreekbaarheid te certificeren: de EN 13432. Een norm waar steeds meer bedrijven mee te maken zullen krijgen. Wat is het precies, wat betekent het voor jou en hoe kan je eraan voldoen? En kan je er ook je voordeel mee halen?

Wat is EN 13432?

Woorden zoals ’biologisch afbreekbaar’, ‘bio based’ of ‘composteerbaar’ worden steeds gebruikelijker nu het gebruik van moeilijk afbreekbare materialen meer wordt ontmoedigd. Omdat er een wildgroei- en soms ook misleiding- ontstond over het gebruik van deze termen, werd de Europese norm EN 13432 in het leven geroepen. Hierin is vastgelegd welke eigenschappen een materiaal moet bezitten om daadwerkelijk als ‘biologisch afbreekbaar’ of ‘composteerbaar’ te worden beschouwd. Als materiaal, zoals verpakkingen of tassen, aan die norm voldoen, betekent het dus dat het kan worden gerecycled door biologische afbraak.

EN 13432 zegt dus iets over de afbreekbaarheid van het materiaal, niet per se over de grondstoffen. Dat verschil is belangrijk, want als verpakkingsmaterialen bio based zijn (van biologische materialen gemaakt), wil dat niet automatisch zeggen dat ze dan ook biologisch afbreekbaar zijn. Door draagtassen of verpakkingsmaterialen te gebruiken die voldoen aan de EN 13432 norm weet je wel zeker dat ze composteerbaar zijn en daarmee een veel mindere belasting voor het milieu vormen dan verpakkingen die daar niet aan voldoen.

Waarom is EN13432 belangrijk?

In de eerste plaats is de norm EN13432 dus in het leven geroepen om voor eens en voor altijd duidelijkheid te geven over de composteerbaarheid van een product. Door een vastgestelde norm te hanteren kunnen bedrijven aantonen dat ze gebruik maken van verantwoorde materialen.

Maar de achterliggende reden is nog belangrijker. Het gebruik van fossiele grondstoffen en energie vormt een enorme belasting voor het milieu. Rondzwervend plastic zwerfafval en microplastics zorgen in toenemende mate voor vervuiling van de ecosystemen. De EN 13432 norm maakt zowel bedrijven als consumenten bewust van de afbreekbaarheid van de verpakkingen die ze gebruiken. Door die bewustwording neemt de vraag naar EN 13432 verpakkingen toe. Dat vermindert het gebruik van moeilijk afbreekbare materialen, waardoor de belasting voor het milieu op den duur drastisch teruggedrongen kan worden.

Zo kan verpakkingsmateriaal van papier en karton dat voldoet aan de EN 13432 norm binnen enkele maanden afgebroken worden. Verpakkingsmateriaal van conventioneel plastic (op basis van aardolie), van dezelfde omvang, kan er tegelijkertijd tienduizenden jaren over doen om volledig afgebroken te worden. En gedurende al die tijd vormt het een belasting voor het milieu, voor flora en fauna. De introductie van de EN 13432 norm stelt ons in staat om aan te tonen dat een materiaal een beperkte footprint achterlaat.

Wie moet er rekening houden met EN 13432?

De EN 13432 is een norm, geen wet. Dat betekent dat het voor de meeste bedrijven geen verplichting is om materialen te gebruiken die voldoen aan de norm. Wel biedt de EN 13432 norm een mogelijkheid om aantoonbaar materialen te gebruiken die milieuvriendelijk zijn. En dat is geen overbodige luxe. Onderzoek van PWC in 2019 toonde aan dat bijna 30% van de Nederlandse consumenten actief zoekt naar producten met een milieuvriendelijke verpakking. Wereldwijd ligt dat percentage met bijna 40% zelfs nog iets hoger. Het gebruik van milieuvriendelijk materiaal kan dus een onderscheidende eigenschap zijn voor een product.

Daar komt bij dat het nadenken over de herkomst- en afbreekbaarheid van materiaal, bedrijven aanzet tot het verbeteren van de kwaliteit en het reduceren van kosten. Een studie van Harvard Business School toonde aan dat 88% van de bedrijven die zich aanpassen aan een meer milieuvriendelijke standaard beter presteren dan bedrijven die dat niet doen.

Het komt erop neer dat elke persoon- of organisatie die de stap wilt maken naar een kleinere ecologische footprint en wil weten of de materialen die gebruikt worden milieuvriendelijk zijn, dat onder andere kan controleren door de aanwezigheid van een EN 13432 certificering.

Landbouwafval als grondstof voor milieuvriendelijke verpakkingen

Waar niet-afbreekbare materialen een enorme belasting voor het milieu kunnen vormen, blijft bij de landbouw op zijn beurt ook een grote hoeveelheid niet-gebruikt natuurlijk materiaal achter. Van veel landbouwproducten wordt slechts een deel van het gewas gebruikt. De rest blijft achter als afval. Bij gewassen als tarwe, gerst, rogge, rijst en suikerriet wordt slechts 20% van de plant benut voor ons voedsel. De overige 80%, stengels en bladeren, wordt voor het overgrote deel verbrand. In verbrandingsovens om energie op te wekken of in de openlucht in arme ontwikkelingslanden. Met alle nadelige gevolgen van dien (smog, fijnstof, CO2).

PaperWise geeft dit afval een tweede leven. Door die 80% landbouwafval te gebruiken als waardevolle grondstof voor papier en karton, verdient de boer meer, vind er geen verspilling van grondstoffen plaats en wordt er bovendien een waardevol alternatief gecreëerd voor niet-milieuvriendelijke materialen.

Het PaperWise papier en karton van landbouwafval is boomvrij, biobased en klimaatneutraal. Het heeft een milieu impact die maar liefst 47% lager is dan papier van bomen, maar ook 29% lager dan gerecycled papier. Bovendien wordt het boomvrije papier en karton van PaperWise in fabrieken in India en Zuid-Amerika gemaakt, waar het lokaal werkgelegenheid biedt aan gemeenschappen die dat hard nodig hebben.

Het papier en karton van PaperWise voldoet aan de EN 13432 norm en biedt daarmee een milieuvriendelijk alternatief voor moeilijk afbreekbare materialen, zoals plastic. Zo worden er verpakkingsmaterialen, bekers en wegwerpverpakkingen van gemaakt, die een veel kleinere belasting voor het milieu vormen. Ook zijn er veel verschillende varianten kopieer- en printpapier van landbouwafval. Speciaal voor drukkerijen wordt PaperWise papier van landbouwafval gemaakt die het mogelijk maken om voortaan op een milieuvriendelijke manier te drukken.

PaperWise papier en karton van landbouwafval is van hoge kwaliteit

Als papier en karton van landbouwafval is gemaakt, en het dus gemakkelijk afbreekbaar is, wil dat niet zeggen dat het van slechte kwaliteit is. Integendeel. De vellen en rollen papier en het karton van PaperWise zijn bijvoorbeeld uitstekend te verwerken tot duurzame verpakkingen en drukwerk voor onder anderen groente en fruit, snackverpakkingen, koffiebekers, cosmetica, draagtassen, boeken, magazines en brochures. Drukkleuren komen mooi tot hun recht en het materiaal is vocht-, vet- en ovenbestendig.

Veel klanten maken al gebruik van de milieuvriendelijke druk- en verpakkingsmaterialen van PaperWise, dat is uitgegroeid tot het leidende merk op het gebied van milieuvriendelijk en sociaal verantwoord papier en karton van landbouwafval. Het gebruik van het PaperWise logo op de verpakkingen laat klanten tot slot zien dat het materiaal milieu- en sociaal vriendelijk is.

CONTACT

Meer blogs

0
×